Hyppää sisältöön

Ravihevosten jalostusindeksit 2023 julkaistu

Kuvassa kuvankaappaus blub tilastojen exelistä

Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten kärki kokonaisindeksien perusteella. Huomioitavaa, että indeksien arvosteluvarmuudet jäävät vielä alhaisiksi. Jälkeläisnäyttöihin perustuva jalostusindeksi on aina luotettavampi.  

Jalostusindeksi on yksi jalostusvalinnan työkalu, jota voidaan käyttää apuna sekä käytännön kasvatustyössä että jalostushevosten valinnassa. Hevosten jalostusindeksit muodostuvat kolmesta osasta: suvusta eli hevosen vanhempien ja esivanhempien perinnöllisestä tasosta, hevosen omista tuloksista ja sen jälkeläisten tuloksista. Jalostusindeksejä julkaistaan ravihevosille vuosittain. Vuoden 2022 tuloksiin perustuvat jalostusindeksit on julkaistu alkuvuodesta.

Kaikkien kilpailleiden hevosten kokonaisindeksi, osaindeksit ja arvosteluvarmuus ovat nähtävissä hevoskohtaisesti Suomen Hippoksen Heila-järjestelmässä. Heppa-järjestelmässä näkyvät kokonaisindeksi sekä arvosteluvarmuus. Indeksit julkaistaan alle 35-vuotiaille hevosille.

Lajikohtaisiin indeksilistoihin on julkaistu suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten korkeimmat kokonais– ja osaindeksit, sekä ne jälkeläisnäyttöiset oriit, joilla arvosteluvarmuus on vähintään 0,85 ja kokonaisindeksi vähintään 120, ja jotka ovat syntyneet vuonna 1988 tai sen jälkeen.

Kuinka tulkitsen tilastoja? Esim. Jälkeläisnäyttöisistä suomenhevosoriista indeksilistan kärjestä löytyy jälleen Valtraus, jonka kokonaisindeksi on 137. Yksittäisiä indeksejä tarkastellessa Valtrauksella on myös korkein aikaeroindeksi (136). Korkein voittosumman osaindeksi (153) on Fransilla. Myös Kihisee on tasaisen korkeilla osaindekseillään vahvasti kärkikolmikossa. Jälkeläisnäyttöihin perustuva jalostusindeksi on aina luotettavampi.Katso lisää -linkkien takaa pääset tarkastelemaan kokonaisindeksin ja arvosteluvarmuuden lisäksi osaindeksit (aikaero, voittosumma, hylkäys, starttiintulo ja paras aika)

TOP 5 Jälkeläisnäyttöiset suomenhevosoriit

kokonaisindeksi arvosteluvarmuus
Valtraus 137 0,96
Frans 133 0,96
Kihisee 132 0,92
Boker 131 0,89
Linkori 130 0,88

Katso lisää 

TOP 5 Jälkeläisnäyttöiset lämminveriset ravihevosoriit (jalostusarvosteltu Suomessa)

kokonaisindeksi arvosteluvarmuus
Express Duo 147 0,88
Going Kronos 140 0,90
Zola Boko 137 0,97
Brad De Veluwe 136 0,94
Jontte Boy 134 0,90

Katso lisää 

TOP 5 Jälkeläisnäyttöiset lämminveriset ravihevosoriit (ulkomaiset)

kokonaisindeksi arvosteluvarmuus
Ready Cash 150 0,94
Maharajah 147 0,96
Muscle Hill 143 0,95
Explosive Matter 142 0,92
Going Kronos 140 0,90

Katso lisää 

 

Jalostusindeksi (BLUP)

Jalostusindeksi lasketaan Suomessa suomenhevosille ja lämminverisille ravihevosille ravikilpailutulosten perusteella. Indeksi kuvaa hevosten perinnöllistä tasoa. BLUP-indeksi tulee sanoista Best Linear Unbiased Prediction eli paras lineaarinen harhaton ennuste. Indeksi tarkoittaa käytännössä parasta ennustetta hevosen perinnöllisestä tasosta. Indeksien laskennassa otetaan huomioon kaikki käytettävissä oleva tieto hevosen suvusta, suorituksista sekä jälkeläisistä. Lisäksi koska hevosen tuloksiin vaikuttaa paljon monia tekijöitä, jotka eivät ole perinnöllisiä, on laskennassa otettu huomioon myös ympäristötekijät, jotka on pystytty tutkimuksissa todentamaan tuloksiin vaikuttaviksi. Indeksien laskennassa huomioon otetut ympäristötekijät ovat sukupuoli, ikä, ohjastaja, lähtörata ja -tapa, sekä yksittäinen lähtö. Hevosten tuloksiin vaikuttaa myös paljon muita ympäristötekijöitä kuten valmennus, ruokinta ja hoito.

 

Osaindekseistä muodostuu kokonaisuus 

Suomalainen BLUP-indeksi koostuu useammista osaindekseistä, jotka muodostavat kokonaisindeksin. Kokonaisindeksissä niiden painoarvot ovat 40 % aikaero, 25 % voittosumma, 25 % starttiintulo ja 10 % vuoden paras aika.

