tissillä

Ulkomailla siemennetyn tamman varsan rekisteröinti (ratsut ja ponit)

Jos tamma on siemennetty ulkomailla, on tamman omistajan toimitettava Suomen Hippokseen ulkomainen astutus-/syntymätodistus. Tammanomistaja on myös velvollinen hankkimaan oriin DNA-tuloksen varsaan testaamista varten.

Kun varsa syntyy, ilmoitetaan se oman alueen hevosjalostusliittoon rekisteröintiä varten. Rekisteröintimaksu on sama kuin kaikilla Suomessa syntyneillä varsoilla.

 


 

LISÄTIETOJA

Hinnasto


Tulosta sivu