Hyppää sisältöön

EU-maasta toiseen matkustavat hevoset tarvitsevat aina Traces-todistuksen

Hevosesta toiseen leviävien tartuntatautien vastustamiseksi on maahantuotaville hevoseläimille lain mukaan tehtävä lähtömaassa ennen tuontia tarkastus tarttuvien tautien varalta. Yksityiseläinlääkärin tekemät ostotarkastustodistukset eivät ole riittäviä maahantuontiin.

Pelkkä lähtömaassa tehty ostotarkastus ei riitä, vaan tuontihevonen tarvitsee myös ns. traces-todistuksen tarttuvien tautien varalta.


Hevosesta toiseen leviävien tartuntatautien vastustamiseksi on maahantuotaville hevoseläimille lain mukaan tehtävä lähtömaassa ennen tuontia tarkastus tarttuvien tautien varalta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1033/2013)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131033

Suomessa terveystodistuksia valvova viranomainen on Ruokavirasto. Valvonnalla pyritään ehkäisemään tarttuvien tautien leviäminen Suomeen, jossa tautitilanne on toistaiseksi hyvä.  

Terveystarkastuksen tekee lähtömaan virkaeläinlääkäri. Tarkastus tulee tehdä enintään 48 h ennen maastalähtöä ja on voimassa 10 päivää. Traces-järjestelmässä tehdyn todistuksen (traces-järjestelmän mukainen todistus, EU:n sisäisen kaupan todistus) lisäksi on käytössä kansalliselle pohjalle tehtyjä vastaavat tiedot sisältäviä terveystodistuksia. Todistukset tarkistetaan Ruokavirastossa tapauskohtaisesti. Yksityiseläinlääkärin tekemät ostotarkastustodistukset eivät ole riittäviä maahantuontiin

Tuojalla on kirjanpitovelvollisuus ja terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta. On säilytettävä tiedot myös seuraavasta vastaanottajasta, jos hevonen myydään eteenpäin. Tällöin myyjän on syytä ilmoittaa, että on kyse tuontihevosesta ja antaa ostajalle kopiot kaikista tuontiasiakirjoista tai jättää itselleen kopiot ja antaa alkuperäiset mukaan uudelle omistajalle. Ostajan tulee myös olla valveutunut ja kysyä tuontiasiakirjojen perään ja tarkistaa asiakirjat ennen kuin ostaa tuontieläimen.

Lisätietoja maahantuonnista: 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elaimet/hevoset-ja-niiden-sukusolut/

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/sisamarkkinakauppa/

Maahantuontineuvonta:

Ruokaviraston asiakaspalvelupuhelin (hevosten ja lemmikkien EU-tuonti ja vienti)

ma - ke klo 9 - 11 p. 029 530 0401

asiakaspalvelusähköposti päivittäin EU-elain@ruokavirasto.fi 

Lisätietoa Suomen Hippokseen rekisteröinnistä ja siihen tarvittavista asiakirjoista:

Valitse oikean rodun yhteyshenkilö yhteystiedoista