Aikaeroindeksi muodostuu hevosen kaikissa kilpailuissa saavutetun kilpailuajan erosta lähdön voittajahevosen aikaan verrattuna. Tämä tulos kuvastaa laajasti hevosen menestystä kilpailuissa sekä voitontahtoa. Aikaeroindeksissä otetaan huomioon vain kotimaassa saavutetut kilpailutulokset, koska vertailutasona ovat aina kyseisen lähdön hevosten tulokset.

Voittosummaindeksi puolestaan lasketaan vuosittaisista yhteenvetotuloksista. Laskennassa otetaan huomioon myös Suomen rekisterissä olevien hevosten ulkomailla juostut kilpailutulokset.

Starttiintuloindeksissäotetaan huomioon se, minkä ikäisenä hevoset starttaavat ensimmäisen kerran vai starttaavatko ne ollenkaan. Tässä starttiintulo on määritelty kuuteen luokkaan (lv/sh): hevonen startannut ensimmäistä kertaa 2/3-vuotiaana, 3/4-vuotiaana, 4/5-vuotiaana, 5/6-vuotiaana, 6/7-vuotiaana, tai ei ollenkaan). Mitä aiemmin hevonen on aloittanut kilpailu-uransa, sitä paremman vertailuarvon se saa starttiintuloindeksin osalta.

Indeksi vuoden parhaalle ajalle, eli ennätykselle lasketaan vertailemalla vuosittain parasta auto- ja volttiaikaa, valitaan näistä parempi ja otetaan sen mukaan indeksilaskentaan. Vuoden paras aika on mukana kuvaamassa hevosten absoluuttista nopeutta.

 

Suvun tulokset ja yksilön ikä vaikuttavat indeksiin

Koska indeksi on aina ennuste hevosen jalostusarvosta, arvosteluvarmuus kuvaa, kuinka luotettavasti ennuste kuvaa hevosen todellista jalostusarvoa. Korkein mahdollinen arvosteluvarmuus on 1 eli 100 %. Arvosteluvarmuuteen vaikuttaa merkittävästi hevosen omien sekä jälkeläisten tulosten lukumäärä. Mitä enemmän tuloksia on käytettävissä, sitä suurempi on arvosteluvarmuus.

Kun hevosella ei ole omia kilpailutuloksia, on sen indeksi eli jalostusarvon ennuste sen isän ja emän indeksin keskiarvo. Tässä vaiheessa saatava luku on ensimmäinen ennuste. Tämän luvun saa tietoon esimerkiksi Suomen Hippoksen Heila-järjestelmässä tehtävien testiparitusten tuloksena. Kun hevoselle itselleen tulee kilpailutuloksia, lähtee indeksin taso muuttumaan. Jos hevosen omat kilpailutulokset ovat hyviä, indeksi nousee, ja jos sen oma taso jää selkeästi keskitasosta, indeksi laskee ensimmäisestä odotusarvosta. Samalla on kuitenkin otettava huomioon, että laskennassa ovat koko ajan käytettävissä kaikkien hevosten kilpailutulokset – eli myös muiden sukulaisten kilpailumenestys vaikuttaa indeksin muodostumiseen. Mikäli tammalla ei itse ole kilpailusuorituksia tai niitä on erittäin vähän, mutta tamma polveutuu hyvistä sukulinjoista, on sen indeksi suvun odotusarvon mukaan korkea. Esimerkiksi tamma, jonka isän indeksi on 127 ja emän indeksi 129, saa odotusarvokseen 128. Tamma tulee itse starttiin nuorena, mutta kilpailee kohtuullisella menestyksellä vain kerran tai kaksi. Näiden omien tulosten vaikutus sen indeksiin on pieni, sillä suvun vaikutus kokonaisuudessaan on koko indeksilaskennassa suuri kaikkien sukulaisten tulosten vaikuttaessa laskentaan. Kun kyseinen tamma saa omia jälkeläisiä ja nämä edelleen kilpailutuloksia, vaikuttavat nämä indeksiin jälleen lisää.

Indeksilaskenta suosii nuoria hevosia. Lähtökohtaisesti jalostuksen edistyessä nuoremmat ikäluokat ovat vanhempiaan parempia, jolloin jalostuksen osalta on päästy tavoitteeseen. Samalla vanhemmat hevoset myös painuvat listalla alaspäin. Vuosittaisessa indeksilaskennassa indeksien vertailuarvo 100 määritellään aina yhtenäiseen ikäluokkien keskiarvoon. Suomenhevosilla vertailutasona käytetään 6–10-vuotiaiden hevosen kilpailutuloksia, lämminverisillä vastaavasti 5-9-vuotiaiden tuloksia. Jalostuksen edistyessä populaation perinnöllinen taso nousee kokonaisuudessaan. Ja vaikka vanhemmat yksilöt jäävät nuorten taakse, ei se millään tavalla vähennä niiden arvoa jalostuseläiminä. Vanhemmat tammat, joilla oma indeksi on edelleen yli 120, ovat tuottaneet erittäin hyvää tulosta siitoksessa. Niiden tuotoksia voidaan arvioida myös sillä, millä tasolla niiden hyvin menestyneiden jälkeläisten indeksit ovat.