salama sara 918x159

Hevosen poisto

Hevosen lopettaminen sen ollessa sairas, loukkaantunut tai muuten elämänsä päässä on ihmiseltä ainoa oikea päätös. Hevosen myyminen kiertoon tai sille epäsopivaan käyttötarkoitukseen on eläintä kohtaan väärin.

 

Hevosenomistajia kehotetaankin miettimään teurastusta hyvänä ja eettisenä vaihtoehtona.

 

Suomalaisissa teurastamoissa hevosen kuolema on nopea ja kivuton, ja liha päätyy puhtaana suomalaisille kuluttajille.

 

Hevosen poistosta tulee tehdä hevosen poistoilmoitus Suomen Hippokseen.

  • Hevosen lopettamisen voi suorittaa eläinlääkäri tai lopetus voidaan tehdä teurastamossa.

 

  • Lopettamista ja ruhon loppusijoittamista koskevia sääntöjä on noudatettava.

 

  • Ilmoita hevosen poistosta Suomen Hippokseen mahdollisimman pian hevosen kuoleman jälkeen.
    Jos hevonen teurastetaan, teurastamo toimittaa hevosen passin Hippokseen, erillistä poistoilmoitusta ei tarvitse tehdä.

 

  • Mikäli hevoselle on annettu sellaisia lääkeaineita, joiden turvallisuutta jääminä ei ole arvioitu ja näiden lääkkeiden varoaika (yleensä 6 kk) ei ole vielä umpeutunut, hevosen saa teurastaa elintarvikkeena vasta, kun viimeisestä ko. lääkkeen annosta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. 

 

  • Muiden normaaleiden lääkitysten varoajoista eläinlääkäri antaa ohjeet tapauskohtaisesti. 

 

  • Jos hevoselle on tehty uusi passi, astuu sen myöntämisestä voimaan elinikäinen teuraskielto.

 
Tulosta sivu