Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 17.4.2020

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui perjantaina 17.4.2020 viikoittaiseen kokoukseensa käsittelemään ajankohtaisia asioita ja koronavirustilanteen vaikutuksia Hippoksen toimintaan sekä raviurheiluun.

yleiskuva2019
Kuva: Hippos

Hallituksen asialistalla olivat ravitoiminnan aloittamiseen liittyvät poikkeusjärjestelyt, maa- ja metsätalousministeriön kanssa käydyt keskustelut hevosalan tukikokonaisuudesta, jalostusvaliokunnan esityksiä poikkeusrekisteröinneistä sekä esitys lämminveristen ravihevosten jalostusohjelman ja ravikilpailusääntöjen muutoksesta.

Hippoksen hallitus kävi läpi toimiston valmistelemaa mallia ravikilpailutoiminnan käynnistämiseen liittyvistä erityistoimista. Mallissa on kuvattu kilpailuihin liittyviä rajoitustoimia, joiden myötä kilpailutoiminnan jatkaminen voisi saada viranomaisten hyväksynnän. Hallitus hyväksyi esityksen ja edellyttää valmistelun jatkamista, jotta viranomaisia voidaan lähestyä ehdotuksella ravikilpailujen käynnistämisestä. Hallitus painotti, että ravikilpailujen käynnistämisessä on kyse koko hevostalouden kokonaisuudesta, mikä pitää kilpailutoiminnan lisäksi sisällään muun muassa hevoskasvatukseen liittyviä tahoja liitännäiselinkeinoineen.

Hallitus käsitteli kokouksessaan neljää poikkeusrekisteröintiasiaa ja päätti jalostusvaliokunnan esityksen mukaisesti myöntää kolmelle hevoselle FIU-kilpailuoikeuden. Yhden hevosen osalta hallitukselta anottiin muutosta jalostusvaliokunnan kielteiseen päätökseen hevosen poikkeusrekisteröinnistä, mutta ravikilpailusääntöjen nojalla hallitus päätti jalostusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hevoselle ei myönnetä ravikilpailuoikeutta.

Hallituksessa keskusteltiin lämminveristen ravihevosten jalostusohjelman ja ravikilpailusääntöjen muutoksesta koskien ns. ”kotisiitosoriiden” jälkeläisille myönnettävää oikeutta kasvatuksen palkkioihin. Hallitus päätti lähettää asian jalostusvaliokunnalle valmisteltavaksi.

Hallitus merkitsi tiedoksi 9.4.2020 maa- ja metsätalousministeriön kanssa käydyn palaverin seurauksena ministeriöön lähetetyn esityskirjelmän koskien hevosalan tukikokonaisuutta vuodelle 2020.

Ajankohtaisissa asioissa toimitusjohtaja antoi katsauksen Hippoksen yt-neuvottelujen tilanteeseen, jalostusjohtajan päivitti tilanteen sperman kuljettamiseen liittyvistä haasteista ja hallitus kävi keskustelua kilpailutoiminnan jatkumiseen liittyvistä asioista. Samalla hallitus totesi, että poikkeustilan jälkeen ravikilpailutoimintaa jatkettaessa on varmistettava ennakkomaksullisten ikäluokka- ja kasvattajakilpailujen sijoittaminen kilpailukalenteriin.

Lisätiedot:


Juha Rehula
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 050 511 3017

Vesa Mäkinen
Toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040 532 8923