Hyppää sisältöön

Hevosala vetoaa päättäjiin: toimintaedellytykset ja hevosten hyvinvointi turvattava poikkeusoloissa

Suomen Hippos on MTK:n hevosverkoston jäsenenä esittänyt Suomen hallitukselle mittavaa tukipakettia hevosalan toimintaedellytysten turvaamiseksi.

katse hl
Kuva: Hippos

MTK:n hevosverkosto on erittäin huolissaan koronaviruspandemian vaikutuksista hevosalaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Pahimmillaan vaikutukset voivat olla koko hevoselinkeinolle ja -harrastukselle kohtalokkaita. Hevosalan toimijat ovat yhdessä laatineet hallitukselle esityksen, jolla pyritään varmistamaan hevosalan jatkumisen edellytyksiä poikkeusoloissa. 

Suomen Hippos on keskeyttänyt ravikilpailut 18.3. alkaen, minkä lisäksi kaikki jalostuksen tapahtumat on peruttu tai mahdollisuuksien mukaan siirretty. Lisäksi haasteita aiheuttavat muun muassa viranomaisten linjaukset liikkumisen suhteen. Tilanne vaikuttaa suoraan sekä välillisesti suureen osaan hevosalan toimijoista, ja alan elinkeinomahdollisuudet heikentyvät.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat heikentävästi myös kotimaiseen hevoskasvatukseen, joka on hevostalouden yksi tärkeimmistä tukipilareista. Yrittäjien hyvinvoinnin ja toimeentulon lisäksi eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista on huolehdittava myös poikkeusolojen aikana.  

Hevosalan toimijat keräsivät 20.-23.3.2020 yli kuudeltasadalta hevosalan yrittäjältä tietoja koronaviruksen vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Vaikutukset näkyvät kassavirran ja maksuvalmiuden vähentymisenä, ostopalveluiden heikentymisenä ja suunniteltujen investointien teettämättä jättämisenä. Vaikutukset ulottuvat myös työvoiman käyttöön alentavasti, joka johtaa lomautuksiin ja irtisanomisiin.  

Suomen Hippos käy aktiivista keskustelua muun muassa Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston kanssa, ja yhteistyötä muiden hevosalan sidosryhmien kanssa tehdään päivittäin. Tilanteen etenemistä seurataan tarkasti ja Hippos pitää erityisen tärkeänä, että hevosalaa ja sen yhteiskunnallista merkitystä ei unohdeta kriisin keskellä.

MTK:n hevosverkosto esittää Suomen hallitukselle pakettia, jolla pyritään turvaamaan yrittäjien toimintaedellytysten jatkuminen, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä hevoskasvatuksen jatkuminen. 

Hevosverkon esitys hallitukselle 

Lisätietoja: 


Helena Halinen, MTK:n hevosverkoston puheenjohtaja, 050337 9858 
Johanna Andersson, asiantuntija, MTK, 040 824 5522 
Minna Mäenpää, jalostusjohtaja, Hippos, 040511 2067 
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, SRL, 0400 231 662

Lisää ajankohtaisia uutisia Hippoksen verkkosivuilla:


Suomen Hippos huolissaan koronaviruksen aiheuttamista haitoista hevosalalle – ”Nyt on tärkeää tukea toinen toistamme” (25.3.2020)

Päivitä tallisi kuulumiset someen – käytä tunnistetta #talliarkipyörii (23.3.2020)

Kooste rahoitusmahdollisuuksista hevosalan toimijoille 3/3: pankit ja muu rahoitus (20.3.2020)

Kooste rahoitusmahdollisuuksista hevosalan toimijoille 2/3: verot ja vakuutusmaksut (20.3.2020)

Kooste rahoitusmahdollisuuksista hevosalan toimijoille 1/3: tuet, avustukset ja neuvonta (20.3.2020)

Kysymyksiä ja vastauksia koronavirustilanteeseen liittyen (19.3.2020)

Seuraa tallietikettiä – varmista ihmisten ja hevosten hyvinvointi (18.3.2020)

Hevosalalle yhteinen valmiusryhmä tallien hätätilanteisiin (17.3.2020)

Suomen Hippoksen hallitus vahvisti ravien keskeyttämisen, jatkotoimenpiteet valmisteluun (17.3.2020)

Ratsuoripäivät peruttu (16.3.2020)

Hippos toivoo asiakkaiden käyttävän sähköisiä palveluita (13.3.2020)