friisit

Yhteisomistuksen rekisteröinti

Suomen Hippos pitää rekisteriä yhteisomistuksista. Yhteisomistukseksi katsotaan kaikki muut kuin yhden henkilön omistukset ja näistä on tehtävä kirjallinen rekisteröinti-ilmoitus Suomen Hippokseen.

Yhteisomistus voi koskea enintään kolmea omistajaa, muutoin omistukselle tulee rekisteröidä uusi tallinimi. Yhteisomistuksen rekisteröinti-ilmoituksesta tulee käydä ilmi omistajien nimet, syntymäajat, osoitteet ja sähköpostit sekä haluaako yhteisomistus valita joukostaan virallisen edustaja, joka voi allekirjoittaa hevosiin liittyvät dokumentit tallinimen puolesta. Alaikäisten lasten yhteisomistuksissa on aina oltava täysi-ikäinen edustaja. Yhteisomistuksen rekisteröinti on maksullista ja veloitetaan vain kerran.


 
Tulosta sivu