Hyppää sisältöön

Hippos muistuttaa toimista koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Suomen epidemiologinen tilanne on kehittynyt epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ja joukkoaltistukset ovat lisääntyneet elokuun aikana. Suomen Hippos muistuttaa jokaisen toimijan vastuusta koronaviruksen leviämisen estämisessä.

katse hl

Aluehallintovirastojen 26.8.2020 antaman tiedotteen mukaan yleisörajoituksia ei toistaiseksi muuteta, mutta tiedotteessa todetaan, että Suomen epidemiologinen tilanne on kehittynyt epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ja joukkoaltistukset ovat lisääntyneet elokuun aikana.

Raviurheilussa hyviä ja toimivia käytäntöjä tartuntojen leviämisen estämiseksi on toteutettu läpi kesän, eikä viimeisimmän tiedon valossa niihin ole tarve tehdä muutoksia. Suomen Hippos haluaa kuitenkin muistuttaa, että koronaviruksen leviämisen estäminen on jokaisen toimijan vastuulla, eikä ravikilpailuihin tai muihin tapahtumiin tule osallistua vähänkään sairaana.

Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole rajoitettu, mutta tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia niihin osallistuvien turvallisuudesta THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti.

Ohjeessa edellytetään muun muassa, että

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen. Ravikilpailuissa tämä on erityisesti huomioitava voittajaseremonioissa
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Tällaisia tilanteita ovat mm. sisäänkirjoituksessa, kahvila- ja ravintolatoiminnan jonoissa sekä sisääntulo- ja poistumisväylillä
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen
Suomen Hippoksen vahva suositus edelleen on tallialueen henkilöliikenteen rajoittaminen. Henkilökunnan ja median voi päästää liikkumaan alueiden välillä työnsä takia. Omistajien kulun salliminen tallialueelle on suotavaa, mutta kaikilta muilta alueelle pyrkiviltä tulisi pääsy olla kielletty.
  • Suomen Hippos suosittelee myös muiden toimien harkitsemista, jossa voidaan kontakteja vähentää, tai tartuntaa muulla tavoin estää. Näitä ovat mm. voilokkien jako katoksille, maskien käyttö myös muissa tilanteissa kuin lääkeainetestin yhteydessä sekä lähikontaktit voittajaseremonioissa
  • puhallutukset tulisi tehdä ulkoilmassa tai muussa väljässä tilassa poissa muiden toimihenkilöiden läheisyydestä. Voilokit palautetaan astiaan, jossa on desinfiointiaineliuos
  • mikäli ulkomailta saapuu hevosia kilpailemaan Suomeen, on hevoset sijoitettava selkeästi omalle alueelle tarvittavan välimatkan päähän suomessa kilpailevista valjakoista

Ulkomailta Suomeen saapuvat henkilöt


Ulkomailta Suomeen saapuvia kehotetaan käyttämään vakavaa harkintaa toiminnassaan. Tarpeetonta matkustamista suositellaan välttämään muualle paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske.

Jos saapuu Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat (mm. Ruotsi), viranomaissuositus on 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan. THL suosittelee, että tällöin ei mennä työpaikoille ja ainoastaan välttämätön liikkuminen on mahdollista. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä liikkumista.  

Työssäkäynti raviradoilla Ruotsin ja Suomen välillä on mahdollista viikon välein, mutta tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota omaan toimintaan.

Muista kaikissa tilanteissa seuraavat asiat:


  • Vältä fyysisiä kontakteja
  • Vältä lähikontakteja niin paljon kuin mahdollista. Pidä vähintään 1 – 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin
  • Noudata hyvää käsi- sekä yskimis- ja aivastushygieniaa
  • Noudata terveysviranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita


Pidetään yhdessä huolta siitä, että ravikilpailuissa on turvallista jatkossakin!

Lue lisää:


Hippos ohjeistaa turvallisuuskäytäntöihin (21.8.2020)

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia