Hyppää sisältöön

Ratsuoripäivät 2021: Hevosen hyvinvointi alkaa oikeanlaisten jalostusominaisuuksien valinnasta

Suomen Hippoksen Jalostusvuosi jatkuu: seuraavaksi on Ratsu- ja Ponioripäivien aika. Ypäjän Hevosopistolle kokoontuvat 29.4.–2.5 suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen (FWB), suomalaisen ratsuponin (SRP) jalostukseen tarjottavat sekä rotujalostukseen tarjottavat rotuponioriit. 43 oriin testisuoritukset ja jalostusarvostelut tarjoavat mielenkiintoista seurattavaa neljän päivän ajaksi. 

 

Ratsuoripäivillä nuoret, 3–5-vuotiaat ratsuoriit tekevät suorituskyvynkokeen, jonka tarkoituksena on varmistaa niiden kelpoisuus jalostuskäyttöön. Tavallisesti kolmen päivän mittainen suorituskyvynkoe on tänä vuonna vallitsevien olosuhteiden pakosta tiivistetty kahden päivän aikana suoritettavaksi. Oriit suorittavat kuitenkin testinsä kokonaisuutena: 3-vuotiaat torstain ja perjantain aikana, 4–5-vuotiaat perjantaina ja lauantaina. Testi alkaa kaikilla hevostarkastuksella ja rakenteen arvioinnilla. Tämän jälkeen suoritetaan ikäluokan mukaiset osakokeet.

Rotuponeista connemarat, new forestit, gotlanninrussit ja welshit suorittavat jalostusarvostelunsa lauantaina ja shetlanninponit sunnuntaina. Rotuponien jalostusarvostelu pitää sisällään terveydentilan tarkistuksen, rakennearvostelun sekä liikkeiden arvostelun vapaana. Käyttökokeet ovat gotlanninruss-oriita ja vuonohevosoriita lukuun ottamatta rotuponioriille vapaaehtoisia, mutta käyttökoesuorituksia nähdään molempina päivinä.

Yleisölle tilaisuus ei ole avoin, mutta se on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.haven.fi/live. Livelähetyksen juontaa kouluratsastaja, valmentaja ja juontajanakin tunnettu Teemu Ahtee.

”Nuorten oriiden testin seuraaminen on äärimmäisen mielenkiintoista, koska saman oriin suorituksia näkee useampana päivänä – esimerkiksi 3-vuotiaat esteoriit irtohyppäävät kahteen kertaan ja vanhemmat oriit nähdään ratsastettuina kahdesti: oman sekä testiratsastajan alla. Laajan testin kautta varmistetaan, että oriiden ominaisuudet saadaan arvioitua luotettavasti”, vinkkaa Suomen Hippoksen jalostusassistentti Sanna Uotila. “Eläinlääkärin suorittama hevostarkastus on ainut testiosuus, joka ei tavallisesti ole yleisölle avoin. Hevostarkastuksen yhteydessä suoritetaan myös rakennearvostelu, johon ehkä saamme tehdä pienen kurkistuksen!”

 

Arvostelu pureutuu pintaa syvemmälle 

Näyttelyt ja jalostusarvostelut ovat työkalu, jolla varmistetaan, että jalostukseen käytettävät yksilöt ovat terveitä ja sekä rakenteeltaan, omaisuuksiltaan että luonteeltaan käyttötarkoitukseensa sopivia. Hevosten läpi elämän kestävästä hyvinvoinnista huolehtiminen alkaa oikeanlaisten jalostusominaisuuksien valinnasta.

Hevosjalostuksella pyritään siihen, että jokainen sukupolvi on edellistä parempi siinä tarkoituksessa, johon eläin on kasvatettu. Ratsuhevosen ominaisuuksista arvostetaan rakennetta, suorituskykyä ja kestävyyttä – sekä tietysti luonnetta, jotka kaikki yhdessä tekevät hevosesta suorituskykyisen urheilijan ja kilpailijan. Rotuponien osalta korostuvat puolestaan rotutyyppi ja siihen liittyvät käyttöominaisuudet.

“Rodusta ja jalostussuunnasta riippuen jalostustavoitteet ovat erilaiset. Keinot tavoitteiden saavuttamiseen löytyvät jokaisen rodun omasta jalostusohjesäännöstä, joka on yksityiskohtainen kirjallinen ohje siitä, mitä ominaisuuksia jalostuksessa tavoitellaan”, kertoo jalostusjohtaja Minna Mäenpää Suomen Hippoksesta.

Erityisesti ratsujen kohdalla kouluttaminen pitkälle vie vuosia, jolloin yksilön terveysominaisuudet korostuvat erityisesti. Terveyden lisäksi suoritushevosten kohdalla tavoitellaan tavoiteltaville yhteistyöhaluista luonnetta, hyvää ratsastettavuutta sekä käyttösuuntaukseen suotuisaa rakennetta ja liikemekaniikkaa.

 

Oriin tuoteseloste syntyy asiantuntijayhteistyöllä

Oriiden jalostusarvostelu ei ole ulkonäkökilpailu, vaan kokonaisvaltainen arviointi yksilön ominaisuuksista. Valmistautuminen näyttelyyn alkaa jo kuukausia ennen varsinaista tapahtumaa.

“Oritestissä suoritettavia osakokeita varten on valmistauduttava huolella. Hyvä valmistelu antaa oriille reilun mahdollisuuden suoriutua testissä, ja myös arviointi on huomattavasti helpompaa”, taustoittaa Sanna Uotila.

Ennen näyttelyä oriista ja niiden suvuista kerätään laajasti tietoja, jotka orilautakunnat käyvät läpi ennen näyttelypäiviä. Myös rotuyhdistykset antavat lausuntonsa ennakkoon oriiden suvuista ja arvioi niiden merkitystä suomalaisen ratsuhevosjalostuksen tai rotuponijalostuksen näkökulmasta. Aiemmin jalostukseen hyväksytyn oriin osalta otetaan huomioon myös sen jälkeläisten suoritukset – riittävä jälkeläismäärä kääntää painoarvon yksilön suvusta ja omista tuloksista sen jälkeläisarvosteluun.

Terveysominaisuudet ovat tärkeä osa jalostukseen hyväksyttävien oriiden arviointia. Eläinlääkäri tarkastaa hevosten yleisen terveydentilan, purennan sekä liikkeet kovalla alustalla sekä pehmeämmällä pohjalla juoksutettaessa. Eläinlääkäri myös seuraa oriiden suorittamista koko testin ajan.

Rakennearvostelussa arvioidaan rotukohtaisesti rakenneominaisuuksia käyttäen joko rinnakkain lineaarista ja numeerista arviointia, joka on käytössä ratsuhevosilla ja ratsuponeilla, tai rotuponeilla useampaan osapisteeseen jakautuvaa numeerista arvostelua. Lisäksi tuoteselosteeseen kuuluu sanallinen arviointi hevosen rakenneominaisuuksista. Rakennearvostelun jälkeen ratsuoriit siirtyvät ikäluokan ja jalostussuunnan mukaisesti suunniteltuun suorituskyvyn arviointiin.  Ponioriit puolestaan lasketaan irti maneesiin. Irtojuoksutuksen avulla nähdään oriille ominainen luonnollinen liikemekaniikka vielä paremmin, kuin kädestä esitettynä ja tämä mahdollistaa myös laukan arvioimisen, kun oriit voivat liikkua vapaana. Lisäksi rotuponioriit voivat suorittaa käyttökokeen ratsain, ajaen tai ohjasajaen.

 

Ominaisuudet arvioidaan jalostussuunnan ja rodun mukaisesti

Lämminveriset ratsuhevosoriit on jo useamman vuoden ajan arvosteltu joko este- tai askellajihevosina. 3-vuotiaiden osalta testi kattaa ominaisuudet kuitenkin laajasti, myös askellajioriit suorittavat irtohypytyksen, joskin alemmalla estekorkeudella – osin myös luonteen arvioimiseksi. Mitä vanhemmaksi ori tulee, sitä enemmän sen suoritusten arviointi painottuu este- tai askellajituloksiin.

Rotuponien osalta jalostustavoitteet ja vaatimukset tulevat alkuperämaan jalostusohjesäännöistä.

“Oriiden arvostelu on hyvin kokonaisvaltaista ja valottaa hyvin yksilön ominaisuuksia. Lisäksi useamman eri oriin näkeminen samassa arvostelutilanteessa tarjoaa mahdollisuuden vertailla oriiden ominaisuuksia keskenään ja miettiä sopivaa oritta omalle tammalle”, vinkkaa Minna Mäenpää.

Kotikatsomossa kannattaa orinäyttelyn seuraamisen työkaluksi ottaa myös Suomen Hippoksen Heila-jalostusjärjestelmä. Heilasta löytyvät paitsi oriiden tiedot ja sukutaulut, myös testiparitustyökalu yhdistelmien suunnitteluun – hyviä asiantuntija-artikkeleita unohtamatta!

 

Jalostusluokka määrittää jalostukseenkäytön käytäntöjä ratsuoriilla

Kun 4-vuotias tai vanhempi ratsuori on riittävän laadukas ja se hyväksytään jalostusarvostelussa, se saa jalostukseenkäyttöoikeuden loppuiäkseen. 3-vuotiaat ratsuoriit voivat saada jalostukseenkäyttöoikeuden kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen niiden tulee saapua uuteen suorituskyvynkokeeseen.

Jalostusarvostelussa hyväksytty ratsuori merkitään joko jalostusluokkaan I tai jalostusluokkaan II.  I-luokan ori tarvitsee vain yhden orilisenssin astutuskautta kohden ja II jalostusluokan oriin kohdalla lupa haetaan ja maksetaan jokaiselle nimetylle tammalle erikseen.

“Tänä vuonna Ratsuoripäivillä orikattaus on erittäin monipuolinen. Mukana on jälleen paljon uusia oriita, ja lisäksi tämän kevään tilaisuudessa käydään läpi myös oriita, joiden osalta jalostusarvostelu viime vuoden poikkeustilanteen takia jäi osittain tai kokonaan tekemättä”, pohjustaa Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää. Ponioripäivät tuovat puolestaan esille laajan kattauksen eri alkuperärotujen oriita.

 

Huipputapahtuma tuottaa kasvatuksen työkaluja

Orinäyttelyt ovat koko hevosyhteisölle merkittäviä tapahtumia, joiden onnistumiseen tarvitaan monialaisen ammattilaisjoukon asiantuntijuutta, paljon etukäteistyötä ja käytännön järjestelyiden varmistamista. Päivien päähenkilöinä ovat tietysti oriit, joiden seuraaminen ja joiden kanssa toimiminen ovat aina elämys ja etuoikeus.

Ratsuoripäivät huipentuvat oriiden palkitsemiseen ja tulosten julkistamiseen. Paras 3-vuotias sekä paras ratsuponi palkitaan perjantaina ja oripäivien parhaat lauantaina, kun kaikki ikäluokat ovat saaneet kokeensa tehtyä. Rotuponioriiden tulokset ovat tiedossa lauantain ja sunnuntain päätteeksi. Rotuponeista palkitaan kummankin päivän paras ori. Suomen shetlanninponiyhdistys palkitsee parhaan käyttökokeen suorittaneen shetlanninponioriin. Rakennearvostelun ja suorituskokeiden pisteet kirjataan Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään, ja kun lausunnot on tarkastettu, ne kirjataan kokonaisuudessaan myös Heppaan. Kaikki oriiden arvostelutulokset ovat julkisia.

“Näyttelyt eivät olisi mahdollisia ilman asialleen omistautuneita ja siihen panostavia hevosenomistajia ja kasvattajia. Omistajien ja kasvattajien sitoutuminen mahdollistaa osaltaan sen, että suomalainen hevosala ja hevosurheilulajit kehittyvät, menestyvät jatkossakin ja innostavat mukaan yhä uusia kiinnostuneita”, kiittää Minna Mäenpää.

 

Ratsuoripäivien verkkolähetyksen linkin löydät osoitteesta www.haven.fi/live

Aikatulut ja osallituvat oriit Heila-linkkeineen löydät päivittäin Hippoksen etusivulta – ja kootusti täältä.