salama sara 918x159

Hevosen kuljetus

Hevosten kuljetuksessa on huomioitava hevosten, kuljettajan ja kyydissä olevien henkilöiden sekä muun tieliikenteen turvallisuus. Hevosta tulee kuljettaa ainoastaan hevoskuljetukseen rekisteröidyllä kuljetusvälineellä.

Hevosen matkavarustukseen kuuluvat tukeva riimu ja riimunvarsi. Hevosen jalat on tarvittaessa suojattava kuljetussuojilla. Kylmällä ilmalla hevonen suojataan loimella. Hevosten käyttäytyminen lastauksessa ja kuljetuksessa vaihtelee hevosen kokemusten mukaan. Kokemattoman kuljettajan tai hevosenomistajan kannattaa ehdottomasti pyytää ammattilaisen tai muun kokeneemman apua ja opastusta lastaukseen ja kuljetukseen. Vaihtoehtoisesti kuljetus voidaan antaa hevoskuljetusyrityksen tehtäväksi. Kuljettajan on tärkeää hallita ennakoiva ja rauhallinen ajotapa.

Hevosen hyvinvoinnista pitää huolehtia matkan aikana. Mikäli kuljetusmatka on pitkä, on pidettävä taukoja, jolloin tarkistetaan hevosen kunto ja tarjotaan sille vettä. Myös kuljetusvälineen ilmanvaihdosta on huolehdittava. Hevosen tulisi pysyä matkan aikana rauhallisena. Potkiminen ja rauhaton käyttäytyminen ovat merkkejä siitä, että hevonen on tyytymätön oloonsa.

Eläinten kuljetukselle asetetuissa eläinsuojeluvaatimuksissa (Maa-ja metsätalousministeriön päätös) kerrotaan yksityiskohtaisesti kuljetusajoneuvoille asetetuista vaatimuksista ja kuljetusolosuhteista, mm. kuljetettavan hevosen ruokinnasta ja tarkkailusta. Sairasta tai vahingoittunutta hevosta saa kuljettaa vain eläinlääkärin luvalla. Sairaan, heikon tai tiineen hevosen sekä varsan kuljetuksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Kuljetusajoneuvoista, ajoneuvoyhdistelmistä ja niiden painorajoista sekä katsastuksista ja ajokorttiluokista määrätään tieliikennelaissa. Neuvontaa ja tietoa saa liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

 


Kaupalliset hevoskuljetukset

Lainsäädäntö (Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005) edellyttää eläinkuljettajalupaa kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa eli kaupallisissa eläinten kuljetuksissa. Kaupalliseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi ravivalmennus-, ratsastuskoulu-, täysihoito-, hevoskuljetus- tai siittolapalvelut. Myös esimerkiksi maatalouden harjoittamisen yhteydessä tapahtuva hevosten kuljetus on kaupallista, jos hevoset ovat osa maataloutta. Kuljetuslupia on kahdenlaisia: lyhyitä alla 8 h ja yli 8 h lupia. Kuljetuslupa on yrityskohtainen. Kaupallisen toiminnan yhteydessä hevosia kuljettava henkilö tarvitsee kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistuksen. Pätevyystodistus on henkilökohtainen.

Kaupallisia kuljetuksia koskevat asiakirjat:
-eläinkuljettajalupa (yrityskohtainen)
-kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus (henkilökohtainen)
- kuljetusasiakirja

Lisätietoja:
Läänineläinlääkärit (oman alueesi aluehallintovirasto, AVI)
www.ruokavirasto.fi (ent. Evira)Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys hevoskuljetuksissa

- koskee vain päätoimisia hevoskuljetuksia

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä (Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273). Hevosalan tulkintasuositus on, että kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyyttä ei vaadita hevosalalla muilta kuin päätoimisten hevoskuljetusyritysten henkilökunnalta.


Annettu tulkintasuositus pohjautuu siihen, että laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä määrittelee, että lakia ei sovelleta silloin kun ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa, taikka ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikassa, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa.


Ammattiaan harjoittava, esimerkiksi ravivalmentaja tai ratsastuskouluyrittäjä, kuljettaa hevosia sekä toimintaan liittyviä muita materiaaleja, joita hän ammattiaan harjoittaessaan käyttää. Ajoneuvon kuljettaminen ei ole hänen päätoimensa. Hevosten kuljettaminen on murto-osa kokonaistoiminnasta. Hevonen rinnastetaan Suomen laissa irtaimeksi omaisuudeksi.


Asian lopullinen tulkinta on aina tapauskohtaista, joten jokaisen hevosia kuorma-autolla kuljettavan henkilön on kuitenkin tehtävä omista lähtökohdistaan lähtevä tulkinta asiasta ja toimittava sen mukaisesti.


Lisätietoja:
www.trafi.fi
Hippolis, projektipäällikkö Anne Laitinen puh. 040 766 0830

 


 

Kuljettajan muistilista

Hevosen tunnisteasiakirjojen (hevospassin) pitää olla aina mukana kuljetuksessa.

Hevoskuljetusmerkintä ajoneuvossa on pakollinen. Tarroja voi ostaa mm. hevostarvikeliikkeistä.

Kuljetuskopissa ei saa olla irtainta tavaraa.

Kuljetuskopin on oltava tarkoitukseen sopiva, tärkeää on kuljetustilan riittävä korkeus, 20 cm pään yläpuolella sekä leveys. Hevosten tulee voida pitää päänsä ylhäällä ja liikkua sekä tasapainottaa itsensä kuljetuksen aikana.

Tukeva ja pinnoitettu lastaussilta, joka ei saa olla 30 astetta jyrkempi, on myös tärkeä pitää kunnossa, jotta hevonen ei liukastu lastauksen tai purun aikana.

Väliseinän minimikorkeus on 60 cm ja hevosen edessä olevan puomin on oltava vähintään 7 cm läpimitaltaan.

Huolehdi kuljetusvälineen ilmanvaihdosta.

Tarkista ennen ajoon lähtöä, että jarrut ja valot toimivat. Kiinnitä hätäjarrukaapeli oikein.

Tallenna puhelimeesi päivystävien eläinlääkärien numerot ja hätänumero 112.

Pidä mukanasi vaahtosammutin, puukko, varariimu ja naru, huomioliivi ja taskulamppu.

Tarkista, että osaat tarvittaessa avata paniikkilukituksen.


Tulosta sivu