tuonti 918 159

Tuontiravihevosen rekisteröinti

EU-maat

Lopullinen tuonti Suomeen

Mikäli hevonen ostetaan Suomeen, on hevosesta tehtävä omistajanvaihdosilmoitus lähtömaan hevosrekisteriä ylläpitävään järjestöön. Hevoselle on tilattava lähtömaasta pysyvä vientitodistus, joka toimitetaan Suomen Hippokseen, kun lähtömaan rekisterijärjestö on vastaanottanut omistajanvaihdoksen ja vientimaksun. Vientimaksujen suuruus vaihtelee maittain, ja näistä saa lisätietoa kyseessä olevasta ulkomaan rekisterijärjestöstä sekä Hippoksessa tuontiravureita rekisteröivältä henkilöltä. Hevosen Suomeen rekisteröimisen päivämäärä määräytyy lähtömaan myöntämän vientitodistuksen päiväyksen perusteella.


Pysyvä vientitodistus Ruotsista hankitaan täyttämällä lomake ”Anmälan om export” (ks. lomake osoitteesta: https://www.travsport.se/blanketter ) ja maksamalla vientimaksu.


Maksutiedot pysyvän vientimaksun maksamiseksi Ruotsiin:


Saaja: Svensk Travsport, S-16189 Stockholm

Tili (IBAN): SE83 5000 0000 0529 1100 4612

BIC: ESSESESS

HUOM! Viestikenttään kirjoitetaan Definitiv exportcertifikat, hevosen nimi ja rekisterinumero. 

(Jos pankki kysyy maksettaessa vastaanottajan pankin osoitetta, voidaan antaa seuraava: Skandinaviska Enskilda Banken, S-106 40 Stockholm, Sverige)

Summa: 1 875 SEK


Mikäli pysyvän vientitodistuksen saamisella on kiire, maksusta on hyvä toimittaa kuitti esimerkiksi faksilla tai sähköpostitse Ruotsiin, niin asian käsittely sujuu nopeammin: e-mail kundtjanst@travsport.se tai fax. +468987828. Kuitin lähettäminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan vaihtoehtoisesti todistus myönnetään kun maksu näkyy Svensk Travsportin tilillä (yleensä muutaman arkipäivän kuluessa) ja kun lomake Anmälan om export on saapunut alkuperäisenä perille. Svensk Travsport toimittaa tämän jälkeen vientitodistuksen suoraan Hippokseen.

Mahdollinen omistajanvaihdos tehdään lomakkeelle Anmälan om export. Lomake lähetetään täytettynä ja hevosen myyjän allekirjoittamana osoitteeseen: Svensk Travsport, S-16189 Stockholm, SVERIGE.

Jos omistajanvaihdos on jo tehty tavalliselle omistajanvaihdoslomakkeelle (”Anmälan om ägarskifte”), tulee siihen kirjoittaa esimerkiksi selventävä maininta ”definitiv export till Finland”

Suomen Hippoksessa hevonen rekisteröidään sen omistajan nimiin, joka on ilmoitettu Svensk Travsportille Anmälan om export–lomakkeella. Mikäli hevonen halutaan rekisteröidä Suomessa jonkun muun omistajan nimiin, tulee tätä koskien toimittaa erillinen omistajanvaihdosilmoitus, joka käsitellään tuontihevosen rekisteröinnin yhteydessä.

Anmälan om export –lomake tulee toimittaa Svensk Travsportille, vaikka omistajanvaihdos olisi jo aikaisemmin tehty. Vain täten voidaan varmistua siitä, että ST käsittelee vientitodistuksen myöntämisen maksun saavuttua. Tällöin saman omistajan nimi täytetään molempiin lomakkeen kohtiin (mieluiten koko omistuksen nimi, vaikka lomakkeessa pyydetäänkin vain edustajan nimeä).

 

Ennen tuontia lähtömaan virkaeläinlääkärin tulee tehdä hevoselle terveystarkastus ja kirjoittaa hevoselle tästä neuvoston direktiivin 90/426/ETY edellyttämä terveystodistus (EU:n sisäisen kaupan todistus). Matkan aikana hevosella tulee olla mukana terveystodistus ja hevospassi. (http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/)

 

Jotta hevonen voidaan rekisteröidä Suomeen, tulee hevonen tunnistaa. Tunnistuksen yhteydessä hevosesta otetaan verinäyte isyysmääritystä varten. Tunnistaja toimittaa hevosen passin ja terveystodistuksen yhdessä tunnistuslomakkeen kanssa Suomen Hippokseen rekisteröintiä varten. 


Hevosella tulee olla ravikilpailuoikeus lähtömaassaan, jotta se voidaan rekisteröidä ravikilpailuoikeudella Suomen rekisteriin.

 


Tilapäinen tuonti / vienti kilpailua varten Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä:

Hevonen voi tehdä kilpailumatkan ilman eläinlääkärintarkastusta ja terveystodistusta kyseisiin maihin, mikäli valtioiden välinen raja ylitetään enintään viisi päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja enintään viisi päivää viimeisen kilpailupäivän jälkeen. Tarvittavat asiakirjat ovat hevospassi ja Norjaan todistus tullia varten osallistumisesta kilpailuun. Ko. todistus tilataan Suomen Hippoksen kilpailuosastolta.

 

Tilapäinen tuonti/vienti, mikäli kyseessä ei ole edellä mainitun kaltainen kilpailumatka:

Lähtömaan hevosrekisteriä ylläpitävä järjestö tekee hevoselle väliaikaisen vientitodistuksen esim. kilpailemista, valmennusta tai jalostuskäyttöä varten. Hevoselle tehdään terveystarkastus, josta se saa terveystodistuksen kuten edellä mainitun lopullisen tuonnin yhteydessä.

