Hyppää sisältöön

Kimppaomistamisen innoittajana hevonen ja jaetut elämykset

Kesällä käynnistynyt Hevosenomistamisen kehittämishanke toteutti kyselyn kimpanvetäjille. Hevoskimppojen isoimmaksi innoittajaksi nousi itse hevosen ohella elämykset. Ilahduttavaa oli, että vastauksia saatiin ravihevoskimppojen vetäjien lisäksi myös ratsu- ja siitoshevoskimppojen vetäjiltä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään omistajahankkeen materiaaleissa ja toteutuksessa.

omistajat
Hevosen kimppaomistaminen on parhaimmillaan menestyksestä koituvan ilon jakamista. Kuva Irina Keinänen

Kyselyyn vastasi kaikkiaan vajaa 180 henkilöä, joista 85 % veti ravi-, 18 % ratsu- ja loput 13 % siitoshevoskimppaa. Toisin sanoen jotkut henkilöt toimivat useiden erilaisten kimppojan vetäjinä. Suurin osa on toiminut vetäjänä yhdessä tai kahdessa kimpassa, joissa on osakkaita muutamasta henkilöstä pariin kymmeneen. Kimppaomistamisessa ja vetäjäksi ryhtymisessä tärkeimmiksi motiiveiksi koettiin jaetut elämykset, taloudellisen riskin jakaminen ja kiinnostava hevonen. Siitoshevoskimpoissa kimpan vetäjäksi ryhtymiseen on eniten kannustanut oman kasvatin ympärille rakennettu kimppatalli.

Kimppaomistamisen ongelmakohdiksi nousivat hevosen loukkaantuminen, sairastuminen ja hevosen riittämättömyys odotuksiin nähden sekä kimppalaisten eripuraisuus ja taloudelliset ongelmat.

Kyselyllä haettiin myös hyviä toimintamalleja ja niitä saatiinkin runsaasti. Onnistumisen taustalla on usein selvät pelisäännöt, realistiset tavoitteet, avoin ja nopea tiedotus sekä jämptisti ja avoimesti hoidettu talous. Vastaukset olivat yllättävänkin samankaltaisia niin ravi- kuin ratsukimpoissa.

Kyselyllä haettiin myös kentän näkemystä kimpan vetäjien koulutustarpeeseen ja sähköisten palveluiden kehittämiseen. Vetäjät toivoivat koulutusta kokonaisvaltaisesti lainsäädännöstä ja sopimuksista, talousasioissa verotuksesta kirjanpitoon sekä tiedotuksesta, myös sosiaalisen median käytöstä ja mahdollisuuksista. Sähköisissä palveluissa eniten kysyntää olisi sopimusmalleille, tiedotukselle, hevosen valmennuspäiväkirjalle kuvagallerioineen sekä taloushallinnolle.

Kilpailujen järjestäjille esitetyt toiveet kuinka omistajat tulisi huomioida, olivat vähintäänkin kohtuullisia. Raviradoilta toivottiin käsiohjelmaa ja sisäänpääsyä, kahveja, voittajakuvia, alennuksia (esim.

ruokailusta), lähdön seuraamista hyvältä paikalta ja omistajien esiintuomista ohjastajien/valmentajien rinnalla. Kiitosta raviradoista saivat odotetusti Lahti voittajien pöydästä, Teivo omistajille lähetettävästä käsiohjelmasta ja omistajien pöydästä sekä Oulu.

Ratsastuskilpailujen järjestäjille lähti toiveet sisäänpääsylipuista, kahvituksesta omistajille, omistajatietojen näkymisestä lähtölistoissa sekä omistajien ottamisesta mukaan palkintoseremonioihin.

Ratsastuspuolella kiitosta sai omistajien huomioiminen FinnDerbyssä.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotut Helsinki International Horse Show –liput voitti Soile Färlin ja Suomen Hippoksen kausikortit voittivat Anne Ala-Korpi ja Sami Mäklin. Onnittelut voittajille!

Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.hippolis.fi/hevosenomistajahanke

tai projektipäällikkö Anne Laitinen puh. 040 766 0830

 

Hevosenomistamisen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta hevosen omistamiseen, madaltaa kynnystä ryhtyä hevosen omistajaksi, lisätä hevosen omistamisen arvostamista ja luoda yhteiset pelisäännöt kimppaomistamiseen. Kimpanvetäjien kysely oli hankkeen ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä. Jatkossa tullaan mm. toimittamaan kattava opas hevosen ostamisesta ja omistamisesta, järjestämään hevosenomistaja-infotilaisuuksia, toteutetaan koulutus kimpanvetäjille sekä kootaan hyvät toimintamallit hevosenomistajien huomioimiseksi sekä

ravi- että ratsastuskilpailuissa. Hevosenomistajuuden kehittämishanketta hallinnoi ja toteuttaa Hippolis. Yhteistyössä ovat mukana myös mm. Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto.  Hanketta on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän suosituksesta.