Hyppää sisältöön

HWSD connemaraponeilla

HWSD (Hoof Wall Separation Disease) on hiljattain connemaraponeilla diagnosoitu kavioiden perinnöllinen irtoseinämäisyysoireyhtymä. HWSD on resessiivisesti periytyvä geenimutaation aiheuttama ongelma, joka ilmenee jo hyvin nuorella varsalla. Kavio kasvaa ruununrajasta normaalisti, mutta kavion seinämä murenee kannatinpinnasta. Ruokinnalla, olosuhteilla tai kavioiden huolellisella hoidolla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta. Sairaus näkyy kaikissa neljässä kaviossa. Perimältään sairaiden ponien oireet voivat vaihdella oireettomasta jopa täysin käyttökelvottomaan. Tämänhetkisten kansainvälisten tutkimustulosten perusteella n. 14.8 % connemaraponeista on arvioitu olevan virheellisen alleelin kantajia.

Ponilla on jokaisesta geenistä kaksi versiota eli alleelia, joista toisen se on saanut isäoriilta ja toisen emältään. Connemaroilla todettu HWSD periytyy resessiivisesti. Tämä tarkoittaa, että kaikki geneettisesti sairaat yksilöt saavat viallisen alleelin sekä isäoriilta että emältä. Jos poni on perinyt viallisen alleelin vain toiselta vanhemmaltaan, se on itse terve, mutta geenin kantaja. Yhden viallisen alleelin olemassaolon voi todeta vain geenitestillä. Jos testitulos on negatiivinen eli poni ei ole viallisen alleelin kantaja, poni ei voi periyttää sairautta jälkeläisilleen.  


Vanhemmat: Ei kantaja (N/N) x Ei kantaja (N/N) Jälkeläiset: Yksikään jälkeläinen ei ole kantaja 

Vanhemmat: Kantaja (N/HWSD) x Ei kantaja (N/N) Jälkeläiset: 50 % jälkeläisistä terveitä kantajia (N/HWSD) ja 50 % ei kantajia (N/N) 

Vanhemmat: Kantaja (N/HWSD) x Kantaja (N/HWSD) Jälkeläiset: 25 % ei kantajia (N/N), 50 % terveitä kantajia (N/HWSD) ja 25 % geneettisesti sairaita (HWSD/HWSD)


kantajia ei karsita jalostuksesta, koska se vähentäisi entisestäänkin pienen populaation geneettistä monimuotoisuutta. Ongelman lisääntymistä connemaraponien osalta kuitenkin ehkäistään välttämällä kahden alleelia kantavan ponin parittamista keskenään.


Testi on toistaiseksi saatavana ainoastaan UC Davis Veterinary Genetics -laboratoriosta ja se maksaa n. 35 euroa. Lisätietoa ja testin tilaus UC Davisin sivuilta: https://www.vgl.ucdavis.edu/services/HoofWallDisease.php