Hyppää sisältöön

Jalostuspäivät 2011 – lauantai

Ratsuhevosten Jalostuspäivä


Kathrin-Friederike Stock Saksasta ja Karina Christiansen Tanskasta luennoivat Jalostuspäivien päätös päivänä.

Vuoden 2011 Jalostuspäivien kolmannen ja samalla viimeisen päivän aiheena oli ratsuhevosten jalostus. Paikalle luennoimaan oli saapunut sekä kotimaisia että ulkomaisia alan asiantuntijoita. Kaikkien päivän luennoitsijoiden esitykset ovat katsottavissa tiedotteen lopussa.

Minna Mäenpää avasi päivän kertomalla suomalaisen ratsukasvatuksen tunnusluvuista ja kehityksestä, sekä FWB-hevosten jalostusohjelmasta. FWB-hevosen kantakirjaukseen on suunnitteilla paljon muutoksia ja parannuksia. Jalostusohjesäännön uudistaminen on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2012 alkuun. Lisäksi kasvattajapalkkiojärjestelmää kehitetään tukemaan entistä paremmin laadukasta kasvatusta ja nuorten tammojen siitoskäyttöä.

Ulkomaalaiset luennot avasi tanskalainen WBFSH:n sihteeri ja Dansk Varmblod -järjestön jalostusjohtaja Karina Christiansen. Christiansen kertoi tanskalaisten ratsuhevosten historiasta ja jalostusohjelmasta. Esitelmän aluksi nähtävillä oli video tanskalaisesta ratsuhevosten jalostuksesta ja tavoitteista. Tanskassa on viime vuosina eriytetty este- ja kouluhevosten jalostusta ja jatkossa on mietittävänä myös jalostustavoitteiden eriyttämistä. Tanskalaisessa jalostusohjelmassa on kiinnitetty paljon huomiota myös tammojen valintaan ja ratsastettavuusominaisuudet ovat tärkeitä. Jalostusoriilla täytyy olla kantakirjattu emä toiseen sukupolveen saakka ja emätamman tulee olla suorittanut ratsastuskoe.

Seuraava luennoitsija oli Aki Ylänne SRL:stä aiheenaan nuorten hevosten kilpailujärjestelmä. Ylänne mainitsi muutamia kehittämiskohteita, kuten aluetason kilpailutarjonnan lisäämisen. Myöskään liittovalmennus ei tällä hetkellä ota huomioon nuoria hevosia erityisryhmänä ja tätä tulisi kehittää. Ammattitaidon kokoaminen ja keskittäminen olisi tärkeää tulevaisuudessa, esimerkiksi nuorten hevosten ammattilaiskouluttajista on pulaa.

Saksalainen eläinlääkäri ja tutkija Kathrin-Friederike Stock luennoi ratsuhevosten röntgen-muutoksien yhteydestä rakenne- ja suoritusominaisuuksiin. Kathrinin tutkimukset pohjautuvat nuorten Hannover-hevosten aineistoon. Esityksessä käytiin läpi liikuntaelin ongelmien vaikutusta ja näiden yhteyttä rakenne- ja suoritusominaisuuksiin.


Iltapäivän paneelissa kuultiin hyviä ajatuksia asioiden kehittämisestä eteenpäin.

Nuorten hevosten koulutuksesta ja kilpailuttamisesta ratsastajan näkökulmasta kertomassa oli maamme huippuratsastajiin kuuluva Mikael Forstén. Forstén kertoi omia näkemyksiään nuorten hevosten kouluttamisesta ja valmentamisesta. Tärkeimpinä asioina hevosen valintaa tehdessä hän mainitsi kapasiteetin ja varovaisuuden. Hän mainitsi myös, että ihminen on suuri osa hevosen luonnetta, ihminen tekee hevosen. Tärkeintä on, että hevonen palvelee ihmistä, mutta myös ihmisen tulee palvella hevosta. Hevosen on opittava luottamaan ihmiseen, Forstén painotti.

Päivän lopuksi pidettiin paneeli aiheesta suomalaisen ratsukasvatuksen tulevaisuuden linjaukset. Aihe herätti kysymyksiä ja keskustelua, joihin vastaamassa olivat Mikael Forstén, Kristiina Ertola, Håkkan Wahlman, Kirsi Hagner ja Anne-Mari Pekonen

Tämä vuosi oli ensimmäinen kerta kun ratsuhevosen jalostukselle oli varattu kokonaan oma päivä. Järjestely koettiin positiivisena ja sitä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Ratsuhevosen jalostuspäivää seuraamassa oli yhteensä noin 100 henkilöä.


Minna Mäenpään luentomateriaali

Karina Christiansenin luentomateriaali

Akin Ylänteen luentomateriaali

Kathrin-Friederike Stocken luentomateriaali

Mikael Forsténin luentomateriaali