Hyppää sisältöön

Geenitestit, genominen valinta ja hevosen hyvinvointi keskeisiä teemoja ratsuhevoskantakirjojen kansainvälisessä seminaarissa

World Breeding Federation for Sporthorses (WBFSH) jäsenkantakirjat kokoontuivat vuosittaiseen yleiskokoukseen ja seminaariin tällä kertaa Budapestiin 1.-3.12. Samassa yhteydessä järjestettiin myös ajankohtaista komission tunnistus- ja eläinjalostuslainsäädäntöä käsittelevä WHIRDEC (World Horse Identification Recording Data Exchange Commission) kokous.


Warmblood Fragile Foal syndrooma – jalostushevosten testaaminen tärkeää

Seminaarissa nousi voimakkaasti esille tänä vuonna ratsujalostuksessa puhututtanut ihon ja sidekudosten epämuodostumaa aiheuttava Warmblood Fragile Foal Syndrooma (WFFS), josta esityksen piti Sofia Mikko Ruotsin maatalousyliopistosta. Resessiivisesti eli piilevästi periytyvä ominaisuus ei kantajille aiheuta oireita, mutta molemmilta vanhemmilta perittynä aiheuttaa varsan ennenaikaisen abortoitumisen tai elinkyvyttömänä syntyvän varsan, joka on lopetettava välittömästi.

Monissa maissa keväällä esille tullut geenimutaatio on aiheuttanut paljon spekulaatioita ja reagointia monella tavalla. Keskeistä on kuitenkin selvittää geenimutaation esiintymä eri populaatioissa, testata jalostuskäytössä oleva eläimet sekä tiedottaa tuloksista avoimesti. Tärkeintä on, että kahta kantajaa ei pariteta keskenään, jolloin 25 % mahdollisuus olisi sairastuneen yksilön syntymiseen tai ennen aikaiseen abortoitumiseen.

Vastaavia oireita aiheuttavia geenimutaatioita on todettu aiemmin quarter-hevosilla, mutta eri geenin aiheuttamana (Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia, HERDA). Ihmisillä vastaavankaltaista oireita, kuten erittäin ohut iho ja yliliikkuvat nivelet, aiheuttaa Ehler-Danlos syndrooma.  Myös muita vastaavia oireita aiheuttavia geenimutaatiota on havaittu eri hevosroduilla.

Useissa kantakirjoissa on päädytty uusien jalostukseen hyväksyttävien, sekä jo jalostuskäytössä olevien oriiden pakolliseen testaamiseen ja tulosten julkaisemiseen. Kantajaoriita ei kuitenkaan toistaiseksi ole suljettu pois jalostuksesta. Myös tammojen testaamista suositellaan vahvasti. Asian ympärillä on käynnistynyt tai käynnistymässä myös laajempia tutkimuksia, joissa on tavoitteena selvittää, onko geenimutaatiolla yhteyttä johonkin jalostusvalinnan kohteena oleviin suoritusominaisuuksiin, mikä selittäisi ominaisuuden voimakasta leviämistä.  

Geenimutaation esiintymisfrekvenssi vaikuttaa suoraan siihen, kuinka ongelma leviää populaation sisällä. Jos esiintymisfrekvenssi on 10 %, on satunnaisparituksella 1 % mahdollisuus parittaa kaksi kantajaa keskenään, jolloin todennäköisyys sairaan yksilön syntymiseen on 0,25 %. Mikäli frekvenssi on 20 %, on todennäköisyys sairaan yksilön syntymiseen puolestaan 1 %. Letaalin mutaation poistaminen populaatiosta vaatii kymmenien sukupolvien työn, joten tämän vuoksi ennaltaehkäisy on keskeistä. Tämän hetken tutkimusten mukaan 2-20 %, mutta on myös muistettava, että satunnaisesti testattujen hevosten määrä on vielä pieni. Sofian selkeä viesti kantakirjojen edustajille kuitenkin oli, että ei ole syytä paniikkiin, mutta asia on otettava vakavasti. Jalostukseen käytettävät hevoset on testattava ja tuloksista on tiedotettava avoimesti. Kahta kantajaa ei tule parittaa keskenään.


Hevosten hyvinvointi on kaikkien asia


Tämän vuoden workshop keskittyi hevosten hyvinvointiin ja sitä kautta koko hevosalaan vaikuttaviin asioihin. Roly Owers World Horse Welfare järjestön edustajana toi esille koko hevosalan sosiaalisen luvan toimia. Muuttuva toimintaympäristö ja ihmisten asenteet luovat painetta myös hevosalalle. Lunastaakseen luvan toimia, hevosalan on toimittava vastuullisesti jokaisessa tilanteessa, ja pystyttävä luomaan luottamus niin kasvatuksen, urheilun kuin muunkin toiminnan osalta. Työryhmissä nousi esille useita asioita, joihin kaikkien tulisi kiinnittää huomiota. Todettiin, että jokaisen alan toimijan on kannettava vastuu toimintamahdollisuuksien ja alan maineen säilymisestä. Jalostuksen etiikka sekä uusien tekniikoiden että populaatioiden kapenevan vaihtelun osalta on otettava huomioon entistä enemmän. Vastuullinen hevosenomistaminen, hevosmiestaitojen säilyminen, koulutuksen ja neuvonnan merkitys sekä nuorten hevosten yksilöllinen eteenpäinvieminen saivat myös keskustelua osakseen.


Genomijalostus on tulevaisuutta

Maanantai-iltapäivä päättyi yhteistyöryhmän seminaariin genomisen valinnan tilanteesta eri kantakirjoissa. Genomisessa valinnassa eläimen jalostusarvo selvitetään DNA:n sisältämän tiedon avulla. Hevosilla on löydetty jo moniin ominaisuuksiin yhteydessä olevia geenialueita. Eri maissa on meneillään useita genomitutkimuksia sekä terveys- että suoritusominaisuuksien osalta. Hevosjalostus seuraa pienin askelin nautapuolta, jossa genominen valinta on jo arkipäivää. Hevosilla menetelmien yleistymiseen vaikuttavat mm. valinnan kohteena olevat useat ominaisuudet, pienet vertailupopulaatiot, useat, omillaan toimivat kantakirjat sekä vielä vähäinen kansainvälinen yhteistyö asian ympärillä.


Suurimmat panostukset genomisen valinnan kehittämiseen hevospopulaatioissa on tehty Hollannin KWPN:n kantakirjassa, jossa ensimmäisenä osteokondroosimuutoksien osalta on saatu hyviä tuloksia genomisten jalostusarvojen tuomasta lisäinformaatiosta. Tanskassa puolestaan on ollut käynnissä GenHorse –projekti, jonka osalta päädyttiin myös korkeaan OCD esiintymiin populaatiossa, mutta oriiden vähäisten jälkeläismäärien vuoksi periytyvyysasteet jäivät pieniksi. Myös DWB suhtautuu kuitenkin luottavaisesti genomisen valinnan tulevaisuuteen osana jalostusvalintaa. Selkeä viesti kaikilta kantakirjoilta oli kansainvälisen yhteistyön välttämättömyys tulosten saavuttamiseksi. Tässä asiassa kantakirjat eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan lisäinformaatio on välttämätön arvosteluvarmuuksien lisäämiselle ja sitä kautta keskeisten ominaisuuksien valinnan tehostamiselle.

Kokousviikonlopun materiaalit löytyvät WBFSH:n internetsivuilla osoitteessa www.wbfsh.org. Sivuilta löytyy myös paljon materiaalia liittyen ratsuhevosjalostukseen, kuten lineaariseen profilointiin sekä genomiseen valintaan. WBFSH tulee myös toimintalinjaustensa mukaisesti ensi vuonna jatkamaan erityisesti kasvattajille suunnattavan tiedon tuottamista.


Lisätietoja:

Suomen Hippos ry

Minna Mäenpää

jalostusjohtaja

p. 040 511 2067

minna.maenpaa@hippos.fi