Hyppää sisältöön

Ajotapasääntöjen siirtymäaika loppusuoralla – ”Nyt näyttää todella siistiltä”

Uudet ajotapasäännöt kirjattiin vuodesta 2022 alkaen kotimaisiin ravikilpailusääntöihin. Sääntökokonaisuus otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1. maaliskuuta.

Uusia ajotapasääntöjä on edeltänyt marraskuusta voimassa ollut siirtymäkausi, jonka aikana tuomaristo on seurannut kuskien ajotapoja uusien sääntöpykälien puitteissa ennen lopullisten rangaistusmääräyksien käyttöönottoa.

Jos kuskien ajotavat ovat olleet uusien sääntöjen mukaisesti kiellettyjä, on tuomaristo antanut kuskeille suullisen varoituksen. Helmikuun alusta alkaen varoitukset on merkitty julkisesti nähtäville myös kotimaiseen Heppa-tietojärjestelmään.

Suomen ravien suurkilpailuvalvojiin kuuluva Jarmo Nirhamo on seurannut uusien ajotapasääntöjen siirtymäkautta läheltä.

”Kyse on ajotapojen osalta isosta muutoksesta. Siirtymäjakson aluksi ohjastajille kerrottiin, että ajotavasta seuraisi uusilla säännöillä rangaistus, ja tarkennettiin, mitkä elementit ajotavassa olivat kiellettyjä. Aika nopeasti ohjastajat alkoivat omaehtoisesti kiinnittää huomiota ajotapoihin, ja siitä kokonaisuus on liikkunut koko ajan parempaan suuntaan. Vuodenvaihteen jälkeen pelkkien varoituksien lisäksi on pyritty tarkentamaan, mikä olisi seuraamus maaliskuusta eteenpäin”, Suurkilpailuvalvoja Nirhamo tarkentaa.

Ravien tuomaristo laatii kaikista raveista erillisen valvojaraportin, johon merkinnät annetuista varoituksista on kirjattu koko siirtymäjakson ajan. Ne ovat antaneet arvokasta taustatietoa koko maan tuomarilinjan kehittymiselle.

”Valvojaraporteista on saatu hyvää dataa siitä, missä tuomaristojen osalta mennään. Olemme pitäneet tuomareille kaksi yhteistä koulutusta uusista ajotapasäännöistä ja niiden tulkinnasta, ja kolmas on vielä tulossa. Niissä on käyty esimerkkien avulla tapauksia läpi ja haettu yhteistä linjaa. Erityisesti on haettu linjaa sille, missä menee merkinannon ja käskemisen raja.”

Kotimaisten ravikilpailuiden ajotapasääntöjä on viime vuosien aikana tiukennettu, mutta tästä huolimatta ajotaparikkeiden määrä on ollut systemaattisesti laskussa.

”Tammikuun lopusta Heppaan on syötetty merkintä, jos ohjastajaa on huomautettu, jos ajotapa olisi uusien ajotapasääntöjen mukaisesti kiellettyä. Tätä toivottiin erityisesti ohjastajien keskuudessa, jotta he voisivat itse katsoa videokirjastosta, mikä suorituksessa oli kiellettyä.”

Suomen uudet ajotapasäännöt mukailevat yhteispohjoismaista linjaa. Pohjoisten ravimaiden ajotapakulttuuri on asia, jota Suomessa sekä Ruotsissa on kehitetty systemaattisesti eteenpäin.

”Uusien sääntöjen jälkeen ollaan hyvin lähellä Ruotsin tasoa, ja tietyltä osin ehkä jopa edellä. Viime keväänä tehtiin yhtenäinen päätös, että näihin linjauksiin pyritään. Siisteistä ajotavoista on haluttu vielä siistimpiä”, Nirhamo taustoittaa.

Yhdessä eteenpäin

Ravikilpailuissa jokaisen lähdön tapahtumia seuraa ravien tuomaristo, jonka tehtävänä on varmistua siitä, että ravikilpailusääntöjä noudatetaan asianmukaisesti.

Siirtymäajan tarkoitus on, että mahdollisimman moni ohjastaja on päässyt tutustumaan uusiin sääntöihin ja niiden tulkintaan.

”Siirtymäaika on ollut mielestäni suhteellisen pitkä, ja uskon, että tänä aikana useammalla on seljennyt se, mikä ajotapasääntöjen linja on maaliskuun jälkeen”, Nirhamo kertoo.

Uusien ajotapasääntöjen tarkoituksena ei ole laittaa ohjastajia suurennuslasin alle. Sääntöuudistuksen keskeisin muutos kohdistuu erityisesti käskemisen poistumiseen.

”Voimakas käskeminen, kuten olkavarren nouseminen, halutaan uudistuksella pois tyystin.  On kuitenkin hyvä muistaa, mistä on lähdetty asian kanssa ja mihin on päästy. Nyt näyttää tosi siistiltä, ja tässä tilanteessa ne pienetkin merkinantovälineen käytöt saattavat hypätä helpommin silmille. Paljon esimerkkejä on käyty tuomaristojen kanssa läpi, ja tilanne on siltä osin hyvällä mallilla. Maalis-huhtikuun aikana tilannetta seurataan tiukasti tulkintojen osalta, jotta arviointien suunta pysyy oikeana ja oikeudenmukaisena”, Nirhamo kertoo.

Kotimaisen raviurheilun historiassa sääntöuudistus on hyvin merkittävä, mutta suurkilpailuvalvojan puheesta kuuluu helmikuun alussa luotto tuomariston ja ohjastajien yhteistyöhön.

”Kaikki jakavat yhteisen ymmärryksen uusien ajotapasääntöjen tarpeellisuudesta.”

Ravikilpailusäännöt 1.1.2022 alkaen

Rangaistusmääräykset 1.3.2022 alkaen