Hyppää sisältöön

Suomen Hippos on julkaissut verkko-oppimisympäristö Hipposakatemian

Hipposakatemian kurssitarjonnasta löytyy ensimmäisten kurssien joukossa hevosen vastuuvalmentajakoulutus, C- ja P-ajolupakurssit teoriaosuuksiltaan, alueelliset ravikilpailutuomarikoulutukset sekä raviurheilun lasten ja nuorten ohjaajakoulutukset. Kurssitarjontaa laajennetaan asteittain vastaamaan hevosalan koulutustarpeisiin. 

Hipposakatemian kehittämistyö käynnistettiin tammikuussa 2020. Palveluntarjoajaksi valikoitui Mediamaisteri ja käyttöliittymäksi Moodle teknologiaan perustuva Pinja LMS verkko-oppimisympäristö. Hipposakatemia räätälöitiin yhdessä Mediamaisterin kanssa Suomen Hippoksen käyttötarkoituksiin sopivaksi niin rakenteeltaan kuin visuaaliselta toteutukseltaan.

Hipposakatemian ensimmäisenä verkkokurssina toteutettiin viime syksynä pilotoitu hevosen vastuuvalmentajakoulutus.

”Käyttöönottoprojekti Mediamaisterin kanssa sujui hyvin ja Pinja käyttöliittymää on päästy testaamaan huolellisesti todellisten käyttäjien kanssa niin vastuuvalmentajakurssilla, lasten ja nuorten ohjaajakoulutuksissa kuin ajolupakursseillakin”, kertoo projektista Suomen Hippoksessa vastaava nuoriso- ja koulutustoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää.

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi ei ole aikaan tai paikkaan sidottu ja sen voi suorittaa silloin kun se itselle parhaiten sopii. Opintojen edistymisen seurantaa on automatisoitu ja hyväksytysti suoritetun verkkokurssin sekä verkossa tehtävän harjoituskokeen jälkeen vastuuvalmentajakoulutuksen teoriakoe käydään tekemässä lähimmällä raviradalla. Teoriakokeen valvoo hevosjalostusliiton tai raviradan henkilöstö.

”Hevosen vastuuvalmentajakoulutuksen verkkokurssina käyneiltä kurssilaisilta palaute on ollut varsin hyvää samoin kuin ajolupakursseista saatu palaute. Kevään aikana tehdään asiakkaille ja sidosryhmille suunnattu kysely Hipposakatemian kurssitarjonnan tarpeista ja kehittämisestä. Vaikka Hipposakatemian kehittämistyö aloitettiinkin jo aikaa ennen koronaa, ajoittui sen käyttöönotto juuri sopivasti mahdollistamaan koulutusten jatkumisen turvallisesti poikkeustilanteessa ja kokoontumisrajoitusten tiukentuessa. Hippoksen omalle verkko-oppimisympäristölle on ollut pitkään jo tarvetta ja tästä alkaakin varsinainen koulutusjärjestelmän kehittämistyö kun sille on alusta ja työkalut valmiina”, kertoo Hyvämäki-Mäenpää.

Oman työnsä ohella Hipposakatemiaa kehittänyt Hyvämäki-Mäenpää on siirtynyt alkuvuoden aikana vastaamaan Hipposakatemian ohella Suomen Hippoksen koulutustoiminnan kehittämisestä kokonaisuutena. Nuoriso- ja harrastustoiminnasta vastuu on siirtynyt Hippoksen raviurheilupalvelut
-osastolle ja kilpailusihteeri Anni Järviselle.

Ensimmäisenä Hipposakatemian kiireyslistalla ovat olleet raviurheiluun liittyvät pakolliset koulutukset, jollainen vastuuvalmentajakoulutuskin on. Jatkossa koulutustarjontaa laajennetaan muun muassa hevosen hyvinvointiin, raviurheilijan koulutuksiin, nuorten ohjastajasarjoihin liittyviin koulutuksiin, toimihenkilökoulutuksiin sekä hevoskasvattajille ja hevosenomistajille suunnattuihin koulutuksiin aina kaikille avoimiin hevosalan kursseihin saakka.

”Raviurheilun verkkokurssien käytännön toteutukseen ovat oman työpanoksensa antaneet myös Katariina Lamminpää ja Anni Järvinen raviurheilupalvelut -osastolta ja meillä onkin hyvä ydintiimi Hipposakatemian ympärillä”, kertoo Hyvämäki-Mäenpää.

Hipposakatemian kautta koulutusmahdollisuudet ovat laajat ja verkko-oppimisympäristö mahdollistaa myös kansainvälisen hevosalan tiedon ja taidon kehittämisen ja jakamisen. Moodle on käytössä myös useimmilla oppilaitoksilla ja järjestöillä, joten se on helpottanut osaltaan uuden järjestelmän käyttöönottoa.

”Ensimmäiset suunnitelmat Hipposakatemiasta tehtiin jo joulukuussa 2019 ja ne pohjautuvat pitkälti omiin yhteisöpedagogiopintoihini järjestön digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Kilpailutuksessa ja Hipposakatemian käyttöönotossa tukena ollut Perhon liiketalousopiston verkko-opetuksen kehittämispäällikkö Seppo Telinkangas ansaitsee tässä yhteydessä isot kiitokset. Seppo on ollut projektissa taustatukena alustojen kilpailutuksesta lähtien ja hänen verkko-oppimisympäristöjen asiantuntemuksensa sekä pitkä kokemus hevosalalta ovat olleet suurena tukena Hipposakatemian kehittämistyössä”, kiittää Hyvämäki-Mäenpää.

Koulumaailmaan ja varhaiskasvatukseen suunnatut raviurheilun ja hevoskasvatuksen tutustumiskurssit ovat työn alla aina varsan syntymästä lähtien. Yhtenäisiä kursseja ja opetusmateriaalia työstetään raviurheilun nuoriso- ja harrastustoimintaan sekä ravikouluille.

Hipposakatemialla on myös myönteinen taloudellinen vaikutus niin koulutusten järjestäjille kuin asiakkaillekin, sillä enää ei tarvitse aina matkustaa koulutuksiin paikan päälle niiltä osin kuin koulutus on mahdollista suorittaa etänä. Hipposakatemia mahdollistaa itsenäisen opiskelun lisäksi etäluennot sekä toimii lähiopetuksessa kouluttajan työvälineenä.

”Meillä on raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestönä tärkeä rooli neuvoa ja kouluttaa toimihenkilöitä, harrastajia sekä ammattilaisia ja antaa työvälineet siihen, että esimerkiksi vastuuvalmentajakoulutusten ja ajolupakurssien taso opetusmateriaaleineen on laadukasta ja toiminta turvallista ympäri Suomen. Hipposakatemian avoimien kurssien myötä on loistava mahdollisuus tuoda esille tietoisuutta hevosalasta, raviurheilusta, hyvinvoivista hevosista ja siitä, miten hevonen kasvaa ja oppii varsasta aikuiseksi hevoseksi, ihmisen parhaaksi ystäväksi ja työkaveriksi”, kiteyttää Hyvämäki-Mäenpää.

Tutustu Hipposakatemiaan!

Lisätietoja:

Helena Hyvämäki-Mäenpää
helena.hyvamaki-maenpaa@hippos.fi

puh.040 6464 609