friisit

Tallinimen, yrityksen tai yhdistyksen nimen rekisteröinti


Suomen Hippos pitää rekisteriä tallinimistä. Tallinimi on anottava kirjallisesti rekisteröitäväksi. Anomuksesta tulee käydä ilmi omistajan / omistajien nimet, syntymäajat, osoitteet ja sähköpostit sekä tallinimen kotipaikka ja virallinen edustaja, joka allekirjoittaa tallinimen puolesta. 


Tallinimen rekisteröinti tulee tehdä kaikille kimpoille, joissa omistajana on 4 tai useampia henkilöä, yhteisölle tai yksittäiselle omistajataholle, joka haluaa rekisteröidä omistuksena tallinimen taakse. Tallinimi rekisteröidään kerran, jonka jälkeen se on voimassa ilman uusintamaksuja.


Tallinimiksi rekisteröidään myös yritykset ja yhdistykset. Näiden osalta rekisteröinnin yhteydessä tulee toimittaa kopio kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta tai elinkeinoilmoituksesta Suomen Hippokseen. Yhtiön rekisteröinti on maksullista, maksu on kertaluontoinen. 
Tulosta sivu