Hyppää sisältöön

Hyvinvoiva hevonen nousi keskiöön Hevosalan koulutuksen tulevaisuusfoorumissa

Vermo Areenalla järjestetyssä tulevaisuusfoorumissa keskusteltiin hevosalan koulutuksen tulevaisuudesta ja tarpeista vuonna 2035. Opetushallituksen järjestämässä Hevostalouden osaamistarpeet vuonna 2035 -kyselyssä yli 70% vastaajista näki hevosalan tulevaisuuden positiivisena.

Opetusneuvos Markku Kokkonen avasi Hevosalan osaamistarpeet 2035 -kyselyn tuloksia Vermossa perjantaina 27.9.2019. Kuva: Hippos/Suvi Hakkarainen

Hevosalan koulutuksen tulevaisuusfoorumi ja hevostalouden osaamistarpeiden ennakointi -työpaja Vermo Areenalla 27.9. keräsi paikalle 65 hevosalan koulutuksen tulevaisuudesta kiinnostunutta henkilöä eri organisaatioista.

Suomen Hippoksen puheenjohtaja Juha Rehula avasi foorumin painottamalla nyt ja tulevaisuudessa kaiken toiminnan ydintä, hevosen hyvinvointia.  

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa Osaamisen ennakointifoorumin tuottamista tuloksista tulevaisuuden osaamistarpeista sekä Hevosalan osaamistarpeet –kyselyn tuloksista, tulevaisuuden ravikoulusta sekä vetovoimaisesta koulutusjärjestelmästä.

Tilaisuuden juonsi Satu Laakso ja puhujina nähtiin opetusneuvokset Markku Kokkonen, Ilpo Hanhijoki sekä Marjatta Säisä Opetushallituksesta, ravipalvelupäällikkö Eeva Karvonen Hevosopistolta, ravikoulun vastaava Hanna Lepistö Vermon ravikoulusta, Suomen Hippoksesta nuorisotoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää, puheenjohtaja Juha Rehula sekä toimitusjohtaja Vesa Mäkinen.

Ilpo Hanhijoki nosti esiin tulevaisuuden osaamistarpeista kaksi näkökulmaa: mitkä ovat osaamiset, joiden merkitys muuttuu eniten pitkällä aikavälillä ja mitkä ovat tärkeimmät hevosalan osaamistarpeet vuonna 2035. Esiin nousi kolme teemaa: digitalisaatio, automaatio ja robotiikka, asiakaspalvelutaidot ja palvelujen kehittäminen sekä oman osaamisen kehittäminen.

”Monipuolisella osaamisella voidaan varmistaa paikka muuttuvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuus on aina kaikkein tärkeintä, koska vain siihen voidaan vaikuttaa”, komppasi Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen.

Tulevaisuusfoorumissa ja Hevostalouden osaamistarpeet vuonna 2035 -kyselyssä tuli ilmi muun muassa se, että nykyään halutaan hevosalalle enemmän korkeakoulutasoista koulutusta ja koulutuksen halutaan perustuvan enemmän myös teoriaan ja tutkimukseen.

Yli 70 % Hevostalouden osaamistarpeet -kyselyyn vastanneista näkee hevosalan tulevaisuuden positiivisena. Vaikka alalla on uhkakuvia, niin on olemassa myös paljon työkaluja kääntää uhkakuvat mahdollisuuksiksi. Mahdollisuuksina nähtiin muun muassa monipuolinen, kaupunkia ja maaseutua yhdistävä harrastus ja elinkeino, hevosen hyvinvoinnin parantuminen sekä asiakaslähtöisemmät tuotteet.

Markku Kokkonen kiteyttikin kyselyn perusteella suomalaisen hevostalouden visioksi vuonna 2035 seuraavat asiat:

”Monipuolinen, kaupunkia ja maaseutua yhdistävä, elinvoimainen harrastus- ja elinkeino, joka on perinteitä omaava mutta mukautunut nykyaikaan. Hevosen hyvinvoinnin parantuminen ja lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen.”

Tulevaisuusfoorumissa käytettiin keskustelun lisänä Tulevaisuuden ravikoulu -kyselyä, jossa osallistujat pääsivät vastaamaan kysymyksiin tulevaisuuden ravikouluun liittyen. Kysely on kaikille avoin ja siihen voi vastata perjantaihin 4.10. asti. Yhteenveto kommenteista julkaistaan Suomen Hippoksen verkkosivuilla kyselyn päätyttyä.

Vastaa Tulevaisuuden ravikoulu -kyselyyn >

Materiaalit:

Ilpo Hanhijoki, Osaamisen ennakointifoorumin tuottamia tuloksia tulevaisuuden osaamistarpeista (pdf) (452.7 KB)

Hevostalouden osaamistarpeet vuonna 2035 -kyselyn tulokset (pdf) (625.3 KB)

Tulevaisuuden ravikoulu -alustus

Lisätiedot:

Markku Kokkonen, opetusneuvos, Opetushallitus

puh. 0295 331 102


Helena Hyvämäki-Mäenpää, nuorisotoiminnan koordinaattori, Suomen Hippos

p. 040 6464 609

helena.hyvamaki-maenpaa@hippos.fi