Hyppää sisältöön

Deangelo – huippusuorittaja periamerikkalaisista aineksista

Suomessa kasvatetulla Deangelolla on puhtaan amerikkalainen suku perinteikkäine nimineen - eli tunnettuun periyttämisvarmuuteen on luotettu. Kuva: Juho Hämäläinen

Ensimmäisenä suomalaishevosena Finlandia-ajoon paikan varmistanut Deangelo on tunnettu  vahvoista loppusuoristaan, ja kilpailijana siitä löytyy sekä nopeutta että voimaa. Heila-jalostusjärjestelmä kertoo, löytyykö suoritushevosen resepti sukutauluja tutkimalla.

”Isänä Amour Ami ja emänisänä Broadway Hall ei välttämättä ole se kaikkein yleisin yhdistelmä suurkilpailuhevosten sukutauluissa. Kasvattajalla on selkeästi ollut hyvä näkemys vanhempien ominaisuuksista, ja lisäksi jokainen pala on osunut kohdilleen hevosen alkutaipaleella, valmennuksessa ja kilpailutuksessa kuin jo astutusvalintoja tehtäessä. Lisäksi mukana on ollut ripaus jokaisen hevoskasvattajan kaipaamaa tuuria”, lausahtaa ensivaikutelmansa Deangelon suvusta Suomen Hippoksen jalostusinformaatikko Susanna Back.

Deangelolla on puhtaan amerikkalainen suku. Sukutaulussa esiintyy pohjoisamerikkalaisen ravijalostuksen perinteikkäimpiä nimiä, eli tunnettuun periyttämisvarmuuteen on luotettu. Deangelolla on suosituksia korkeampi sukusiitosprosentti, eli 16,69 laskettuna kaikesta Heppa-järjestelmässä olevasta sukutiedosta.

”Suvussa on kerrattuna Speedy Crown, mutta olennaisinta silti on, että täyssisarukset Amour Hall ja Conway Hall löytyvät sukutaulussa toisesta ja kolmannesta sukupolvesta. Tässä on luonnollisesti riskinsä sukusiitostaantuman osalta, mutta huipputamma Amour Anguksen kertaaminen (3+4) on varmasti houkutteleva tekijä ja tässä onnistunut mainiosti. Yleisestikin ajateltuna usein korostetaan turhankin paljon sukutaulussa esiintyviä ja kertaantuvia oriita. Hyvien tammojen harkitulla kertaamisella mahdollisuudet kehitykseen ovat mielestäni kuitenkin merkittävämmät”, Back painottaa.

Vaikka yksittäinen kertaus osuukin silmään, jalostuksen lainalaisuudet huomioiden myös sukutaulun muiden nimien on sovittava yhteen. Deangelon tapauksessa tavoitteessa on onnistuttu.

Deangelon sukutaulussa kertautuvat sukuyhdistelmät Heilan listauksen mukaan. Numerosarjat hevosten nimien alla tarkoittavat sitä, missä kohtaa sukutaulussa yksilöt esiintyvät. Esimerkiksi 3+4 tarkoittaa, että yksilö löytyy tarkastellun hevosen sukutaulussa kolmannesta ja neljännestä sukupolvesta. Kuva: Suomen Hippos, Heila-jalostusjärjestelmä

Jalostus on kehitystä ja askelia eteenpäin 

”Kaiken jalostuksen, myös ravijalostuksen, tavoite on edetä rotukohtaisissa jalostustavoitteissa ja viedä ominaisuuksia eteenpäin sukupolvi toisensa jälkeen. Tavoitteellisessa juoksijajalostuksessa on kyse perinnöllisestä edistymisestä eli siitä, että jälkeläiset ovat keskimäärin vanhempiaan parempia”, Susanna Back tiivistää.

Yksi merkittävimmistä tekijöistä perinnöllisen edistymisen taustalla on sukupolvien välinen aika, eli se kuinka monta vuotta kuluu seuraavan sukupolven syntymiseen. Hevosilla tämä on keskimäärin noin 11 vuotta, ja niinkin pitkä aika on yksi merkittävimmistä kehitystä hidastavista tekijöistä. Ilahduttavasti Deangelon osalta on toimittu toisin. Ruunan emä My Beautysine on astutettu jo 3-vuotiaana, ja Deangelo on syntynyt tamman ollessa 4-vuotias.

”Tällä tavalla on maksimoitu perinnöllinen edistyminen sukupolvien välisen ajan osalta emän puolella. Nopea sukupolvien kierto niin emän kuin myös isän puolella on panostus tulevan huippuhevosen saavuttamiseksi. Tällöin voidaan ajatella kuljettavan askeleen muita edellä. Huomionarvoista on, että emä on ehtinyt kilparadoille vielä vanhempanakin ja jatkanut siitosuraansa vielä tämänkin jälkeen.”

"Tavoitteellisessa juoksijajalostuksessa on kyse perinnöllisestä edistymisestä eli siitä, että jälkeläiset ovat keskimäärin vanhempiaan parempia", summaa jalostuksen lainalaisuuksia jalostusinformaatikko Susanna Back.

