Hyppää sisältöön

Suomenhevosten käyttösuunta – mahdollisuus oriin uudenlaiseen jalostusarvosteluun

Käyttösuunnan oriiden arvostelussa korostuvat oriin terveyden lisäksi erityisesti toimivuus ja luonne. Kuvituskuvassa suomenhevosori Esu. Kuva Pirje Fager-Pintilä

Suomenhevosen jalostusohjelma uudistui vuonna 2022. Jalostusohjelma on kokonaisuus, joka ohjaa kunkin rodun jalostustoimintaa. Jalostusohjelmissa määritellään jalostustavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi. Jalostusohjelmien raamit pohjautuvat lainsäädännön vaatimuksiin sekä rotukohtaisiin tavoitteisiin.

Jalostusohjelman uudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut jatkaa suoritusperusteista jalostustoimintaa, mutta samalla kiinnittää myös laajemmin huomiota suomenhevosen suljetun kantakirjan monimuotoisuuden säilymiseen. Yksi keskeisimmistä uudistuksista onkin suomenhevosen työsuunnan laajentaminen työ- ja käyttösuunnaksi.

Suomenhevosten suljetussa populaatiossa on erittäin tärkeää, että jalostukseen käytettävät yksilöt ovat terveitä. Työhevossuunnan laajennuksella työ- ja käyttöhevossuunnaksi halutaan madaltaa kynnystä esittää jalostukseen käyttäviä oriita ja tammoja jalostusarvostelussa. Aiemmin käytössä olleet jalostussuunnat toteuttavat edelleen suoritushevosjalostusta, samalla kun käyttösuunta tuo toivottavasti laajennettua pohjaa monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Käyttösuunnan oriiden arvostelussa korostuvat oriin terveyden lisäksi erityisesti toimivuus ja luonne.

Oriiden jalostusarvostelu käyttösuunnalle

Käyttösuunnan jalostusarvostelutilaisuuksia järjestetään oriille tamma- ja varsanäyttelyiden yhteydessä ympäri Suomea. Oriiden arvosteluun kuuluu ennen jalostusarvostelutilaisuutta toteutettu eläinlääkärintarkastus röntgenkuvineen ja suu – ja hammastarkastuksineen, sekä arvostelutilaisuudessa mittaus, rakennearvostelu ja käyttökoe ajaen tai ratsastaen. Suomenhevosoriista annetaan muun arvostelun lisäksi kirjallinen selvitys suvusta ja suorituksista, jossa kiinnitetään huomioita erityisesti suvun geneettiseen monimuotoisuuteen.

Molempiin käyttökoevaihtoehtoihin kuuluu hevosen varustaminen sekä toimivuutta ja kuuliaisuutta testaava käyttökoe eri askellajeissa. Käyttökokeessa kiinnitetään huomiota hevosen luonteen taipuisuuteen, varmuuteen ja rauhallisuuteen. Käyttökokeessa arvioidaan hevosen yhteistyöhalua, toimivuutta, nöyrää asennetta ja käyttöominaisuuksia.

Oriit saavat jalostukseenkäyttöoikeuden käytyään orinäyttelyssä. Käyttökokeen suorittaneita hevosia ei palkita mahdollisten kilpailutulosten perusteella. Käyttökokeen suorittaneet yksilöt ovat myöhemmin oikeutettuja jälkeläispalkitsemiseen. Käyttösuunnalle jalostusarvosteltujen oriiden jälkeläiset ovat oikeutettuja ravikilpailuoikeuteen.

Näyttelyyn ilmoittautuminen

Näyttelyyn ilmoittautuminen tapahtuu Heppa-järjestelmän sähköisen ilmoittautumisen kautta. Sähköistä ilmoittautumista varten ilmoittajalla tulee olla Oma Talli -tunnukset Heppa-järjestelmään. Käyttösuunnan oriiden arvostelumaksu on nähtävillä Suomen Hippoksen hinnastossa. Lisäksi omistaja vastaa omalla kustannuksellaan ennen näyttelyä toteutettavasta eläinlääkärintarkastuksesta.

Lisätiedot:
Käyttösuunnan oriohje