Hyppää sisältöön

Kooste Hippoksen hallituksen kokouksesta 24.4.2020

Suomen Hippoksen hallituksen asialistalla oli muun muassa ravikilpailutoiminnan jatkumisen keskeiset suuntaviivat sekä vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Hippoksen hallitus osaltaan päätti siirtää Seinäjoelle vuonna 2020 ja Forssaan 2021 myönnettyjen Kuninkuusravien järjestämisoikeuksia vuodella eteenpäin. Seinäjoen ravirata ja Hippos valmistelevat esityksen kilpailutarjonnasta vuoden 2020 viikonvaihteen osalta. Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui perjantaina 24.4.2020 viikoittaiseen kokoukseensa käsittelemään ajankohtaisia asioita ja koronavirustilanteen vaikutuksia Hippoksen toimintaan sekä raviurheiluun.

Asialistalla olivat muun muassa ravikilpailutoiminnan jatkamisen keskeiset suuntaviivat, raviurheilun tulevaisuustyön työryhmän esitys, sekä vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi kuultiin toimitusjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Hallitus kävi läpi Hippoksen kilpailutoimiston ja kilpailuvaliokunnan laatiman esityksen ravikilpailutoiminnan jatkumisen keskeisistä suuntaviivoista ja vahvisti osaltaan esityksen. Esitys perustuu kahteen eri skenaarioon ravien alkamispäivästä riippuen ja peruslinjauksena on olemassa olevan kilpailukalenterin toteutuminen kunkin raviradan kilpailupäivien osalta kilpailutarjonnan jatkuessa. Kilpailuvaliokunta ja kilpailutoimisto toteuttavat yksityiskohtien hiomisen lopulliseen kilpailutarjontaan.

Hyväksytyt peruslinjaukset:

1.     Ennakkomaksulliset kilpailut: Kilpailu ajetaan omalla paikallaan suunnitellulla palkintotasolla tai haetaan uusi paikka järjestävän radan kilpailupäivien sisältä.

2.     Kilpailutauon alle jääneet nimi- ja suurkilpailut: Radoille annetaan mahdollisuus ajaa ne omien kilpailukalenteriin merkittyjen päiviensä sisällä huomioiden muu kilpailutarjonta. Hippoksen kilpailuosasto arvioi uudelleensijoittelun.

3.     Kilpailutauon alle jääneet kansainväliset suurkilpailut: Radoille annetaan mahdollisuus ajaa ne myöhemmin ja myös matalammalla profiililla.

4.     Kansainväliset suurkilpailut sekä nimi- ja suurkilpailut, kun ei voida ottaa yleisöä: Ajetaan omalla paikallaan ja suositellaan ajamaan normaalipalkinnoilla, kuitenkin käytetään minimissään 2/3 maksetusta ko. kilpailun palkintotuesta.

5.     Kuninkuusravit: Hallitus osaltaan päätti siirtää Seinäjoelle vuonna 2020 ja Forssaan 2021 myönnettyjen Kuninkuusravien järjestämisoikeudet vuosille 2021 ja 2022. Seinäjoen ravirata ja Suomen Hippos valmistelevat esityksen kilpailutarjonnasta vuoden 2020 viikonvaihteen osalta.

6.     Maksettavat palkinnot kilpailutauon päätyttyä: Kilpailut ajetaan normaalilla palkintotasolla. Kilpailutauosta johtuva jakamatta jäänyt palkintoraha käytetään ensi vuoden palkintotukikokonaisuuteen korvamerkitsemättömänä. Jos lähtöjen määrää lisätään tai järjestetään lisäpäiviä, rahoitetaan palkintomenojen kasvu tauon aikana kertyneestä palkintopotista.

7.     Nuorten sarjat ja tammasarjat: Ratakohtaiset palkintotuet maksetaan ratojen loppukauden kilpailupäivien sisällä.

8.     Koelähtöpalkkio-oikeus nuorille hevosille: Aikarajaa jatketaan 31.8.2020 saakka.

9.     Kesäravit: Touko- ja kesäkuussa ajamatta jäävien kesäravien osalta pyritään löytämään uusi ajankohta radan niin halutessa tai ajaa mahdollisesti paikallisraveina. Kesäravit voidaan ajaa tai peruuttaa, jos yleisöllä ei pääsyä tapahtumaan. Ravit on myös mahdollista siirtää lähialueen maakuntaradalle tai maakuntaradan järjestämäksi, jos voimassa ovat sellaiset rajoitukset, ettei kesärata kykene toteuttamaan raveja omissa puitteissaan.

10.   Tauon alle jäänyt muu ravitarjonta: Pääsääntöisesti ravit jäävät ajamatta. Sarjatarjontaa ja lähtöjen lukumäärää voidaan lisätä ravien käynnistyessä, jos tauko kestää toukokuuhun ja tarjontaa pitää lisätä, jos tauko kestää kesäkuuhun kysynnän sitä vaatiessa. Pääsääntöisesti lisäys tehdään kalenterissa oleville kilpailupäiville.

11.    Kilpailupäivien määrä loppuvuonna: Olemassa oleva kilpailukalenteri huomioon ottaen kilpailupäiviä voidaan lisätä, jos tauko päättyy toukokuussa ja niitä pitää lisätä, jos tauko päättyy kesäkuussa kysynnän sitä vaatiessa ravitoiminnan alkaessa.

12.    Poniravit/ponilähdöt sekä paikallis- ja harjoitusravit: Kokoontumisrajoitukset määrittelevät ajamismahdollisuuden. Tällä hetkellä niiden ajaminen vaatii rajoitusten löysentämistä.

Hallituksen nimeämä työryhmä on edistänyt raviurheilun tulevaisuustyön osaa ravirataverkoston tulevaisuuden organisoitumismallista. Työ on osa laajempaa jo viime vuoden puolella valmisteltua raviurheilun tulevaisuustyötä. Perjantain kokouksessaan hallitus kuuli valmistelun nykyvaiheen ja kävi osaltaan keskustelun esitetyn organisoitumismallin työn jatkovalmistelun pohjaksi. Työryhmä on valmistellut mallia, jossa valtakunnallinen ravirataverkosto jaetaan yhteistyöalueiksi. Yhteistyön raamit määrittelee keskusjärjestö, mutta alueilla on oma päätöksenteko-organisaatio. Alueelliseen yhteistyöhön pyritään saamaan raviratojen lisäksi mukaan myös ravitalouden muut alueelliset toimijat, ja yhteistyöllä tavoitellaan toiminnan tason nostamista monella mitattavalla sektorilla. Operatiivinen työryhmä kokoaa valmistellusta aineistosta muidenkin jo aiemmin valmisteltujen osa-alueiden osalta kokonaisuuden, ja tavoitteena koko raviurheilun tulevaisuustyön hyväksyminen valtuuskunnan kevätkokouksessa 2020. 

                                     

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jotka hallitus hyväksyi.

Ajankohtaisissa asioissa toimitusjohtaja kertoi maa- ja metsätalousministeriön ja Aluehallintoviraston kanssa käytyjen keskustelujen tilanteesta. Lisäksi tuotiin tiedoksi Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n kannanotto ravikilpailutarjonnan käynnistämiseen ja todettiin raviradoille toimitettavan ohjeistuksen tärkeys kilpailutoiminnan käynnistyessä.

Lisätiedot:

Juha Rehula
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 050 511 3017

Vesa Mäkinen
Toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040 532 8923