Tilapäinen vientitodistus maksaa esim. ruotsalaiselle ravihevoselle on 375 SEK ja on voimassa 6 kuukautta, jonka jälkeen se voidaan tarpeen mukaan uusia. 

 

 

EU:n ulkopuoliset maat

Lopullinen tuonti Suomeen

Terveystarkastusvaatimukset poikkeavat eri tuontimaiden välillä. EU:n komissio on asettanut terveystarkastusvaatimukset eri maista tuotaville hevosille suojapäätöksin (lisätietoja Evirasta). Eläinlääkärin tulee tehdä hevoselle virallinen terveystarkastus lastauspäivänä ja antaa hevoselle terveystodistus.

Pohjois-Amerikasta tuotavan ravihevosen alkuperäinen rekisteritodistus on huolitsijalla, kunnes hän on saanut kaikki asiaan kuuluvat maksut, jonka jälkeen hän tilaa hevoselle vientitodistuksen. Lähtömaan hevosrekisteriä ylläpitävä järjestö toimittaa hevosen vientitodistuksen Suomen Hippokseen.
Hevosen mukana on seurattava lähtömaassa tehdyn terveystarkastuksen mukainen terveystodistus.

Hevosen maahantuonnista on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen sille rajatarkastusasemalle, mistä rajaa ollaan ylittämässä. Ilmoitus tulisi tehdä viimeistään saapumista edeltävänä työpäivänä. Hevosten rajatarkastusasemat sijaitsevat Hakuninmaalla Helsingissä ja Vaalimaalla. Suomessa rajaeläinlääkäri tekee hevoselle terveystarkastuksen ja tarkistaa lähtömaassa saadun terveystodistuksen.

EU:n ulkopuolelta tuotavat hevoset ovat tullimaksujen alaisia, mikäli ne eivät ole jalostuseläimiä. Tulli vaatii jalostuseläiminä Suomeen tulevista hevosista Suomen Hippokselta saadun todistuksen. Lisätietoja jalostushevosten tuonnista saa Suomen Hippoksen Jalostusosastolta Susanna Backilta, puh. 020 760 5251.

Rekisteröinti Suomen Hippoksessa tapahtuu samoin kuin EU-maista tulleen hevosen rekisteröinti.

 

Väliaikainen tuonti

Suomessa tilapäisesti kilpailevalla ravihevosella on oltava voimassa oleva väliaikainen vientitodistus lähtömaasta, jotta se saa osallistua ravikilpailuihin.

Vuoden 2015 alusta alkaen tuontikelpoiset hevoset suositellaan rekisteröitävän Suomeen ensimmäisen väliaikaisen sertifikaatin voimassaoloaikana (6kk). Väliaikainen sertifikaatti on tarkoitettu hevosille, jotka kilpailevat tilapäisesti toisessa maassa. Tilapäisesti Suomessa kilpailevien ulkomaan rekisterissä olevien rekisteröintikelpoisten hevosten väliaikaisen tuonnin uusinnasta Suomen Hippos veloittaa valmentajalta vuoden 2015 alusta alkaen 100 € kilpailumaksun. Vientisertifikaatti on useimmiten voimassa 6 kk, mutta sen voimassaolo vaihtelee rekisterimaittain.

 

Niiden hevosten osalta, joiden väliaikaisissa vientisertifikaateissa ei ole päättymispäivää tai hevoset eivät ole rekisteröintikelpoisia, laskuttaa Suomen Hippos valmentajalta 100 € kilpailumaksun 6 kuukauden välein.

 

Väliaikaisella vientisertifikaatilla kilpailevien ravihevosten tunnistuskäytäntö

Ulkomaan rekisteristä Suomessa väliaikaisella vientisertifikaatilla kilpailevien ravihevosten kilpailupäiväkohtainen tunnistuskäytäntö on muuttunut vuoden 2015 alusta alkaen. Ulkomaan rekisteristä suomalaisessa valmennuksessa kilpailevia hevosia ei tunnisteta jokaisen ravikilpailun yhteydessä, vaan ne on tunnistettava kilpailun yhteydessä silloin, kun edellisestä Suomessa tapahtuneesta tunnistuksesta kilpailun yhteydessä on kulunut puoli vuotta tai kauemmin.

 

Tunnistuskäytännön muutos antaa ravien toimihenkilöille aikaa keskittyä muihin tarpeellisiin valvontatehtäviin, kun aikaa vapautuu ulkomaan rekisterissä kilpailevien hevosten toistuvalta tunnistamiselta. Muutos helpottaa myös väliaikaisella vientisertifikaatilla kilpailevien hevosten hoitajien ja valmentajien toimintaa, kun hevosta ei tarvitse tunnistaa ennen jokaista Suomen kilpailua.

 

Ulkomaisessa valmennuksessa ja ilman väliaikaista vientisertifikaattia kilpailevat Suomessa vierailevat hevoset sen sijaan tunnistetaan edelleen jokaisen Suomessa juostavan kilpailun yhteydessä.

 

Kilpailupäiväkohtainen tunnistusmaksu on edelleen 25 €, jonka ravirata veloittaa hevosen valmentajalta. Mikäli hevosella on alkuperämaassa laitettu mikrosiru, hevonen tunnistetaan sirun lukulaitteella ilman maksua. Hevosella on oltava mukanaan passi, josta mikrosirun numero varmistetaan.

Traces-terveystodistus

Maahantuotaville hevoseläimille on lain mukaan tehtävä lähtömaassa ennen tuontia tarkastus tarttuvien tautien varalta (TRACES- terveystodistus eli EU:n sisäisen kaupan todistus, EY 599/2004). 

Lue lisää.


Katso hinnasto oikealta.


 

Lisätietoja

Evira

Hinnasto


Tulosta sivu