Hyppää sisältöön

Kooste Hippoksen hallituksen kokouksesta 14.5.2020

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui torstaina käsittelemään muun muassa kesäkuun lisäkilpailupäiviä, poniravitoiminnan käynnistämistä sekä Finlandia-ajon siirtoa.

Kuva: Hippos

Kesäkuun lisäkilpailupäivät


Hallitus päätti kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti lisätä ravikilpailupäiviä kesäkuulle, kun päivittäinen kilpailutoiminta päästään erityisrajoituksin aloittamaan. Ylimääräisillä kilpailupäivillä pyritään vastaamaan kilpailutauosta aiheutuneeseen kysynnän lisääntymiseen ja tarjoamaan kilpailumahdollisuuksia mahdollisimman laajasti. Lisäpäiviä suunniteltaessa on huomioitu alueellinen tasapaino, ravitauon alle jäänyt suhteellinen osuus koko vuoden ravitarjonnasta raviradoittain sekä toukokuulle myönnetyt ylimääräiset ravitoimintaa valmistelevat kilpailupäivät. Kilpailupäiviä lisätään kesäkuulle seuraavasti:

2.6. Oulu
4.6. Mikkeli             
6.6. Rovaniemi       
8.6. Vermo
10.6. Kaustinen
15.6. Kouvola

Lisäksi Härmän vanhalta radalta 31.5. peruttu kilpailupäivä ajetaan 1.6. PowerParkin radalla ja Kokemäen kesäradalta vapautuva 21.6. kilpailupäivä ajetaan Porin raviradalla hallituksen aiemmin tekemien kesäratalinjauksen mukaisesti.

Hallitus totesi, että kesäkuun kuusi ylimääräistä kilpailupäivää ovat palkintotasoltaan ja toimintatueltaan arkiprofiilipäivän mukaisia kilpailuja.

Poniravikilpailutoiminta, harjoitusravit ja paikallisravit


Hallitus päätti kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti, että ponilähtöjä, poniraveja, ravikilpailusääntöjen mukaisia harjoitusraveja sekä paikallisraveja voi järjestää 8.6.2020 alkaen. Toiminta käynnistyy voimassaolevien ohjeiden ja velvoitteiden mukaisena.

Muu kilpailutoiminta


Hallitus päätti siirtää huhtikuussa kilpailematta jääneet Porin Kultaloimi-ajot ajettavaksi 16.7.2020 ja Vermo Areenan toukokuulta siirtyneen Finlandia-Ajo-kilpailupäivän ajettavaksi 4.9.2020.

Hevosalan tukikokonaisuus 2020


Hallitus käsitteli maa- ja metsätalousministeriöstä saatua vastausta koskien hevosalan tukikokonaisuutta vuodelle 2020. Kirjeessä korostetaan sitä, että laskevat tuotot tullaan kompensoimaan kokonaisuudessaan edunsaajille valtion lisätalousarviossa. Maksatuksen osalta ongelmana on, että rajusti laskeneiden Veikkaustuottojen vuoksi akuutti tukien maksamiskyky on matala. Tehtyjen tukipäätösten lisäksi uusia päätöksiä ei voi tehdä, ennen kuin lisätalousarvio on vahvistettu tai Hippos voi sitovasti osoittaa ministeriölle, että jo päätettyä palkintotukikokonaisuutta ei tulla käyttämään täysimääräisesti vuoden 2020 aikana.

Hallitus päätti, että maa- ja metsätalousministeriöön lähetetään palkintotukien säästösitoumus tavoitteena noin 3 M€ säästö vuoden 2020 maakuntaratojen palkintotukien osalta. Lisäksi ministeriölle tehdään lisäselvityspyyntö, joka koskee toimintatukia sekä mahdollisen varsarahan maksamista. Ministeriöltä edellytetään myös keskeneräisten tukipäätösten mahdollisimman pikaista loppuun saattamista kasvatustukia ja kesäratojen tukia koskien.

Muut asiat


Hallitus merkitsi tiedoksi toimintasuunnitelman tilanteen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Toimitusjohtaja antoi katsauksen Veikkauksen kokonaispelikatteen sekä hevospelien pelikatteen tilanteeseen viikon 19 jälkeen.

Ajankohtaisissa asioissa kuultiin päivitykset muun muassa eläinlääkäripalveluiden saatavuuteen sekä sperman kuljetukseen liittyen.

Lisätiedot:


Juha Rehula
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 050 511 3017