Hyppää sisältöön

Hippoksen hallitus valitaan 25. marraskuuta – tutustu ehdokkaisiin

Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu 25.11.2020 sääntömääräiseen syyskokoukseen, jossa valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Tutustu Hippoksen hallitukseen pyrkiviin ehdokkaisiin.

Valtuuskunnan sääntömääräinen syyskokous järjestetään Jyväskylässä 25.11.2020. Valtuuskunta valitsee kokouksessa mm. hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kuva viime vuoden kokouksesta.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Marjo Kaipainen, Hannu Nivola sekä Juha Lyyski. Hallituksen jäseniä ovat ennestään Anne Laitinen, Tuomo Ojanperä ja Harri Voutilainen.

Erovuorossa olevista Kaipainen ei asetu ehdolle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja heistä eroaa vuosittain kolme jäsentä vuorottain.

Ehdokkaita pyydettiin esittelemään itsensä ja samalla kertomaan, mitä he Hippoksen hallituksesta käsin haluaisivat edistää.

Tutustu ehdokkaisiin:

Helena Halinen, 52, Janakkala (agrologi AMK sekä fysio- ja ratsastusterapeutti SRT, MTK:n hevosverkoston puheenjohtaja. Ratsastanut, myös kilpaillut esteitä aluetasolla, ja hoitanut ravihevosia huippuravitalleilla Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa. Nykyään harrastajaravivalmentaja ja -kasvattaja ja aktiivisesti poniraviurheilussa mukana tyttären harrastuksen kautta):

"Jokaisen itseään kunnioittavan hevosmaan pitää edistää omaa hevoskasvatusta ja korkeilla tavoitteilla tehtävää kilpailutoimintaa unohtamatta tavoitteellista harrastustoimintaa. Koska tähän käytettävät rahat ovat rajalliset, täytyy johtavan organisaation pystyä muodostamaan kokonaiskuva, jossa eri toimijat huomioidaan. 2020-luvulla tulee korostumaan toiminnan läpinäkyvyys, tiedottaminen ja hevosen hyvinvoinnin esiin nostaminen. Alan tunnuslukuja pitää seurata valppaasti. Vain laajaan tietoon perustuen voi muodostaa vaadittavan kokonaiskuvan.

Tänä päivänä alan organisaatiolta vaaditaan ketteryyttä vastata kulloiseenkin tilanteeseen. Vahvuuksiani hallitustyössä ovat laaja-alainen hevoskokemus, kokemus erilaisista luottamustehtävistä sekä voimakas halu verkostoitua paitsi hevosalan sisällä, myös ulospäin."

Heikki Kosonen, 63, Savonlinna (maa- ja metsätalousyrittäjä, Mikkelin Ravirata Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2013, josta varapuheenjohtaja ja St Michel -järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 3 vuotta. Suomen Hevostietokeskuksen hallituksen jäsen):

"Tärkeitä asioita minulle ovat urheilullisesti tasokkaiden lähtöjen turvaaminen pelikohteiksi ja toimijoiden määrän säilyttäminen huolehtimalla riittävän tasaisesta ja kannustavasta palkintojen jakautumisesta. Ravitalouden on pystyttävä osoittamaan toimintansa ekologinen, sosiaalinen ja eläinsuojelullinen kestävyys turvatakseen yhteiskunnan mahdollistama rahoitus nykyisellä mallilla ja raviurheilun asema tulevaisuuden Suomessa eli eläinsuojelu ja hiilineutraalius ohjaamaan toimintaa.

Raviratojen toiminta on turvattava omille vahvuuksille pohjautuvalla strategialla, joka valmistellaan ratojen yhteisellä suunnittelulla. Raviratojen toimintaa edistävän infran rahoitusta on hankittava myös veikkausvoittovarojen ulkopuolisista rahoituslähteistä keskitetysti Suomen Hippoksen tai ravialueiden toimesta. Vahvuuksiani hallitustyöhön ovat strategiatyö ja visiointi sekä kansainvälisen suurkilpailun toteuttamisen tuntemus."

Juha Lyyski, 59, kirjoilla Nurmijärvellä (asuu Lopella ja Laihialla, pienyrittäjä, Hippoksen hallituksen jäsen, ei ravialan sidonnaisuuksia):

"Lähtökohta on, että asiakasosaamista ja alan ulkopuolista varainhankintaa on kehitettävä, koska Veikkauksen tuotot mitä ilmeisimmin laskevat. Palkintotaso ja kasvattajapalkkiot on pyrittävä pitämään sellaisella tasolla, että ne pitävät omistajien ja kasvattajien innostusta yllä. Kilpailemista ja valmennusta tukemaan tarvitaan aktiivinen rataverkosto ja kasvattamista tukemaan elinvoimaiset hevosjalostusliitot. Nuorisotoiminta on avainasemassa uusien harrastajien kasvattamisessa. Alan elinkeinolla menee sitä paremmin, mitä laajempi harrastaja- ja omistajapohja lajilla on.

