salama sara 918x159

Hevosen pitopaikka

Hevosen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä mahdollisimman hyvin hevosen luontaiset tarpeet huomioonottava. Hevosen on voitava seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä liikkua ja nousta makuulta luonnollisella tavalla. Makuupaikan tulee olla kuivitettu, ja se on pidettävä puhtaana.

Pitopaikan ilmanvaihtoon tulee kiinnittää huomiota. Puutteellisen ilmanvaihdon seurauksena tallin ilmassa on liikaa kosteutta ja haitallisia määriä pölyä ja lantakaasuja. Tämä altistaa hevosen hengitystiesairauksille. Lämpötilan ja valaistuksen on oltava eläinsuojassa pidettävälle hevoselle sopivat. Hevonen ei myöskään saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä.

31.12.2000 jälkeen käyttöön otetuille talleille on tarkat määräykset karsinoiden ja pihattojen koosta sekä tilojen korkeudesta. Karsinan ja pihaton koko määräytyy hevosen säkäkorkeuden mukaan. Tallin korkeuden on oltava 1,5 kertaa hevosen säkäkorkeus, aina kuitenkin vähintään 2,2 metriä. Kaikkien tallien on täytettävä nämä määräykset viimeistään 1.1.2014. Pilttuiden – joiden käyttö on sallittua, mutta ei suositeltavaa – tilamääräykset koskevat kaikkia talleja jo nyt. (Valtioneuvoston asetus 588/2010)

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisemaan Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen -oppaaseen on koottu hevosen pitoon ja hyvinvointiin liittyvää eläinsuojelulainsäädäntöä. Esitteen voi tilata Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. 


 

Lisätietoja

hevonen elainsuojelulainsaadantoa koottuna-1
Hevonen - eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna.

Tulosta sivu