Hyppää sisältöön

Suomenhevosen monipuolisuus esillä oriiden jalostusarvostelussa

Suomen Hippoksen Jalostusvuoteen 2021 kuuluu useita eri tapahtumia: Ypäjän Hevosopistolle kokoontuvat 16. –17.4.  suomenhevosten ratsu-, pien- ja työsuunnan jalostuslupaa hakevat oriit. Viidentoista oriin testisuoritukset ja jalostusarvostelut tarjoavat mielenkiintoista seurattavaa yleisölle livestriimin kautta osoitteessa Haven.fi/live 

 

Suomenhevosten jalostusarvostelussa oriiden suorituskyky, rakenne ja terveysominaisuudet arvioidaan, tarkoituksena on varmistaa niiden kelpoisuus jalostuskäyttöön. Työsuunnan ori arvioidaan perjantaina, ratsu- ja pienhevossuunnan oriit lauantaina. Mikäli ori täyttää jalostussuunnan suoritus-, rakenne- ja terveydentilavaatimukset, palkitaan se suoritustulosten mukaisesti I, II tai III palkinnolla. Oriille myönnetään toistaiseksi voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus 

 

 “Tänä vuonna yleisö pääsee seuraamaan oriiden jalostusarvostelua verkkolähetyksen kautta”, kertoo Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää. “Useiden oriiden näkeminen samassa arvostelutilanteessa antaa hyvän mahdollisuuden vertailla niiden ominaisuuksia keskenään ja miettiä sopivaa valintaa omalle tammalle.”

 

Kotikatsomossa kannattaa orinäyttelyn seuraamisen työkaluksi ottaa myös Suomen Hippoksen Heila-jalostusjärjestelmä. Heilasta löytyvät paitsi oriiden tiedot ja sukutaulut, myös testiparitustyökalu yhdistelmien suunnitteluun – hyviä asiantuntija-artikkeleita unohtamatta! 

 

Arvostelu pureutuu pintaa syvemmälle  

 

Jalostustapahtumat, orinäyttelyt mukaan lukien, rytmittävät Suomen Hippoksen jalostuspalveluiden arkea läpi vuoden. Näyttelyt ja jalostusarvostelut ovat työkalu, jolla varmistetaan, että jalostukseen käytettävät yksilöt ovat terveitä ja sekä rakenteeltaan, omaisuuksiltaan että luonteeltaan käyttötarkoitukseensa sopivia. Hevosten läpi elämän kestävästä hyvinvoinnista huolehtiminen alkaa oikeanlaisten jalostusominaisuuksien valinnasta.  

 

Hevosjalostuksella kuten muullakin kotieläinjalostuksella pyritään siihen, että jokainen sukupolvi on edellistä parempi siinä tarkoituksessa, johon eläin on kasvatettu. Ratsuhevosen ominaisuuksista arvostetaan rakennetta, suorituskykyä ja kestävyyttä – sekä tietysti luonnetta, jotka kaikki yhdessä tekevät hevosesta suorituskykyisen urheilijan ja kilpailijan.   

 

“Suomenhevosen kohdalla jalostustavoitteet riippuvat jalostussuunnasta. Keinot tavoitteiden saavuttamiseen löytyvät jalostusohjesäännöstä, joka on yksityiskohtainen kirjallinen ohje siitä, mitä ominaisuuksia jalostuksessa tavoitellaan”, kertoo Mäenpää. ”Erityisesti ratsujen kohdalla kouluttaminen pitkälle vie vuosia, jolloin yksilön terveysominaisuudet korostuvat erityisesti. Terveyden lisäksi yhteistä kaikille suoritushevosten tavoiteltaville ominaisuuksille ovat yhteistyöhaluinen luonne, hyvä ratsastettavuus sekä käyttösuuntaukseen suotuisa rakenne ja liikemekaniikka.” 

 

Oriin tuoteseloste syntyy asiantuntijayhteistyöllä   

   

Oriiden jalostusarvostelu ei ole ulkonäkökilpailu, vaan kokonaisvaltainen arviointi yksilön ominaisuuksista. Valmistautuminen näyttelyyn alkaa jo kuukausia ennen varsinaista tapatumaa. 

 

“Jalostusarvostelua varten on valmistauduttava huolella, jotta ori ei ole vieraassa paikassa uuden tehtävän edessä ja sen itseluottamus ja innokkuus tehtäviä kohtaan säilyy”, taustoittaa Minna Mäenpää.

 

Ennen näyttelyä asiantuntijoista koostuva lausuntoryhmä käy läpi oriiden taustatiedot niin suvun kuin suoritusominaisuuksien osalta. Lausuntoryhmän työn tuloksena syntyy sanallinen arviointi oriista. Arvioinnilla ei ole vaikutusta oriiden jalostukseen hyväksymiseen, vaan se tarjoaa lisäinformaatiota kasvattajien käyttöön arvostelulautakunnan arvioinnin lisäksi.  

 

Tärkeänä osana on arvioida suomenhevosoriita myös populaation monimuotoisuuden ja elinvoiman näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sukulinjat, sukusiitos sekä sukukatokertoimet”, kertoo jalostusjohtaja Minna Mäenpää. 

 

Terveysominaisuudet ovat tärkeä osa jalostukseen hyväksyttävien oriiden arviointia. Eläinlääkäri tarkastaa hevosten yleisen terveydentilan, purennan sekä liikkeet kovalla alustalla sekä pehmeämmällä pohjalla juoksutettaessa. Eläinlääkäri myös seuraa oriiden suorittamista koko testin ajan.  

