Hyppää sisältöön

Hevoseläimen pitopaikka täytyy rekisteröidä 31.12.2020 mennessä

Hevoseläimen pitopaikasta täytyy tehdä ilmoitus Ruokavirastolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä - ja myös yhden eläinyksilön pitoa. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020. Uusia pitopaikkoja rekisteröintivelvoite on koskenut jo aiemmin.


Hevonen työllistää ja luo hyvinvointia. Tallien rekisterönti on tärkeä työkalu viestittäessä alan vaikuttavuudesta myös ulospäin. Kuva: Suomen Hippos / Ville Vuorinen

Eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ja pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija) ilmoittavat eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. 


Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan missä tarkoituksessa eläimiä pidetään. Hevoseläinten osalta valittavana ovat seura- ja harrastuseläinten pito, muu eläintenpito sekä ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito.  


Hevoseläinten pito katsotaan ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi esimerkiksi silloin, kun ravi- tai ratsuhevosia kasvatetaan, vuokrataan, otetaan hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai annetaan opetusta hevosten käytössä ja käsittelyssä ja jos täysikasvuisia hevosia on yhteensä vähintään kuusi. 


Suomen Hippos näkee rekisteröinnin hevosalan kannalta positiivisena ja toivoo jatkossa yhteistyömahdollisuutta Ruokaviraston kanssa yhdistää pitopaikkoja ja hevosten tietoja Heppa-järjestelmässä


“Kyseessä on asetuksesta tuleva viranomaisvaatimus, mutta näemme asian positiivisena koko hevosalan kannalta. Mitä tarkemmin tiedämme hevostallien ja hevosten lukumäärän, sitä paremmin pystymme tuomaan esille alan vaikuttavuuslukuja ja voimme vaikuttaa mm. tarttuvien tautien leviämiseen ja tiedon jakamiseen”, Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää taustoittaa. “Toivomme, että kaikki pienetkin tallit ja hevosen pitäjät ilmoitetaan rekisteriin vaatimuksen mukaisesti.” 


Huom! Eläintenpitäjärekisterin sähköinen asiointipalvelu on tilapäisesti suljettu. Tee hevoseläinten pitoon liittyvä ilmoitus lomakkeilla 31.12.2020 mennessä. Lisätietoa Ruokaviraston sivulta


HUOM. 

- Jos olet jo ilmoittanut Aluehallintovirastoon laajamittaisesta eläinten pidosta, sinun ei tarvitse enää erikseen rekisteröityä.

- Jos hevosesi ovat muualla hoidossa, sinun ei tarvitse rekisteröityä. Rekisteröinnin tekee pitopaikasta vastuussa oleva toimija (voit toki varmistaa häneltä, että ilmoitus on tehty).

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 20.4.2017. Hevoseläinten tunnistamisesta annetulla asetuksella on säädetty muun muassa velvoitteesta ilmoittaa hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. 

 

Rekisteröitymistä valvotaan jatkossa pääosin muun valvonnan yhteydessä. 

Käytännön kysymyksissä voit kääntyä oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaisen (maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue) puoleen, yhteystiedot löytyvät esim. täältä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/hae-kumppanit/

Lisätietoja: Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti