Hyppää sisältöön

Kasvattajapalkintojärjestelmät muutoksessa

Kasvattajapalkintojärjestelmät on kehitetty tukemaan kotimaista hevos- ja ponikasvatusta. Viime vuosina kasvatustoimintaan on kohdennettu kokonaisuudessaan noin 2,6 miljoonaa euroa. Kasvattajapalkinnot maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta maa- ja metsätalousministeriön kautta.

Mascate Match Pekka Korpi Raviliiga HIFK 040519 kuva Hippos Hanna Laakso (2)

Hevostalouteen tuloutetaan arpajaislain mukaisesti neljä prosenttia Veikkaus Oy:n tuotoista. Kasvatuksen tuet maksetaan tämän tuoton 95 % osuudesta, josta Suomen Hippos tekee esityksen. Päätökset maksettavista tuista ja niiden perusteista tekee maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Hippos välittää tuet kasvattajille maksatuspäätöksen mukaisesti. Kasvatuksen tukien osalta on aina ollut olennaista, että maksuperusteet ovat olleet selkeästi tiedossa käytännössä kaksi vuotta ennen maksatusta, koska suurin osaa maksettavista palkkioista on kertynyt pohjautuen edellisen vuoden tuloksiin. Tukijärjestelmien siirtyessä Veikkauksen tuotoista maksettavaksi voimassa olleista järjestelmistä ja perusteista pystyttiin pitämään kiinni kahden kolmen maksatuskauden ajan, mutta nyt muutokset ovat edessä.   

Vuoden 2020 maksatusten osalta maa- ja metsätalousministeriö on edellyttänyt palkintojärjestelmien uudistamista ja yksinkertaistamista. Nykyiset maksuperusteet eivät ole voimassa vuoden 2020 maksatuksissa. Valtionapujärjestelmässä maksuperusteet hyväksytään maksatuspäätöksen yhteydessä, jonka ministeriö tekee hakemuksen saavuttua. Vuonna 2019 kasvattajapalkkioiden haku avattiin ministeriön toimesta huhtikuussa ja palkkiot saatiin maksuun toukokuun lopussa. Vuonna 2020 käyttöön tulevassa järjestelmässä ei tietojen mukaan maksatusperusteita voida vahvistaa ennen maksatuspäätöstä, mutta tavoitteena on pyrkiä aikaistamaan prosessia.  

Järjestelmien uudistamista on pohdittu pitkään jalostusvaliokunnassa sekä ratsu- ja ponivaliokunnassa ja uudistuksista on keskusteltu myös rotuyhdistysten kanssa. Järjestelmien tulee olla yksinkertaisia, kannustavia ja palkitsemisten suhteutettuja hevosten määriin. Lisäksi kun kyseessä ovat kasvatustoiminnan kannusteet, on nämä kohdennettava kasvattajille. Aiemmassa järjestelmässä on ollut useita pieniä kokonaisuuksia, joissa osa palkkioista on kohdennettu omistajille.   

Maa- ja metsätalousministeriölle toimitettuun ehdotukseen on rakennettu kolme kokonaisuutta, joiden kautta tavoitteena on tukea laadukasta kotimaista kasvatustoimintaa. Kokonaisuus on Suomen Hippoksen antama esitys, mutta päätöksen perusteista tekee maa- ja metsätalousministeriö. Tämän vuoksi tarkempia maksatusperusteita ei voida julkaista vielä tässä vaiheessa.  


Esitys vuodelle 2020: 

1. Kasvattajapalkkiojärjestelmä 
- ravihevosilla perustuu ravikilpailuista saavutettuihin palkintoihin, joista prosenttiosuudella määritellään kasvattajapalkinnon suuruus ikäluokittain.  
- Suomen Hippoksen jalostusvaliokunta ja hallitus ovat linjanneet kasvattajapalkintoesitykseen 2-3 –vuotiaiden lämminveristen ravihevosten ja 3-5 –vuotiaiden suomenhevosten kasvattajapalkinnon nousua 20 prosenttiin, mikäli Veikkauksen tulouttama tuotto alalle tämän mahdollistaa. Muiden ikäluokkien prosentit pysyvät ennallaan. Lisäksi esitetään, että hevosen ulkomailla saavuttamien palkintojen perusteella maksettava maksimikasvattajapalkinto nousee 20 000 e/vuosi.  
- suomenratsuilla, lämminverisillä ratsuhevosilla ja poneilla kasvattajapalkinto perustuu kilpailu- ja muista suoritustuloksista laskettaviin rankingpisteisiin.  
 
2. Tammapalkkio 
- palkkio maksetaan jalostusindeksien tai jalostusarvostelutulosten perusteella laadukkaille siitostammoille, maksatuksen perusteena Suomeen ensirekisteröity varsa.  

 3. Valtakunnallisen työmestaruuden palkinnot 
- suomenhevosten valtakunnallisen työmestaruuskilpailujen viidelle parhaalle maksetaan palkinto, järjestelmän tavoitteena on ylläpitää työhevosperinnettä. 
 
Lisäksi ministeriölle on ehdotettu Prix de Hippos –luokkien säilymistä suomenhevosratsuille, mutta tämän hetken tiedon mukaan niiden toteutuminen kasvattajapalkintojärjestelmän rahoituksen kautta vaikuttaa epätodennäköiseltä.  
 

Lisätietoja: 
Suomen Hippos ry 
Minna Mäenpää 
jalostusjohtaja 
minna.maenpaa@hippos.fi 
p. 040 511 2067