tuonti 918 159

Minihevoset

Minihevoset rekisteröidään Suomen Hippoksen rekisteriin alkuperäisen rekisterin mukaisella rodulla:

 

Minihevosten rekisteritodistukset ovat usein väliaikaisia, jolloin hevoset tulee tietyn ikäisinä uusintamitata, jonka jälkeen ne saavat lopullisen rekisteritodistuksen. Säännöt ovat rekisterikohtaisia. Vanhentuneella väliaikaisella rekisteritodistuksella hevosta ei rekisteröidä Hippoksen rekisteriin, vaan omistajan on hankittava lopullinen rekisteritodistus ko. rekisterin ohjeiden mukaisesti. Väliaikaisesta rekisteritodistuksesta tehdään merkintä Hippoksen rekisteritietoihin, mutta uusintamittauksia/rekisteritodistusten uusimista ei Hippoksen toimesta valvota.  Uusittu rekisteritodistus tulee kuitenkin toimittaa Hippokseen tietojen päivittämistä varten.

 

Omistajanvaihdokset tulee tehdä sekä roturekisteriin että Hippokseen. Tieto omistajanvaihdoksista ei välity Hippoksesta roturekisteriin!

 

Mikäli hevosella on roturekisterin rekisteritodistuksen lisäksi jonkin muun rekisterin passi, tulee se myös esittää tunnistuksen yhteydessä ja toimittaa Hippokseen. Koska hevosella saa olla vain yksi EU-passi, tehdään Hippoksen rekisteröintimerkinnät kyseiseen passiin.

 


 
AMHARekTod
AMHA:n lopullinen rekisteritodistus
AMHATemporary1
AMHA:n väliaikainen rekisteritodistus
AMHATemporary2
AMHA:n väliaikainen rekisteritodistus

Tulosta sivu