Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 18.12.2020

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui perjantaina kiireisen vuoden 27. kokoukseensa. Asialistalla olivat muun muassa lämminveriravureiden kilpailuiän muuttaminen sekä poniravikilpailujen keskeytyksen jatkaminen.

Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Suomen Hippoksen hallituksen kiireinen vuosi jatkui perjantaina vuoden 27:nnen kokouksen merkeissä.

Hallitus käsitteli lämminveristen ravihevosten kilpailuiän jatkamista nykyisestä 12 vuodesta 14 vuoteen. Marika Jurvasen pyynnöstä asia oli esillä Suomen Hippoksen jalostus- ja sääntövaliokuntien joulukuun kokouksissa. Hallitus käsitteli lämminverioriiden ja ruunien kilpailuiän nostamista portaittain 14 ikävuoteen ja tammojen ikärajan säilymistä ennallaan. Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri ei puoltanut kilpailuiän muutosta.

Käydyn keskustelun jälkeen hallitus totesi, että kilpailuikää ei muuteta. Päätöksellä halutaan strategian mukaisesti pitää hevosen hyvinvointi kaiken toiminnan keskiössä. Hallitus katsoi, että pyyntöjä kilpailuiän muuttamisesta tulee yksittäistapauksina, eikä muutokselle ole perusteita esimerkiksi pohjoismaisten sääntöjen harmonisoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi Ruotsissa lämminverioriiden ja -ruunien kilpailuoikeus päättyy 14-vuotiaana ja tammojen 10-vuotiaana.

Positiivinen lääkeainetestinäyte


Hallitus käsitteli Jere Taulion valmentaman Callela Ikaros -nimisen hevosen positiivista lääkeainetestiä ja totesi esityksen mukaisesti ravikilpailusääntöjen 45§:n rikkomuksen ja nollatoleranssirikkomuksen hevosen virtsanäytteestä todetun kofeiinin ja teofylliinin perusteella. Positiivinen lääkeainetesti otettiin 5.9.2020 Vermon kilpailun jälkeen, jolloin hevonen hylättiin pitkän laukan vuoksi, mutta se voitti suurkilpailulähdön perusteella 1 400 euron palkinnon.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19.11.2020 ja annettuihin selvityksiin nojaten se pitää todennäköisenä rehukontaminaatiota, eli rehujen saastumisesta johtuvaa positiivista lääkeainetestinäytettä. Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan lausunnon mukaisesti Suomen Hippoksen hallitus totesi, ettei lääkeainerikkomus ole tuottamuksellinen, eikä valmentaja Tauliota rangaista.

Ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei kuitenkaan saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä, minkä vuoksi Callela Ikarosin kilpailusuoritus mitätöidään eikä sen voittamaa palkintoa makseta. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta, kun voitettu palkinto on maksettu takaisin.

Poniravikilpailutoiminnan keskeytyksen jatkaminen


Koronavirustilanteesta johtuen poniravikilpailutoiminta on ollut yhdessä Suomen Poniraviyhdistyksen kanssa tehdyn päätöksen myötä keskeytettynä 7.12. alkaen. Hallitus kävi keskustelun tilanteesta ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä perjantain kokouksessaan, ja keskeytystä päätettiin jatkaa 31.1.2021 saakka.

Muut asiat


Hallitus hyväksyi Hippoksen toimiston ja kilpailuvaliokunnan edistämän lähiravit-konseptin ja sen määritelmän lisäämisen ravikilpailusääntöihin. Lähiravit on uusi konsepti, jolla pyritään vastaamaan tilapäisesti kasvavaan kilpailukysynnän tarpeeseen joustavasti. Lähiraveja voidaan järjestää keskus-, maakunta- ja kesäradoilla ja niissä on mahdollista järjestää opetus-, koe- ja ponilähtöjä.

Lisätiedot:


Juha Rehula, puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 050 511 3017

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040 077 2469