Hyppää sisältöön

Avoimen ilmoittamisen kokeilut on otettu vastaan valmentajien puolella positiivisesti – ”Emme näe ilmoittamistavan säännölliselle käytölle esteitä”

Avoin ilmoittaminen on otettu vastaan positiivissa tunnelmissa. Kuva: Juho Hämäläinen

Avointa ilmoittamista testattiin laajasti ympäri Suomea loka-marraskuussa ja yksi testijakso on luvassa vielä joulukuussa. Valmentajat ovat ottaneet uudistuksen avosylin vastaan, käy ilmi Hippoksen valmentajille lähettämästä palautekyselystä. Eniten ilmoittamistavassa kiinnostaa selkeys ja ennakoitavuus.

Avoimessa ilmoittamisessa kaikki lähtöön ilmoitetut hevoset ovat julkisesti nähtävillä, eikä osallistujia tarvitse arvuutella lähtölistojen valmistumiseen asti. Käytäntö on tuttu esimerkiksi länsinaapuri Ruotsista, ja Suomessa ilmoittamistapaa on hyödynnetty muutamien ravipäivien yhteydessä.

Hippos lähetti palautekyselyn kaikille toistaiseksi avoimen ilmoittamisen raveihin hevosillaan osallistuneille valmentajille, ja vastauksia kertyi lähes 90 kappaletta.

Vastaajilta tiedusteltiin mm. yleistä näkemystä ilmoittamistapaan liittyen sekä teknisen toteutuksen toimivuutta.

Yleinen ilmapiiri avointa ilmoittamista kohtaan on ollut positiivinen, ja sama sävy toistui myös palautteissa. Yli 80 % kyselyyn vastanneista valmentajista koki avoimen ilmoittamisen positiivisena asiana. Vain noin 2 % vastaajista kertoi, ettei etukäteen odottanut uudistusta.

Avoimen ilmoittamisen kohdalla puhuttiin paljon siitä, että miten se vaikuttaa ilmoittautumiskäytäntöön.

Vastaajista 30 % vastasi, että ilmoittaa hevosensa todennäköisemmin raveihin, joissa on avoin ilmoittaminen. 29 % vastasi, että avoin ilmoittaminen saattaa kasvattaa intoa ilmoittaa ja 35 % vastasi, että uudistus ei muuta ilmoittamiskäytäntöjä.

Suurimpia syitä, miksi ilmoittamistapa kasvattaa mielenkiintoa ravien osallistumistakohtaan olivat käytännön selkeys sekä mahdollisuus tutustua lähdön muihin osallistujiin.

Valmentajilta kysyttiin myös mielipidettä lähtöjen täydentämiseen ilmoittamisen sulkeuduttua. Yli 56 % vastanneista oli sitä mieltä, että sarjojen täydennys tulisi sallia, jos sarja on vajaa tai jos hevonen siirretään varasarjaan.

Heppa-järjestelmän tekniset valmiudet mahdollistavat avoimen ilmoittamisen käytön jatkossa. Yksi testijakso on luvassa 11.–16.12. ajettaviin ravipäiviin.

”Jatkossa avoin ilmoittaminen on työkalu kilpailusihteereille. Vastaanotto on ollut hyvää ja kaikki on toiminut. Emme näe ilmoittamistavan säännölliselle käytölle ensi vuoden alusta lähtien esteitä, mutta viime käden päätöksen ilmoittamistavasta tekee ravirata”, Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen kommentoi asiaa keskusjärjestön näkökulmasta.

”Joulukuun testijakson ajankohta on siitä mielenkiintoinen, että tiistaina 7.12. päättyy ilmoittaminen peräti viiteen ravipäivään.”