salama sara 918x159

Talli

Omaa tallia suunniteltaessa on tärkeää olla yhteydessä kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristöviranomaisiin, jotta rakentamista ohjaava lainsäädäntö ja kuntakohtaiset määräykset voidaan ottaa ajoissa huomioon.

 

Tallien rakennus-, muutos- tai laajennuslupia myönnettäessä huomioidaan rakennus- ja ympäristömääräysten lisäksi myös mm. eläinsuojelulaki ja naapuruussuhdelaki. Lupia ja ympäristövaikutuksia mietittäessä kartoitetaan myös mm. varasto-, tarha-, ratsastuskenttä-, lantala- ja parkkitilojen tarve.

 

Esimerkiksi sijainti taajama-alueella, pohjavesialueella tai vesistön läheisyydessä asettavat omat rajoituksensa ja vaatimuksensa. Oleellinen tieto on hevosten lukumäärä käytettävissä olevaa maa-aluetta kohti.

 

Ympäristöministeriön julkaisemassa Hevostallien ympäristönsuojeluohjeessa kerrotaan lantaloille ja lannan varastoinnille sekä tarhojen ja pihattojen lantahygienialle asetetuista vaatimuksista.

Jos tallissa on vähintään kuusi täysikasvuista hevosta tai hevosen pito on ammattimaista, on tallin pidosta tehtävä ilmoitus lääninhallitukselle.

 


 
talli hepat

Tulosta sivu