Hyppää sisältöön

Jalostukseen käytettäville oriille on haettava vuosittainen orilisenssi – seuraava hintaporras nousee 1.7.

Orilisenssikäytäntö laajeni 1.1.2019 alkaen koskemaan kaikkia siitokseen käytettäviä Suomen Hippoksen ylläpitämän kantakirjan rotua edustavia oriita. Aiempaan lisäyksenä myös suomenhevosille ja kotisiitokseen käytettäville lämminverisille ravihevosoriille tulee hakea orilisenssi.

Kaikki orilisenssit haetaan ja maksetaan vuosittain sähköisesti Heppa-järjestelmän kautta niin jalostusarvostelluille kuin jalostusarvostelemattomillekin siitokseen käytettäville oriille. Myös kotisiitokseen käytettävälle oriille tulee lunastaa lisenssi. Astutustietojen tallentamismahdollisuus avautuu vasta, kun oriin vuosittainen lisenssi on aktivoitu. Astutustiedot tulee olla tallennettuina viimeistään 15.9., jonka jälkeen kyseisen vuoden tallennusmahdollisuus sulkeutuu.

Orilisenssi haetaan kirjautumalla Heppa-järjestelmään, valitsemalla vasemmalla olevasta valikosta ORILISENSSI ja kirjoittamalla hakukenttään oriin nimi.

Lisenssimaksu määräytyy sen mukaan, milloin hakemus pystytään hyväksymään Hippoksessa eli kaikki mahdollisesti tarvittavat hakemuksen liitteet on toimitettu ja ne on ehditty käsitellä. Lasku lisenssistä lähetetään hakijalle. Huomioitava on, että jos lisenssiä ei makseta eräpäivään mennessä, nousee hinta aiemmin määrättyjen hintaportaitten mukaisesti.

Vaadittavia liitteitä ovat muun muassa:

- lämminverisillä tuontispermaoriilla siitoskäyttöä koskevat vuosittaiset valtakirjat
- jalostusarvostelluilla lämminverisillä ravihevosilla jalostusarvostelun jälkeen ennen siitoskäytön alkua toimitettu spermatestitulos
- uusilla jalostusarvostelluilla suomenhevosoriilla arvostelun jälkeisenä kesänä toimitettu kesäihottumatodistus
- ulkomailla astuvilla lämminverisillä ratsuhevosilla tulee toimittaa DNA-sertifikaatti ja oriin tiedot
- uutta jalostukseenkäyttöoikeutta hakevilla shetlanninponeilla ja welsh-poneilla (sektiot A-C, sekä welsh part-bred) hyväksytty eläinlääkärintodistus tai shetlanninponeilla mittaustodistus
- islanninhevosilla röntgenkuvat ja ulkomaisen FEIF-arvostelun lausunto, mikäli ne eivät ole WorldFengurissa ja islanninhevoselle haetaan tammakohtaista lupaa

Orilisenssijärjestelmän tavoitteena on saada edellisvuosia aiemmin tietoon siitoskäytössä olevat oriit ja näin palvella tammanomistajia paremmin. Astutuksiin liittyvän tiedon tuottaminen paranee ja astutustietojen tallentamisen seuranta helpottuu, minkä myötä luotettavat astutustilastot ovat käytössä aiemmin.

Huom! Orilisenssijärjestelmän uudistus ei vaikuta kotisiitospykälään tai varsan ravikilpailuoikeuden saamiseen. Kotisiitosoikeuden lunastaneet oriit eivät myöskään ole jalostukseen hyväksyttyjä, vaan jalostukseenkäyttöoikeus myönnetään edelleen orinäyttelyssä / oripäivillä.

Lisenssihinnat

Muistutus tarvittavista testeistä

Keinosiemennykseen käytettävältä orilta tulee ottaa vuosittain CEM- ja EVA-testit. Jalostukseen hyväksytyistä lämminverisistä ravi- ja ratsuhevosista sekä ratsuponeista tulee ottaa CEM-testi vuosittain vaikka ne astuisivatkin vain luonnollisesti. Luonnollisesti astuvilta jalostukseen hyväksytyiltä suomenhevos-, rotuponi- ja arabioriilta CEM-testi vaaditaan viiden vuoden välein. Mikäli siis luonnollisesti astuvan em. rotuja edustavan orin viimeisin CEM-testi on otettu vuonna 2014 tai aiemmin, tulee testi tehdä tänä vuonna ennen ensimmäistä astutusta. Oriinpitäjä on vastuussa siitä, että oriin tautitestaukset on suoritettu lainsäädännön ja jalostusohjelmien mukaisesti.

Ruokavirasto toimittaa CEM-testitulokset Suomen Hippokseen automaattisesti mikäli hevosen omistaja ei sitä erikseen kiellä. Puhtaan CEM-testituloksen päivämäärä merkitään Heppa-järjestelmään, EVA-testin tulos tulee merkitä spermansiirtotodistukseen, joka toimitetaan spermalähetyksen mukana.

Orilisenssimaksut

Lisätietoja:


Suomenhevoset ja lämminveriset ravihevoset:
Susanna Back
susanna.back@hippos.fi
p. 020 760 5251
 
Ponit ja lämminveriset ratsuhevoset:
Sanna Uotila
sanna.uotila@hippos.fi
p. 020 760 5257