Kaikki lisäarvoa tuottamaton byrokratia ja näennäisohjaaminen on karsittava järjestelmästä pois – suomalainen hevosihminen osaa päättää itse ja vastaa omista päätöksistään. Kokemus erilaisista tulosvastuullisista johtotehtävistä ja kauppatieteiden maisterin koulutus yhdistettynä ymmärrykseen lajin peruslainalaisuuksista antaa hyvän pohjan osallistua päätöksentekoon."

Hannu Nivola, 63, Uusikaupunki (maanviljelijä ja hevostalousyrittäjä, Suomen Hippoksen hallituksen jäsen, Varsinais-Suomen Hevosjalostusliiton puheenjohtaja ja Turun Hippos ry:n entinen puheenjohtaja):

"Hallituksen jäsenenä haluan edistää hevosen ja hevosenomistajien nostamista keskiöön lajin sisäisessä viestinnässä ja lajin markkinoinnissa ulospäin, tulo- ja menovirtojen hallintaa ja oikeudenmukaista jakoa alan sisällä sekä raviratojen tehtävän kirkastamista ja ravirataverkoston elintärkeän merkityksen selkeyttämistä sekä raviradoille itselleen että raviratojen palveluja käyttäville kilpailijoille, valmentajille ja yleisölle.

Vahvuuksiani hallitustyöskentelyssä ovat alan laaja-alainen ja perusteellinen tunteminen kaikilla ravitalouden sektoreilla, syvällinen ymmärrys raviratojen toiminnasta paletin pyörittäjinä sekä siitä, miten mitkäkin päätökset vaikuttavat raviratojen toimintaan ja alueellisten valmennusolosuhteiden ylläpitoon sekä palkintorahoihin ja niiden jakautumiseen, iän ja kokemuksen tuoma laaja verkosto erityisesti lajin sisällä mutta myös ulkopuolella, Hippoksen toiminnan ja päätöksenteon historian tuntemus pitkältä ajalta sekä yli 30 vuoden omakohtainen kokemus hevostalousyrittäjänä."

Mervi Roiha-Härkönen, 37, Parikkala (Etelä-Karjalan Osuuskaupan ABC-liiketoiminnoista vastaava toimialapäällikkö. Pyörittää työn ohella maatilaa ja valmentaa ravihevosia, tilalla jo kolmannessa sukupolvessa raviurheilua ja pienimuotoista kasvatustoimintaa. Opiskellut työn ohessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja valmistunut myös tapahtumatuottajaksi. Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Etelä-Karjalan Ravinaisten johtokunnan jäsen):

"Edistettävinä asioina nostan hevosalan brändityön, vetovoimaisuuden ja kiinnostavuuden kehittämisen sekä alan toimijoiden taloudellisen toimeentulon ja hyvinvoinnin varmistamisen. Minulla on vahvaa kokemusta sekä markkinoinnista että strategiatyöskentelystä. Koen tärkeänä Hippoksen uuden strategian kirkastamisen ja onnistuneen jalkauttamisen. Yhteisöllisyys ja avoimuus ovat arvoja, joiden takana seison.

Koulutuksen ja työelämän kautta minulle on kertynyt liiketoimintaosaamista, päätöksenteko- ja paineensietokykyä sekä johtamistaitoa. Toivon ehdokkuuteni kannustavan nuoria kiinnostumaan hevosalan tulevaisuudesta."

Matti Rajaharju, 72, Rovaniemi (Lapin Hevosjalostusliiton puheenjohtaja. Jäsenyydet Pohjoisen ratojen hallituksessa ja Hippoksen valtuuskunnassa päättyvät vuodenvaihteessa):

"Huolestuneena olen seurannut hevosenomistajien määrän vähenemistä, kasvatuksen hiipumista ja sitä kautta lajin yleisen kiinnostavuuden vähenemistä.  Kilpailumahdollisuuksien vähentäminen kiihdyttää näitä toimia entisestään – on löydettävä malli, jolla ne saadaan taattua kohtuullisten etäisyyksien päähän hevosista ja niiden valmentajista. Elinvoimaisen lajin täytyy sisältää eri tasoja: raviurheilun huippuraviurheilua, ammattimaista toimintaa sekä harrasteraviurheilua. Kilpailupäivien profilointia tulisi lisätä kaikilla radoilla. Lauantairavit ja suurkilpailut tulee järjestää keskusjärjestön päätöksillä, mutta muiden ravipäivien profiloinnissa tulisi päätösvaltaa antaa radoille radan kokonaispalkintotuen määräämissä rajoissa. Kasvatuksessakin tulisi olla tilaa sekä harrastus- että ammattimaiseen toimintaan. Miten saataisiin varsamäärät nousemaan, on iso kysymys – mielestäni niin tärkeä, että kokeilisin varsarahan palauttamista. Sen voimassa ollessa varsamäärät olivat aivan eri luokkaa.

Hevosjalostusliitoilla on tärkeä rooli muussakin kuin tunnistustoiminnassa. Nuorisotyössä ja neuvonnassa niiden alueellista tuntemusta ja osaamista tulisi hyödyntää paljon enemmän. Hippoksen ja liittojen välinen sopimus olisi saatava valmiiksi ja allekirjoitettua."

Hippoksen hallitusehdokkaat on esitely 11.11.2020 Hevosurheilu-lehdessä.