 

Astuta paras sopivimmalla

Deangelo on isänsä Amour Amin parhaiten ansainnut jälkeläinen. Suomen Hippoksen Heila-jalostusjärjestelmä tarjoaa monenlaista tietoa jalostuksen tueksi. Esimerkiksi  Amour Ami on toiminut siitoksessa vain Suomessa, joten kaikki tieto sen jälkeläisistä on löydettävissä Heilasta.  Oriiden jälkeläislistauksia voi poimia Heilasta haluamiensa tietojen perusteella.

Amour Amin menestyneimmät jälkeläiset voittosumman perusteella listattuna. Kuva: Suomen Hippos, Heila-jalostusjärjestelmä

 

”Amour Amin valinta isäksi osoittaa mielestäni jälleen sen, että astuta paras sopivimmalla -ajattelu maksimoi mahdollisuudet huippuyksilön syntymiseen. Käytännössä tässäkin tapauksessa tamma ja ori ovat sopineet toisilleen, täydentäneet toistensa heikkouksia silti heikentämättä vahvuuksia. Tämä ajattelu täytyy luonnollisesti ulottaa myös kaukaisempiin sukupolviin ja pyrkiä hyödyntämään jo toimiviksi todistettuja hyviä yhdistelmiä. Menestys ei aina vaadi isäoritilaston ykkösnimeä”, Back painottaa.

 

Heilassa yksilön jälkeläislistaa voi erikseen selailla myös tiettyjen emänisien perusteella. Tässä valittuna Deangelon emänisä Broadway Hall. Deangelo on ainoa tätä yhdistelmää (Amour Ami – Broadway Hall) oleva yksilö. Kuva: Suomen Hippos, Heila-jalostusjärjestelmä.

 

Tammavalinnoilla on valtavasti vaikutusta

Jalostusoriit ovat valikoituneita, tietyn seulan läpikäyneitä ja laadukkaaksi arvoituja. Jalostukseen päätyvien tammojen kohdalla saman mittaluokan karsintaa ei tapahdu, ja laatuvaihtelun lisäsi yksilömäärä on niissä suurempi. Tammavalinta siis käytännössä ratkaisee sen, voitetaanko yhdistelmässä vai hävitäänkö. Onnistuneet valinnat nimenomaan tammojen suhteen näkyvät myös Deangelon sukutaulussa.

”Deangelon emänemä Trotting Beauty on tuotu kantavana Yhdysvalloista Suomeen –  hyvä ja monesti myös menestyksekäs tapa hankkia laadukas siitostamma talliin! Trotting Beautysta ei valitettavasti jäänyt Suomeen muita jälkeläisiä kuin Deangelon emä My Beautysine. Kantavana tamman hankkiminen ulkomailta mahdollistaa usein samalla myös mielenkiintoisen isäoriin saannin.  Myös kotimaista ravijalostusta ajatellen tammojen tuonti Suomeen on eduksi, sillä tuontitammat uudistavat olemassa olevaa tammakantaa ja useimmiten nostavat tasoa. Hyöty tästä jää kotimaahan ja suomalaiseen raviurheiluun”, Susanna Back puntaroi.

Heila-jalostusjärjestelmä on suomalaishevosten osalta erittäin kattava. Jos näyttää siltä, että jonkin tarkastellun emälinjan tuotanto on vajaa, syynä on todennäköisesti se, että  kaikkia esimerkiksi Pohjois-Amerikassa syntyneitä ja rekisteröityjä jälkeläisiä ei järjestelmässä vielä näy. Lisäksi kansainvälisillä roduilla, kuten lämminverisillä ravihevosilla jälkeläisiä voi olla useissakin eri maissa.

”Toisaalta on myös tiedostettava syyt mahdolliseen emälinjan vajaukseen. Suvun emillä on voinut olla epäonnea, johon syyn vain kasvattaja tietää. Yleisesti ottaen tuottoisten emälinjojen käyttäminen on kasvattajalle turvallisempaa.”

Sukutaulut ja niiden tutkiminen antavat valtavasti tärkeää tietoa jalostuksesta ja yksilön perimästä. Heila-järjestelmän työkalut puolestaan mahdollistavat tietojen monenlaisen analysoinnin, mutta aukottomia huippuhevosen reseptejä ei sellaisenaan pelkästään paperilta löydy, muistuttaa jalostusinformaatikko Susanna Back:

”Deangelon kaltaisen huippuhevosen syntymiseen vaaditaan aina tuuria, mutta todennäköisyyksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa ottamalla huomioon genetiikan perusperiaatteet ja tutustumalla yksilöihin ja niiden geneettisiin ominaisuuksiin huolella. Tämän loton todennäköisyyksiin on mahdollista vaikuttaa.”

 

Perinteinen Finlandia-Ajo kilpaillaan 30.4. – 1.5. Vermossa