Hyppää sisältöön

Ponioripäivät 2024

Ponioripäivät 26.-28.4.2024 Salpauksen maneesissa

Ponioripäivät ovat ponijalostuksen ammattilaisten vuoden kohokohta. Ponioripäivillä jalostukseenkäyttöoikeutta hakevat vuonohevos- gotlanninruss-, newforest- ja connemaraoriit. Lisäksi Ponioripäivillä jalostusarvostellaan welsh- ja shetlanninponioriita. Vuoden 2024 Ponioripäivien yhteydessä on luvassa myös gotlanninrussponeille viiden vuoden välein järjestettävä yleinen jalostusarvostelutilaisuus, general mönstering.

                      ORIKOHTAINEN AIKATAULU     

______________________________________________________________  

HUOM! Aikataulu saattaa aikaistua poisjääntien vuoksi, joten olethan hyvissä ajoin paikalla

_____________________________________________________________________

 

 • Vuoden 2024 oriohjetta on tarkennettu: Oriin saa esittää myös ilman kenkiä.

Kaikki oriit käyvät läpi eläinlääkärintarkastuksen ja rakennearvostelun. Lisäksi niiden liikkeet esitetään vapaana. Osa oriista suorittaa myös käyttökokeen, joka voi rodusta riippuen olla joko ratsastus-, ajo- tai ohjasajokoe. Jalostukseen hyväksytty ori saa rodusta riippuen joko määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan jalostukseenkäyttöoikeuden.

Gotlanninruss-, vuonohevos-, connemara-, newforest-, welsh- sekä shetlanninponioriiden jalostuksessa noudatetaan alkuperämaan vaatimuksia. Oman rotunsa jalostukseen tarjottavat gotlanninruss- connemara- ja newforestinponioriit hyväksytään Ponioripäivillä. HUOM! 2021 alkaen Gotlanninrusseilla jalostusarvostelu tapahtuu alkuperämaan jalostusohjeen määrittelemien ehtojen mukaisesti. HUOM! Connemaraoriilla irtohypytys kuuluu osana oriin ensimmäiseen jalostusarvosteluun. Ori voidaan vapauttaa pakollisesta irtohypytyskokeesta erittäin painavasta syystä eläinlääkärintodistuksen perusteella. Irtohypytyksessa arvioidaan tekniikka, kapasiteetti, elastisuus, asenne ja laukka. Irtohypytys ja askellajien arviointi tapahtuvat maneesissa.

Welshponeille (sektiot A, B, C ja D) sekä shetlanninponioriille Ponioripäivillä jalostusarvosteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Welshponioriiden jalostukseen hyväksymisen ehtona on hyväksytty eläinlääkärintarkastus. Shetlanninponioriille eläinlääkärintarkastus ja virallinen mittaus on pakollinen. Vain eläinlääkärintarkastuksessa hyväksytyille shetlanninponioriille myönnetään orinumero. Ravikilpailuoikeuden saavat vain jalostusarvosteltujen shetlanninponioriiden jälkeläiset.

Rakennearvostelu (connemara, newforest, vuonohevonen, welsh, shetland)

Rakenteesta arvostellaan vähintään seuraavat kohdat   

 1. tyyppi   
 2. pää ja kaula   
 3. ylälinja   
 4. etuosa   
 5. takaosa   
 6. etujalat ja liikkeiden säännöllisyys   
 7. takajalat ja liikkeiden säännöllisyys   
 8. käyntiliikkeet   
 9. raviliikkeet   
 10. laukka (jalostusarvosteltavat tammat ja oriit)  
 11. yleisvaikutelma   
 12. kaviot   

Jokaisesta arvostelukohdasta annetaan sanallinen arvio sekä pisteet 4-10, myös puolikkaita pisteitä voidaan käyttää. Oriiden palkitsemiseen on asetettu rakennepisteiden minimiraja, joka lasketaan kohtien 1-11 keskiarvona. Muutoin rakennearvostelupisteitä ei lasketa yhteen, vaan palkintoluokka määräytyy yleisvaikutelman ja tyypin perusteella. Oriin tulee rakennevaatimusten lisäksi täyttää mahdolliset jalostusluokkaan merkitsemiselle asetetut rotukohtaiset terveys- ja käyttöominaisuuksien vaatimukset.

