tissillä

Suomenhevosen tai lämminverisen ravihevosen nimeäminen 


Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen mukaan (kohta 16.4) kilpailurekisteriin ei merkitä sellaisia nimiä, jotka ovat sopimattomia, aiheuttavat sekaannusta jo rekisteröityjen nimien kanssa tai ovat muiden kasvattajien virallisesti suojattuja kasvattajanimiä.


Jos hevoselle ei anneta hyväksyttävää nimiehdotusta, Suomen Hippoksella on oikeus nimetä hevonen. Kilpailurekisteriin merkityn hevosen nimeä ei voi muuttaa ilman erityistä syytä.


Rekisteriin hyväksyttävät suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten nimet:

  • Rekisteriin ei hyväksytä siellä jo olevaa nimeä (sekä kirjoitettuna ja/ tai lausuttuna samanlaista). Mikäli maahantuodun hevosen nimi on jo rekisterissä, lisätään nimen perään syntymämaan koodi. Mikäli edellisen nimenkantajan kuolemasta on kulunut vähintään 30 vuotta tai kuolinajan puuttuessa syntymästä vähintään 40 vuotta, voidaan nimi antaa uudelleen käyttöön. Jalostus- tai kilpailutoiminnassa merkittävästi menestyneiden hevosten nimiä ei anneta uudelleen käyttöön.
  • Hevosen nimen pituus tulee olla välimerkkeineen ja välilyönteineen enintään 18 merkkiä ja siinä saa olla korkeintaan neljä erikseen kirjoitettua osaa.
  • Esitetyn nimen tulee olla kokonaan samaa kieltä. Suomenhevosten nimet ovat joko suomea tai ruotsia. Lämminveristen ravihevosten nimet ovat pääsääntöisesti englantia.
  • Kasvattaja on itse vastuussa nimistä, jotka ovat yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä, tuotenimiä, tunnetun henkilön, liikeyrityksen tai yhtiön nimiä. Suomen Hippos ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen, mikäli tällaisen nimen käytöstä aiheutuu jatkotoimia. Suomen Hippoksella on oikeus olla hyväksymättä nimeä, joka on yleisesti tunnettu tuote- tai tavaramerkki tai tunnetun henkilön nimi.
  • Hevosen nimessä ei pääsääntöisesti saa olla yksittäisiä kirjaimia eikä kirjainyhdistelmiä (poikkeuksena jo ennestään käytössä olevat tunnetut kasvattajatunnukset).
  •  Aro-, Eri- ja Ero-alkuisia väliviivalla kirjoitettuja suomenhevosten nimiä ei hyväksytä kilpailurekisteriin.
  • Suomen Hippoksen rekisteröijä hylkää nimiehdotukset, jotka ovat hyvän maun vastaisia, loukkaavia tai pornografisia. Nimi tulee olla helposti lausuttavissa.
  • Hevosen nimi on hyväksytty vasta kun sen rekisteröinti on suoritettu loppuun ja sille on tehty hevospassi.


Oikeinkirjoitus


Kasvattaja saa itse päättää nimen oikeinkirjoitusasusta. Suomen Hippos suosittelee, että nimi kirjoitetaan suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä noudattaen.


Suomen Hippos ry, jalostusvaliokunta 14.7.2017 
seklaista 011

Tulosta sivu