 

Tämä jälkeen suoritetaan oriin rakennearvostelu. Rakennearvostelussa arvioidaan tyyppi, runko, jalka-asennot ja liikkeiden säännöllisyys. Rakennearvostelun jälkeen oriin siirtyvät ikäluokan ja jalostussuunnan mukaisesti suunniteltuun suorituskyvyn arviointiin.  

 

Ominaisuudet arvioidaan jalostussuunnan mukaisesti 

 

Ratsusuunnan oriit sekä ja ratsastettavuudella arvioitavat pienhevosoriit suorittavat orinäyttelyssä askellajikokeen oman ja testiratsastajan kanssa sekä estekokeen oman ratsastajan kanssa tai nuorimmat ikäluokat irtohypytyskokeen. Ajettavuudella arvioitavien oriiden käyttökokeeseen kuuluu ajokoe oman ja testiajajan kanssa sekä laukan arvostelu liinassa juoksutettuna. Työhevoset suorittavat joko vetokokeen tai ajettavuuskokeen sekä kevyen vetokokeen.  

 

“Tänä vuonna orikattaus on ilahduttavan monipuolinen. Mukana on paljon uusia oriita, ja lisäksi tämän kevään tilaisuudessa käydään läpi myös oriita, joiden osalta jalostusarvostelu viime vuoden poikkeustilanteen takia jäi osittain tai kokonaan tekemättä”, pohjustaa Mäenpää. 

  

Huipputapahtuma tuottaa kasvatuksen työkaluja 

 

Orinäyttelyt ovat koko hevosyhteisölle merkittäviä tapahtumia, joiden onnistumiseen tarvitaan monialaisen ammattilaisjoukon asiantuntijuutta, paljon etukäteistyötä ja käytännön järjestelyiden varmistamista. Päivien päähenkilöinä ovat tietysti oriit, joiden seuraaminen ja joiden kanssa toimiminen ovat aina elämys ja etuoikeus. 

 

Jalostusarvostelutilaisuus huipentuu oriiden palkitsemiseen ja tulosten julkistamiseen. Rakennearvostelun ja suorituskokeiden pisteet kirjataan Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään, ja kun lausunnot on tarkastettu, ne kirjataan kokonaisuudessaan myös Heppaan. Kaikki oriiden arvostelutulokset ovat julkisia. 

 

“Näyttelyt eivät olisi mahdollisia ilman asialleen omistautuneita ja siihen panostavia hevosenomistajia ja kasvattajia. Omistajien ja kasvattajien sitoutuminen mahdollistaa osaltaan sen, että suomalainen hevosala ja hevosurheilulajit kehittyvät, menestyvät jatkossakin ja innostavat mukaan yhä uusia kiinnostuneita”, kiittää Minna Mäenpää.   

 

Jalostusarvostelutilaisuuden verkkolähetyksen linkin löydät osoitteesta Haven.fi/live 

 

Aikataulu:

Perjantai 16.4. 

Työhevossuunnan ajettavuuskokeella arvosteltava ori

klo 17

Rannan Ruhtinas

 

Lauantai 17.5.

Ratsu- ja pienhevossuunnille arvosteltavat oriit

Eläinlääkärin tarkastus, mittaus ja rakennearvostelu

Klo 7.30

Kaitaisten Veijari (R)

Kankalon Morgan (R)

Kajanus (R)

Hupsis (R)

Lokson Taikautu (R)

Taikavelho (R)

Taktikko (R)

Tihin Onni (R)

Tauko 20 min

 

Klo 10.30

10 Lappo (Pr)

11 Herttuan Hermanni (Pr)

12 Savelan Taikuri (R)

13 Muina (Pr)

14 Merimaan Valtti (Pa)

15 Paletin Liekki (Pa)

 

Estekoe

Klo 9.30

2 Kaitaisten Veijari (R)

3 Kankalon Morgan (R)

4 Kajanus (R)

5 Hupsis (R)

6 Lokson Taikautu (R)

7 Taikavelho (R)

8 Taktikko (R)

9 Tihin Onni (R)

Tauko 30 min

 

Klo 12.00

10 Lappo (Pr)

11 Herttuan Hermanni (Pr)

 

Irtohypytys 4-vuotiaat

Klo 13.00

12 Savelan Taikuri (R)

13 Muina (Pr)

 

Pienhevosten ajettavuuskoe ja laukan arvostelu liinassa

Klo 14.15

14 Merimaan Valtti (Pa)

15 Paletin Liekki (Pa) 2

 

Askellajikoe ja testiratsastus

Klo 16.00

12 Savelan Taikuri (R)

13 Muina (Pr)

2 Kaitaisten Veijari (R)

3 Kankalon Morgan (R)

4 Kajanus (R)

5 Hupsis (R)

Tauko 20 min

 

Klo 18.20

6 Lokson Taikautu (R)

7 Taikavelho (R)

8 Taktikko (R)

9 Tihin Onni (R)

10 Lappo (Pr)

11 Herttuan Hermanni (Pr)

 

 

Lisätietoja:

Minna Mäenpää

Jalostusjohtaja

020 760 5250

minna.maenpaa@hippos.fi

 

Soila Lehmusvaara

Jalostusassistentti

020 760 5253

soila.lehmusvaara@hippos.fi