Hyppää sisältöön

Hevosalan toimijat käynnistävät yhteisen valmistelutyön hevostutkimuksen kehittämisestä

Työn tavoitteena on määritellä hevosalan nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien perusteella teemat ja painopisteet, joihin suunnattava tutkimus osaltaan varmistaa alan kehittymisen.

Hevosalan keskeiset toimijat ovat ryhtyneet työhön, jonka tavoitteena on määritellä uudelleen hevostalouden tutkimuksen painopisteitä. Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Hevosalan keskeiset toimijat Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, Hevosopisto sekä Luonnonvarakeskus ovat maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta ryhtyneet valmistelutyöhön, jonka tavoitteena on määritellä uudelleen hevostalouden tutkimuksen painopisteitä.

Hevosalan tutkimustarpeita on pohdittu laaja-alaisesti viimeksi vuonna 2005, ja toimintaympäristöjen merkittävien muutosten myötä hevosalan tutkimusten painopisteitä ja prioriteetteja on tarpeen pohtia uudelleen. Esimerkiksi talous- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta on tehty hevosalalla toistaiseksi hyvin vähän.

Nyt alkavan työn tavoitteena on luoda hevosalalle yhteinen näkemys teemoista, joita alan kehittymisen kannalta pidetään erityisen tärkeänä. Näitä voivat olla esimerkiksi hevosalan monialainen vaikuttavuus yhteiskunnassa, vastuullisuus, tasa-arvo, eläinten hyvinvointi sekä kansainvälinen yhteistyö.

Tutkimuksen painopisteiden uudelleen määrittelyllä pyritään tarjoamaan tutkittua tietoa hevosalan moninaisuudesta ja kehittämismahdollisuuksista ja sitä kautta vahvistamaan alan merkittävyyttä, toimijoiden välistä yhteistyötä, kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Valmistelutyötä vetää raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry. Työ lähtee liikkeelle ideapajalla, johon kutsutaan mukaan alan toimijoita, tutkimusyksiköitä sekä sidosryhmiä. Vuoden loppuun valmistuvan työn tuloksena tavoitellaan tiivistä kiteytystä hevosalan tutkimuksen tulevista painopisteistä ja priorisoiduista teemoista.

Lisätiedot:


Minna Mäenpää, jalostusjohtaja, Suomen Hippos
p. +358 40 511 2067
minna.maenpaa@hippos.fi

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja, Maa- ja metsätalousministeriö
p. +358 2951 62296
mikko.peltonen@mmm.fi