Hyppää sisältöön

Ilmoittautuminen Ratsuoripäiville 2023 päättyy 9.3. – uusi jalostusohjelma hyväksytty

Suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen (FWB) jalostusohjelma on viimein saanut Ruokaviraston hyväksynnän. Uuden jalostusohjelman mukaiset Ratsuoripäivät järjestetään Ypäjän hevosopistolla 20.-23.4.2023. Ratsuoripäivillä jalostusarvostellaan lämminveristen ratsuhevosten ja ratsuponien lisäksi ratsu-, pien- ja työhevossuunnan suomenhevosia. Ilmoittautuminen Ratsuoripäiville 2023 päättyy 9. maaliskuuta.

Lämminveriset ratsuhevoset ja ratsuponit

Ratsuoripäivillä ratsu- tai ratsuponioriille haetaan jalostukseenkäyttöoikeutta suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen eli FWB:n ja suomalaisen ratsuponin eli SRP:n jalostukseen. Lämminveristen ratsuhevosoriiden ja ratsuponioriiden 3–5-vuotiaiden suorituskyvynkokeet kestävät perjantaista lauantaihin. Jalostusarvosteltavat 6-vuotiaat ja vanhemmat oriit arvostellaan lauantaina. 

  • Lämminveristen ratsuhevosten ja ratsuponien ilmoittautuminen päättyy 9.3.2023 
  • Tämän jälkeen maahan tulevien oriiden viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.3.2023 
  • Oriiden röntgenkuvat on toimitettava 1.3.2023 mennessä. 

Uusi jalostusohjelma tuo muutoksia oriiden arvosteluperusteisiin ja oritestien kulkuun 

Vuonna 2015 voimaan tulleen Suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen FWB jalostusohjelman mukaan oriiden jalostusluokkiin merkitseminen perustui oriin ominaisuuksien kokonaisarviointiin. 3.2.2023 voimaan tulleessa FWB-jalostusohjelmassa on määritelty yksityiskohtaisemmat minimivaatimukset oriin polveutumiselle, terveydelle, rakenteelle ja suorituskyvylle. Valinta Ratsuoripäivillä perustuu voimassa olevassa jalostusohjelmassa määritettyihin jalostustavoitteisiin, jotka pohjautuvat rotumääritelmään. Ori saa jalostusarvostelussa tuttuun tapaan sanallisen, numeerisen ja lineaarisen arvioinnin. 

Oritestiä on muutettu kolmevuotiaiden askellajihevosten ja neljävuotiaiden esteoriiden osalta. Kolmevuotiaiden askellajioriiden suorituskyvynkokeessa oriit esittävät askellajit vapaana juoksuttaen, juoksutuskokeessa, sekä ratsain. Irtohypytyskoe sisältyy ainoastaan estepainotteiseen kolmevuotiaiden oriiden testiin. Myös neljävuotiaiden esteoriiden estekoetta on kevennetty. Neljävuotias ori voi saada Ratsuoripäivien jalostusarvostelutuloksen perusteella jalostukseenkäyttöoikeuden vuodeksi. 

Oriiden suoritusvaatimukset on päivitetty ja uuden jalostusohjelman myötä hyväksyttyjen, sekä tunnustettujen kantakirjojen luettelo on päivitetty ja polveutumismääritelmää täsmennetty. 

 

Suomenhevoset 

Ratsuoripäivillä jalostusarvostellaan myös R-, P- ja T-suunnan suomenhevosia. R- ja Pr-suunnan suomenhevosratsujen arvostelu on kaksipäiväinen kestäen lauantaista sunnuntaihin. Pa-suunnan oriit jalostusarvostellaan lauantaina. T-suunnan aikataulu selviää ilmoittautumisen päätyttyä. 

  • Suomenhevosten ilmoittautuminen Ratsuoripäiville päättyy 9.3.2023 
  • Oriiden röntgenkuvat on toimitettava 9.3.2023 mennessä. 

www.hippos.fi/ratsuoripaivat 

Ratsuoripäivillä haetaan jalostukseenkäyttöoikeutta suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen eli FWB:n ja suomalaisen ratsuponin eli SRP:n sekä R-, P- ja T-suunnan suomenhevosen jalostukseen. Jalostusarvostelussa eläinlääkäri tarkistaa oriin terveydentilan ja lautakunta arvostelee oriita jalostusohjelman määrällä tavalla. Oriille annetaan muun arvostelun lisäksi kirjallinen selvitys sen suvusta ja suorituksista. 

Oriohjeet löytyvät www.hippos.fi/ratsuoripaivat

Jalostusvuodessa 2023 mukana