aamusumu 918x158

Jalostustilastoja

Hevosten lukumäärien kehitys antaa hyvän kuvan hevostalouden tilasta. Mitä enemmän hevosia, sitä enemmän aktiviteettia ja rahavirtoja alalla. Arvioidaan, että kahdeksan hevosta työllistää yhden henkilön.

 

Astutettujen tammojen ja syntyvien varsojen lukumäärät kertovat paitsi yleisestä taloustilanteesta, myös hevosalan tulevaisuuden näkymistä. Jos astutusmäärät ovat nousevia tai pysyvät riittävän suurina, voidaan sen katsoa ennustavan kestävää tulevaisuutta.

 

Tuontipohjaisten rotujen kasvatusta voidaan edistää tuomalla sellaisia oriita ja tammoja, jotka parantavat Suomessa olevaa hevoskantaa. Vientiluvut taas kuvastavat kasvatuksen onnistumista.

 

Kaikkein kiinnostavimpia ovat jälkeläistilastot, jotka antavat parhaan varmuuden hevosen jalostusarvosta. Isäoritilastoja voidaan varmimmin tulkita vertailemalla ikäluokkia keskenään. Kokonaistilastoissa tulee ottaa huomioon jälkeläisten lukumäärä ja tasaisuus. Pienet määrät ja yksi hyvä jälkeläinen ovat helposti sattumanvaraisia.

 


 

Lisätietoja

Syntyneet varsat lukuina
Tilanne 15.2.2017


jonossa 265x159

Tulosta sivu