Hyppää sisältöön

Kimppaomistamisen innoittajana hevonen ja jaetut elämykset

Kesällä käynnistynyt Hevosenomistamisen kehittämishanke toteutti kyselyn kimpanvetäjille. Hevoskimppojen isoimmaksi innoittajaksi nousi itse hevosen ohella elämykset. Ilahduttavaa oli, että vastauksia saatiin ravihevoskimppojen vetäjien lisäksi myös ratsu- ja siitoshevoskimppojen vetäjiltä.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan vajaa 180 henkilöä, joista 85 % veti ravi-, 18
% ratsu- ja loput 13 % siitoshevoskimppaa. Suurin osa on toiminut vetäjänä
yhdessä tai kahdessa kimpassa, joissa on osakkaita muutamasta henkilöstä
pariin kymmeneen. Kimppaomistamisessa ja vetäjäksi ryhtymisessä
tärkeimmiksi motiiveiksi koettiin jaetut elämykset, taloudellisen riskin
jakaminen ja kiinnostava hevonen. Siitoshevoskimpoissa kimpan vetäjäksi
ryhtymiseen on eniten kannustanut oman kasvatin ympärille rakennettu
kimppatalli.

Kimppaomistamisen ongelmakohdiksi nousivat hevosen loukkaantuminen,
sairastuminen ja hevosen riittämättömyys odotuksiin nähden sekä
kimppalaisten eripuraisuus ja taloudelliset ongelmat. Kyselyllä haettiin
myös hyviä toimintamalleja ja niitä saatiinkin runsaasti. Onnistumisen
taustalla on usein selvät pelisäännöt, realistiset tavoitteet, avoin ja
nopea tiedotus sekä jämptisti ja avoimesti hoidettu talous. Vastaukset
olivat yllättävänkin samankaltaisia niin ravi- kuin ratsukimpoissa.

Kyselyllä haettiin myös kentän näkemystä kimpan vetäjien
koulutustarpeeseen ja sähköisten palveluiden kehittämiseen. Vetäjät
toivoivat koulutusta kokonaisvaltaisesti lainsäädännöstä ja sopimuksista,
talousasioissa verotuksesta kirjanpitoon sekä tiedotuksesta, myös
sosiaalisen median käytöstä ja mahdollisuuksista. Sähköisissä palveluissa
eniten kysyntää olisi sopimusmalleille, tiedotukselle, hevosen
valmennuspäiväkirjalle kuvagallerioineen sekä taloushallinnolle.

Kilpailujen järjestäjille esitetyt toiveet kuinka omistajat tulisi
huomioida, olivat vähintäänkin kohtuullisia. Raviradoilta toivottiin
käsiohjelmaa ja sisäänpääsyä, kahveja, voittajakuvia, alennuksia (esim.
ruokailusta), lähdön seuraamista hyvältä paikalta ja omistajien
esiintuomista ohjastajien/valmentajien rinnalla. Kiitosta raviradoista
saivat odotetusti Lahti voittajien pöydästä, Teivo omistajille
lähetettävästä käsiohjelmasta ja omistajien pöydästä sekä Oulu.
Ratsastuskilpailujen järjestäjille lähti toiveet sisäänpääsylipuista,
kahvituksesta omistajille, omistajatietojen näkymisestä lähtölistoissa
sekä omistajien ottamisesta mukaan palkintoseremonioihin.
Ratsastuspuolella kiitosta sai omistajien huomioiminen FinnDerbyssä.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotut Helsinki International Horse Show
–liput voitti Soile Färlin ja Suomen Hippoksen kausikortit voittivat Anne
Ala-Korpi ja Sami Mäklin. Onnittelut voittajille!

Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta
www.hippolis.fi/hevosenomistajahanke
tai projektipäällikkö Anne Laitinen puh. 040 766 0830

Hevosenomistamisen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta
hevosen omistamiseen, madaltaa kynnystä ryhtyä hevosen omistajaksi, lisätä
hevosen omistamisen arvostamista ja luoda yhteiset pelisäännöt
kimppaomistamiseen. Kimpanvetäjien kysely oli hankkeen ensimmäisiä
konkreettisia toimenpiteitä. Jatkossa tullaan mm. toimittamaan kattava
opas hevosen ostamisesta ja omistamisesta, järjestämään
hevosenomistaja-
infotilaisuuksia, toteutetaan koulutus kimpanvetäjille
sekä kootaan hyvät toimintamallit hevosenomistajien huomioimiseksi sekä
ravi- että ratsastuskilpailuissa. Hevosenomistajuuden kehittämishanketta
hallinnoi ja toteuttaa Hippolis. Yhteistyössä ovat mukana myös mm. Suomen
Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Hippos ja Suomen
Ratsastajainliitto.  Hanketta on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän suosituksesta.