Hyppää sisältöön

Kasvattajille lähetetty kysely alan kannattavuudesta

Kasvattajakyselyn kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat astuttaneet vähintään yhden tamman vuosina 2015 – 2019. Tietoa käytetään Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä tehtävään analyysiin kasvatustoiminnan kannattavuudesta.

005 Oriit 2v laitumelle Ypäjä 2012
Veikkauksen tuotoista kohdennetaan maa- ja metsätalousministeriön kautta vuosittain noin 2,6 me hevoskasvatuksen edistämiseen. Tukien tarkoituksena on edistää kasvatuksen korkeaa laatua ja hevosten kysyntätarpeen tyydyttämistä kotimaisella kasvatuksella.

Suoritamme kyselyn, jonka tavoitteena on saada oikeaa taustatietoa kotimaisen kasvatustoiminnan kannattavuudesta ja tietoa hevoskasvatukseen suunnattavien tukien ja niiden vaikuttavuuden perusteeksi. Kerättävää tietoa tullaan käyttämään MMM:lle esitettävien hevoskasvatuksen tukien ja kasvatustoiminnan kannattavuuslaskelmiin. On hyvin tärkeää, että kohdejoukoksi valitut hevoskasvattajat vastaavat kyselyyn ja antavat siinä mahdollisimman oikeata tietoa. Jokainen vastaus on tutkimuksen kannalta ehdottoman tärkeä. Jos kuulut kohderyhmään, mutta et ole saanut kyselyä, voit tilata sen osoitteesta jalostuskysely@hippos.fi

Kaikki kyselyn vastaukset ovat täysin luottamuksellisia ja nimettömiä, ja niistä saatavaa tietoa käytetään ainoastaan hevoskasvatuksen kannattavuuslaskelmien ja kasvatustoiminnan tukien edellyttämien perusteluiden laatimiseen. Tulokset julkaistaan tilastollisina ryhminä ja ryhmäkeskiarvoina, jolloin yksittäistä vastajaa ei voi tunnistaa. Aineisto analysoidaan Suomen Hippoksen toimeksiannosta Luonnonvarakeskuksessa (Luke) ja Helsingin yliopiston taloustieteen osastolla.

Kyselyn kohderyhmänä ovat mukana hevosen rodusta ja käyttötarkoituksesta riippumatta kaikki kasvattajat.  Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi Kuninkuusravipassia.

Lisätietoja:

Minna Mäenpää

Jalostusjohtaja

020 760 5250

040 511 2067

minna.maenpaa@hippos.fi