Hyppää sisältöön

Geenitestien tuloksia nähtävillä Heila-jalostusjärjestelmässä 

Hippokseen ilmoitettujen geenitestien tuloksia voidaan hyödyntää hevosalan tutkimuksessa, rodun seurannassa ja kasvattajien työkaluina Heila-jalostusjärjestelmän palveluissa. Kuvassa esimerkkinä oriin Riikin Taaleri geenitestit -välilehti Heilassa.

Geenitesteillä saadaan tärkeää tietoa genomista, eli perimästä. Hevosten geenitestituloksia on nyt nähtävillä Heila-jalostusjärjestelmässä. 

Geenitestien avulla voidaan tunnistaa hevosen perinnöllisiä sairauksia ja ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa sen terveyteen ja kykyyn suoriutua tietyistä tehtävistä. Virallisen laboratorion geenitestituloksen voi toimittaa Hippokseen, jossa tulos tallennetaan ja se näkyy julkisena hevosen tiedoissa Heila-jalostusjärjestelmässä.  

”Hippoksen ja Heilan rooli geenitestitulosten tallentamisessa ja jakamisessa on tärkeä osa hevosten geneettisen tiedon hallintaa ja hyödyntämistä”, jalostusvastaava Susanna Back valottaa.   

 

Geenitestit auttavat tekemään vastuullisia ja menestyksekkäitä jalostusvalintoja 

Geenitesti voidaan analysoida myös tunnistuksen yhteydessä otettavasta DNA-näytteestä, mikäli omistaja toimittaa tarvittavan saatteen sekä maksaan SLU:n ohjeen mukaisesti näytteen analysoinnista etukäteen. Kuva Pirje Fager-Pintilä

Osa geenitesteistä on pakollisia ja perustuvat jalostusohjelmaan. Kantakirjan edellyttämät geenitestit voi ottaa ainoastaan auktorisoitu tunnistaja tai eläinlääkäri. Lisäksi on olemassa runsaasti vapaaehtoisia rotu- ja lajikohtaisia geenitestejä, joita esimerkiksi hevosen omistajan on mahdollista ottaa ja toimittaa tutkittavaksi.

”Vapaaehtoisilla testeillä voidaan tunnistaa esimerkiksi potentiaalisia geneettisiä riskejä, jotka eivät välttämättä kuulu virallisiin jalostusohjelmiin, mutta voivat silti vaikuttaa hevosten terveyteen ja hyvinvointiin. Testaamisella saadaan tukea jalostusvalintoihin ja arvokasta tietoa ominaisuuksien esiintyvyydestä rodussa”, Back painottaa.  

Geenitestituloksen voi toimittaa rodun rekisteröinnistä vastaavalle henkilölle, jotka tallentavat ne hevosen tietoihin. Myös vanhoja tuloksia voidaan toimittaa ja kaikki jo toimitetut tulokset tullaan siirtämään geenitestiosioon.   

 

Rotukohtaiset yhteyshenkilöt löydät YHTEYSTIEDOT -sivulta.  

Lisätietoja geenitesteistä löydät GEENITESTIT -sivulta.