Hyppää sisältöön

Hevosalalle kohdennettavalla rahoituksella halutaan varmistaa alan työllistävä vaikutus sekä elinvoimainen tulevaisuus

Suomen Hippoksen hallitus on vahvistanut raviurheilun ja hevoskasvatuksen resurssien kohdentamisen isot linjat vuodelle 2021. Hippoksella on vahva tahto lisätä kannustimia hevosen omistamiseen ja kasvattamiseen sekä nuoriso- ja harrastustoiminnan resursseja.

Kuva: Hippos

Suomen Hippoksen hallitus päätti viime viikon kokouksessaan esittää maa- ja metsätalousministeriölle hevosalan rahoitusehdotuksen budjettiriihen päätösten mukaisesti, kokonaissumman ollen noin 39,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi rahoitusta kohdennetaan ministeriön päätöksellä hevosjalostusliittojen toteuttamaan hevosalan neuvontaan. Hevosalalle kohdistuu ministeriön jakamana lakisääteinen 4% osuus veikkausvoittovaroista, joiden pienentymistä täydennetään ainakin tämän ja ensi vuoden osalta budjettivaroista.

Hippos tekee hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen kohdennettavasta rahoituksesta esityksen maa- ja metsätalousministeriölle, joka päättää sen toteutuksesta. Esityksen keskiössä ovat hevosen omistamisen ja kasvattamisen kannustimet, harrastus- ja nuorisotoiminta, tehokkaampi ja kysyntään vastaava toiminta maamme raviradoilla sekä riittävä investointikyky. Näihin panostamalla voidaan edesauttaa hevosalan työllistävää vaikutusta ja pitää yllä elinvoimaista hevostaloutta, johon muun muassa hevosenomistajat panostavat vuosittain noin 160 miljoonaa euroa.

”Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus on hevosalalle elintärkeä: sen avulla voimme taata toimintaedellytykset niille tahoille, jotka panostavat alaan tehden siitä elinvoimaisen ja työllistävän. Tuen avulla ylläpidetään myös olosuhteita, jotta voimme tarjota suomalaisille hyvinvointia hevosten parissa, harrastusmahdollisuuksia sekä maailmankin mittakaavassa kilpailukykyistä huippu-urheilua”, Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen painottaa.

Maa- ja metsätalousministeriön kautta tulevasta rahoituksesta suurin osa ohjataan kilpailutoiminnan kautta hevosenomistajille ja kasvattajille, mistä rahavirta ohjautuu edelleen valmennustoimintaan ja liitännäiselinkeinoihin pitäen talouden pyörät pyörimässä. Hevosala tarjoaa työtä 15 000 suomalaiselle, ja yhteensä Suomessa on noin 74 000 hevosta.

Raviurheilun harrastus- ja nuorisotoimintaan kohdennetaan tulevana vuonna merkittävästi aiempaa enemmän resursseja. Isommilla resursseilla pystytään kehittämään jo olemassa olevaa toimintaa ja luomaan uusia mahdollisuuksia raviurheilun harrastamiseen sekä ravikoulutoimintaan maakuntaradoilla.

Vuonna 2021 Suomessa järjestetään 474 ravikilpailut. Kilpailujen määrä vähenee 36:lla verrattuna kuluvaan vuoteen. Ravikilpailujen vähentämiselle on tarve, sillä syntyvyyslukemien perusteella kilpailevien hevosten määrä ei seuraavien vuosien aikana merkittävästi kasva.

”Kilpailutoiminnan suunnittelua ja tarvittavia muutoksia on jatkossakin tehtävä entistä enemmän kysynnän mukaan, jotta päästään rakentamaan tehokkaampaa ja paremmin tarpeeseen vastaavaa toimintaa”, Kauhanen näkee.

Hevosurheilun ja hevoskasvatuksen edistämiseen kohdennettava rahoitus 2021


Maakuntaratojen toiminta ja kilpailujen palkinnot

31,9 M€

Kesäratojen toiminta ja palkinnot

1,6 M€

Maakuntaratojen investointituet

800 000 €

Kasvatuksen tuet

2,6 M€

Keskusjärjestön tuet kehitykseen, markkinointiin, viestintään ja neuvontaan, antidoping, ratojen turvallisuus ja tuomaritoiminta sekä pääratamestarihanke    

2,8 M€

 

Yhteensä

39,7 M€

 

Lisätiedot:


Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-077 2469
sami.kauhanen@hippos.fi