Hyppää sisältöön

Hevosyrittäjäuutiset: Tavoitteena tyytyväinen hevonen

Uudistuva hevostalous-hankkeen järjestämissä huhtikuun Hevosyrittäjäuutisissa aiheena oli hevosten hyvinvointi toimintaympäristön muutoksessa. Ratsastuskeskus Ainossa Järvenpäässä päivän eläinlääkäriasiantuntija ELT Seppo Hyyppä kertoi monipuolisesti hevosten terveydenhoidosta ja yleisimmistä sairauksista. Iltapäivän osuudesta vastasi hevostenkouluttaja Minna Tallberg, joka valotti hevosten käyttäytymismalleja ja niiden tunnistamista.

Hevostaitoa on tunnistaa terve hevonen

Hevosten hyvinvointi Suomessa on yleisesti ottaen hyvä. Osaaminen on korkealla tasolla, mutta aina voi oppia uutta - etenkin uusien harrastajien tietotaidon lisäämiselle on tarvetta. Ruokinnan, liikunnan ja henkisen hyvinvoinnin tulee hevosella olla tasapainossa.

Hevosen terveys on monen osatekijän summa. Tärkeimpinä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat hevosen perimä, rakenne, luonne, käyttö ja valmennus, valmennuspohjat, kengitys ja ruokinta. Eläinlääkäri painottaa hevosenomistajilta jatkuvaa hevosten hyvinvoinnin seurantaa.

- Hevonen kaipaa monipuolista liikuntaa. Toisinaan ratsuilla puhuttaa niin kutsuttu viikonloppusyndrooma, jolloin hevonen saa liian rankan yksittäisen harjoituksen viikonloppuna, kun omistajalla on aikaa harrastaa, Hyyppä kertoi.


Jalostusvalinnoilla terveyttä

Seppo Hyyppä herätteli miettimään hevosten hyvinvointia myös jalostusvalinnoissa. Jalostustavoitteet ja – valinnat asetetaan useimmiten suorituskyvyn perusteella. Periytymisasteeltaan korkeita, ei-toivottuja rakenne- tai muita heikkoja ominaisuuksia omaavia yksilöitä tulisi välttää siitoksessa.

- Valitettavan usein tärkein jalostusvalinta on rakkaus, Hyyppä ravistelee.


Erityistä huolellisuutta Hyyppä toivoi pikkuvarsojen hoitoon. Varsojen kanssa tehty huolellinen ruokinta, liikunta, kavionhoito ja loishäätö ovat perusta tulevalle valmennus- ja kilpailu-uralle sekä kestävyydelle.

- Tärkeintä on hevosesta välittäminen. Tavoitteena tulee olla tyytyväinen hevonen ja hevosenomistaja, Hyyppä päätti esityksensä.


Tunnista hevosen normaali ja poikkeava käytös

Hevostenkouluttaja Minna Tallberg kannusti jokaista hevosenomistajaa seuraamaan, mikä on hevoselle tuttua ja normaalia käytöstä. Vain silloin voi tunnistaa, milloin käytös on poikkeavaa. Erikoiseen käytökseen tulee reagoida.

- Eläinlääkärin puoleen käännytään, jos hevonen vaikuttaa kipeältä. Eläintenkouluttaja voi opettaa tervettä hevosta tykkäämään asiasta, minkä se on syystä tai toisesta kokenut vaikeana, Tallberg muistutti.


Hevosten koulutuksessa Tallberg pitää tärkeänä siedättämistä ja palkitsemista. Hevosella on hyvä muisti ja se muistaa vanhan mallin niin hyvässä kuin huonossa. Uuden oppimiseen tarvitaan toistoja, toistoja ja toistoja.

Tallberg kannusti pitämään hevosten elinolosuhteet mahdollisimman lähellä luontaisia olosuhteita. Hevonen on laumaeläin ja kaipaa sosiaalista kanssakäymistä.


Tutkittua tietoa käyttäytymisestä kaivataan

Hevosen käyttäytymisestä on melko vähän tutkittua tietoa. Uutena asiana ja tutkimuskohteena maailmalla ovat niin sanotut kipuilmeet, joiden perusteella voi tulkita hevosen välittämiä viestejä. Tunnusmerkkejä voi tulkita korvista, silmistä ja suun asennosta. Hevonen on yhdistelmä käyttäytymistä, ilmeitä ja eleitä, joten aina on arvioitava kokonaisuutta.

- Mitä aikaisemmin reagoi hevosen viesteihin, sitä paremmin ongelmat voidaan hoitaa, Tallberg summasi.


Luennot ovat katsottavissa tallenteina Uudistuva hevostalous –hankkeen YouTube - kanavalla.


Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–20). Projektin toteutuksesta vastaa HAMK yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Hippoliksen kanssa.