Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 30.4.2020

Hallituksen torstain kokouksen asialistalla olivat muun muassa jalostusvaliokunnan esitys lämminveristen ravihevosoriiden jalostusohjelmasta ja jalostuskäytöstä sekä ravikilpailutoiminnan aloittamiseen liittyvä toimintaohjeistus.

yleiskuva2019
Kuva: Hippos

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui torstaina 30.4.2020 käsittelemään ajankohtaisia asioita ja koronavirustilanteen vaikutuksia Hippoksen toimintaan sekä raviurheiluun.

Hallituksen asialistalla olivat muun muassa jalostusvaliokunnan esitys lämminveristen ravihevosoriiden jalostusohjelmasta ja jalostuskäytöstä sekä ravikilpailutoiminnan aloittamiseen liittyvä toimintaohjeistus. Lisäksi käytiin läpi Hippoksen alustava tuloslaskelma vuoden ensimmäisen kvartaalin jälkeen sekä ajankohtaisia muita asioita.

Hippoksen hallitus käsitteli 17.4. kokouksessaan lämminveristen ravihevosoriiden kotisiitospykälän muutoksesta ja päätti tuolloin siirtää asian jalostusvaliokunnan valmisteluun. Torstaina hallitus kuuli jalostusvaliokunnan esityksen ja päätti sen mukaisesti, että lämminveristen ravihevosten kotisiitoskäyttöön ei tehdä muutoksia siitoskaudelle 2020. Esitetty muutos käsitellään kuluvan vuoden aikana samassa yhteydessä, kun koko tuoteselostemalli käydään kokonaisuudessaan läpi ja analysoidaan kaikki siihen tarvittavat muutokset ja tarkennukset.

Hallitukselta anottiin muutosta jalostusvaliokunnan kielteiseen päätökseen yhden hevosen ravikilpailuoikeudesta, mutta hallitus päätti jalostusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hevoselle ei myönnetä kilpailuoikeutta. Perusteena päätökselle oli, että sen emän ja isän omistussuhteet eivät täytä ravikilpailusääntöjen §16 vaatimuksia jalostukseen hyväksymättömän oriin osalta.

Hallitus päätti hyväksyä kilpailuosaston laatiman toimintaohjeen ravikilpailujen aloittamiseen liittyen. Kolmivaiheisen ohjeistuksen ja selkeän vastuunjaon myötä voidaan varmistaa ravikilpailutoiminnan käynnistyminen määritellyin rajoitustoimin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on viranomaisten tulkinnan mukaan mahdollista. Toimintaohjeistuksessa on eritelty Hippoksen ja raviratojen vastuita muun muassa kilpailijoiden informoimisesta ja toimihenkilöiden koulutuksesta sekä lueteltu kaikkien sidosryhmien tiedonsaannin kannalta olennaisia asioita.

Hallitus merkitsi tiedoksi alustavan tuloslaskelman maaliskuun jälkeen, ja ajankohtaisissa asioissa keskustelua käytiin muun muassa muun muassa kriisitukien soveltuvuudesta hevosalan yrittäjille. Hallitus totesi tarpeen neuvonnalle tukihakemuksiin liittyen. Lisäksi toimitusjohtaja antoi tilannepäivitykset maa- ja metsätalousministeriön kanssa käytyihin keskusteluihin.

Lisätiedot:

Juha Rehula
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 050 511 3017

Vesa Mäkinen
Toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040 532 8923