Hyppää sisältöön

Ajankohtaista antidopingtyöstä

Ravihevosten dopingvalvontaa kehitetään jatkuvasti ja meneillään on useita antidopingtyöhön liittyviä uudistuksia. Harjoituskauden näytteenoton merkitys korostuu entisestään ja tallikäyntejä tehdään aiempaa enemmän. Yhteistyötä ulkomaisten huippulaboratorioiden kanssa lisätään ja kotimaisen laboratorion tutkimusvalikoimaa laajennetaan.

Antidopingtyön ensisijainen tarkoitus on turvata kilpailevan ravihevosen hyvinvointi, mutta se on tärkeää myös kilpailijoiden välisen reilun pelin varmistamiseksi. Ravihevosella ei saa kilpailla lääkityksen aikana, koska vain terve hevonen katsotaan kilpailukuntoiseksi. Sairaalle hevoselle pitää järjestää asianmukainen hoito ja lääkitys sekä sille on tarjottava riittävästi lepoa. Lääkeainevalvonnan tavoite on estää lääkittyjen hevosten kilpaileminen, mutta toisaalta mahdollistaa myös kilpahevosten hyvän eläinlääkintätavan mukainen hoito.

Harjoituskauden näytteet

Dopingvalvonnan tehostamiseksi harjoituskauden näytteenottoa lisätään. Harjoituskauden näytteitä otetaan muun muassa tallikäynneillä sekä harjoitusraveissa. Näytteitä voidaan ottaa myös ravihevosiksi kasvatettavista varsoista. Tallikäynneistä ei ilmoiteta valmentajalle etukäteen.

 

Harjoituskauden näytteenoton tavoitteena on kartoittaa kokonaan kiellettyjen aineiden käyttöä sekä valvoa hevosten normaaliin lääkintään kuuluvien aineiden ravikilpailusääntöjen mukaista käyttöä. Tallikäynnin aikana tarkastetaan lääkkeiden säilytys tallissa ja käydään läpi hevosten lääkekirjanpito. Kaikista tallissa olevista lääkkeistä täytyy löytyä selvitys niiden alkuperästä ja lääkekirjanpidossa pitää näkyä kaikki hevosille annetut lääkkeet. Lääkekirjanpitoon tulee merkitä lääkkeiden lisäksi kaikki injektiona hevoselle annettavat valmisteet, kuten nesteet, vitamiinit ja hivenaineet. Hevosten lääkekirjanpitoa verrataan näytteistä saatuihin tutkimustuloksiin ja kirjanpidosta pitää löytyä selvitys kaikille lääkeainelöydöksille. Näytteenottokäynnin yhteydessä kiinnitetään huomioita myös hevosten pito-olosuhteisiin.

 

Näytteitä ennen starttia

 

Dopingvalvontaa on tehostettu aloittamalla ns. ”pre-race”-testaus, joka tarkoittaa näytteenottoa välittömästi ennen kilpailua. Kilpailuun osallistuva hevonen määrätään verinäytteenottoon lämmityksen jälkeen juuri ennen starttia. Näyte otetaan hevosen seisoessa valjastuskatoksessa ja koko näytteenotto kestää muutaman minuutin. Näytteestä tutkitaan veriarvoja, joiden poikkeavat löydökset osoittavat tiettyjen kiellettyjen menetelmien tai aineiden käytön. Menetelmä soveltuu erityisesti alkalisoivien aineiden (”milkshake”) väärinkäytön toteamiseen.

Kohdennettu testaus

Suurin osa näytteistä on arvontaan perustuvia sattumanvaraisia näytteitä. Kilpailutuomaristo ja Hippos voivat lisäksi määrätä näytteenottoon minkä tahansa hevosen harkintansa mukaan. Näytteenottoon määrätään tyypillisesti hevonen, joka tekee normaalitasostaan poikkeavan kilpailusuorituksen.

Näytteenottoa voidaan kohdentaa myös siten, että valituille näytteille tehdään tiettyjä erityistutkimuksia, esimerkkinä karvanäytetutkimukset anabolisten steroidien käytön varalta.

Erityistutkimuksia varten Hippos hyödyntää myös ulkomaisia ko. tutkimuksiin erityisesti perehtyneitä laboratorioita.

Kansainvälinen yhteistyö

Hippos tekee muiden eurooppalaisten hevosurheilumaiden kanssa aktiivista yhteistyötä puhtaan raviurheilun puolesta. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on harmonisoida hevosten lääkintään liittyviä sääntöjä ja lääkitysten jälkeisten varoaikojen pituuksia. Sujuva yhteistyö eri maiden dopingvalvonnasta vastaavien eläinlääkäreiden välillä mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoinnin yli rajojen esimerkiksi dopingepäilyn ilmetessä.

Kansainväliseen hevosurheilun antidopingtyöhön liittyy myös laboratorioiden välinen tiivis yhteistyö, jonka tavoitteena on muun muassa tutkimusmenetelmien yhdenmukaistaminen ja uusien menetelmien kehittäminen.

 

Menetelmien kehitystyö

Suomessa otetut lääkeainetestinäytteet tutkitaan pääosin Yhtyneet Medix Laboratoriossa, jonne Hippos lähettää noin 1200 näytettä vuosittain. Laboratoriomme on mukana kansainvälisessä laboratorioiden välisessä yhteistyössä ja kehittää menetelmiään jatkuvasti. Syksyn 2015 aikana laboratoriossa toteutetaan laajahko menetelmäuudistus, johon liittyy tutkimusvalikoiman merkittävä laajeneminen.

                                           

Lääkityssäännöt                                                                                

Ravihevosten kaikki lääkintä on kielletty vähintään neljän vuorokauden ajan ennen kilpailua. Hevosen valmentajan pitää tuntea ravikilpailusäännöissä hevosen lääkitsemisestä annetut määräykset ja noudattaa niitä. Hippoksen julkaisemassa Lääkintäohjeessa on aiheeseen liittyviä yksityiskohtaisempia ohjeita ja varoaikoja eri lääkevalmisteiden käytölle.


Lisätietoja,
Eläinlääkäri
Suomen Hippos ry
Katja Hautala
Puh. 020 760 5244
katja.hautala@hippos.fi