Oriiden palkintoluokkien pisterajat (connemara, newforest, welsh, shetland, vuonohevonen)

I palkinto  

Tyyppi ja yleisvaikutelma vähintään 8, kuitenkin toinen näistä vähintään 8,5.
Mikään arvostelukohta ei saa olla alle 6.
Oriin rakennepisteiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,4.

II-palkinto 

Tyyppi vähintään 8.
Yleisvaikutelma vähintään 7.
Mikään arvostelukohta ei saa olla alle 5.
Oriin rakennepisteiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,4.

Gotlanninrussien jalostusarvostelu:

Rakenteesta arvostellaan vähintään seuraavat kohdat 

 1. Tyyppi
 2. Pää ja kaula, runko
 3. Jalat ja liikkeiden säännöllisyys
 4. Käyntiliikkeet
 5. Raviliikkeet
 6. Laukka 

Jokaisesta arvostelukohdasta 1-6 annetaan pisteet 4-10. Osapisteet 1-5 lasketaan yhteen, jolloin saadaan yhteispisteet. Käytetään kokonaisia pisteitä. Laukkaa ei sisällytetä yhteispisteisiin. 

Gotlanninrussori merkitään jalostusluokkaan jalostusarvostelun kokonaistuloksen perusteella seuraavasti:

Jalostusluokka G:  

 • Ori on vähintään kolmevuotias 
 • Oriin rakennepisteiden yhteenlaskettu pistemäärä on vähintään 40 pistettä. (Poikkeuspäätöksellä voidaan hyväksyä ori 38-39 rakennepisteellä, mikäli oriilla on keskimääräistä paremmat kilpailunäytöt, ori edustaa jalostuksellisesti tärkeitä sukulinjoja tai on väritykseltään harvinainen.) 
 • Ori saa kaikista rakennearvostelukohdista vähintään 7 pistettä (luonnepisteen arvosana vähintään 6). 
 • Oriin isä ja emä on merkitty jalostusluokkaan G, GII tai GI. 
 • Ori on rakenteeltaan, kooltaan ja väriltään rotumääritelmän mukainen. 
 • Ori on suorittanut jalostusarvostelun yhteydessä hyväksytyn eläinlääkärintarkastus, Oriilla ei ole todettuja perinnöllisiä vikoja. 

Jalostusluokka GII 

 • Vähintään 4-vuotiaat oriit 
 • Ori täyttää vähintään jalostusluokka G:lle asetetut vaatimukset 
 • Ori on suorittanut hyväksytysti käyttökokeen  

Jalostusluokka GI 

 • Ori täyttää vähintään jalostusluokalle GII asetetut vaatimukset, jonka lisäksi ori täyttää vähintään yhden seuraavista ehdoista:  
 • Ori on saanut rakennearvostelussa ponioripäivillä vähintään 42 pistettä  
 • Ori on palkittu nuorena ponina Hippoksen näyttelyissä 41 pisteellä vähintään kaksi kertaa eri vuosina tai ori on palkittu kerran nuorena ponina 41 pisteellä tamma- ja varsanäyttelyssä ja toisen kerran kolmevuotiaana ponioripäivillä. 
 • Oriilla on sijoitus SM-tasolla valjakkoajossa 
 • Oriilla on ravikilpailuissa ennätys alle 1.57,0 tai se on ikäluokkavoittaja 
 • Oriilla on vähintään 80 cm puhdas rata rataesteillä tai Helppo B 58 % tulos aluetasolla. 
 • Oriin kokonaispistemäärä on vähintään 8.0 askellajeissa tai esteissä tai kokonaiskilpailussa laatuponikilpailussa 
 • Oriilla on vastaavat tulokset ulkomailla em. lajeissa tai tulos laukkakilpailuissa, metsäajossa tai käyttöhevoskilpailuissa SM- tai PM-tasolla. 

Jalostusluokka 0 

Ori joka on suorittanut jalostusarvostelun, mutta ei täytä jalostusoriille asetettuja vaatimuksia 

Kesäihottumatutkimus

Oriin omistaja on velvollinen toimittamaan vapauttavan lausunnon kesäihottumaoireista Hippokselle. Eläinlääkärin tulee suorittaa kesäihottumaoireiden varalta tutkimus jalostusarvostelukertaa seuraavan kesän aikana 1.6.–31.8. Välillä. Mikäli tutkimustulosta ei toimiteta Hippokseen ei oriin jalostukseenkäyttöoikeus kantakirjaluokassa G, GII tai GI ole voimassa seuraavalla kaudella.