salama sara 918x159

Hevosen pidosta aiheutuvat kustannukset

Hevosesta aiheutuvat kustannukset kannattaa arvioida mahdollisimman tarkkaan jo ennen hevosen hankintaa. Aloittelevan hevosenomistajan on turvallisinta hakea hevoselle sellaista tallipaikkaa, jossa on mahdollista saada kokeneemman hevosihmisen apua hevosenhoidossa. Käytännössä tämä tarkoittaa tallipaikan vuokraamista hevosyrittäjältä.

Hevosen suurin yksittäinen menoerä on tallivuokra. Tallivuokran määrään vaikuttavat oleellisesti tallin sijainti sekä palvelutarjonta. Hintoja lisäävät mm. valmennus- ja maneesikustannukset. Vuokrat vaihtelevat ratsutalleilla keskimäärin 200–600 euroon välillä ja ammattivalmentajien ravitalleilla 500–800 euroon. Tallivuokraan sisältyvät yleensä hevosen perusrehut, karsinan puhdistus ja tarhaus. Ravitalleilla edellä mainittuun vuokraan kuuluvat myös valmennus ja kengitys. Kustannuksissa kannattaa huomioida myös tallille tapahtuvista matkoista aiheutuvat kulut. Halvin ratkaisu ei välttämättä ole käytännössä turvallisin ja mieleisin vaihtoehto.

 

Tallia valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota tallilla käytettävien rehujen laatuun sekä tallirakennuksen, tarhojen ja harjoittelupaikkojen kuntoon ja turvallisuuteen. Toisaalta kannattaa miettiä, tarjoaako talli riittävät puitteet mielekkääseen hevosharrastukseen. On suositeltavaa tehdä talliyrittäjän kanssa kirjallinen hoitosopimus, jossa luetellaan palvelut, jotka tallivuokra kattaa.

Tallin pito yrityksenä vaatii erittäin tarkat kulu- ja kannattavuuslaskelmat jo rahoituksen järjestämiseksi. Harrastusmainenkin hevosen pito omassa tallissa maksaa paljon enemmän kuin pelkät perushoidon kustannukset. Kustannuksia kertyy mm. rehuista, sähköstä, vedestä, kuivikkeista, lantahuollosta, tarhojen ja harjoitusalustojen sekä tallirakennuksen kunnossapidosta, lisäksi mahdollisesti tarvittavasta työvoimasta.

Kulut nousevat merkittävästi, jos hevonen sairastuu. Esimerkiksi ontumatutkimukset klinikkaolosuhteissa maksavat useita satoja euroja. Vaativammat hoidot, kuten ähkyhoidot, leikkaukset ja tähystykset, ovat huomattavasti kalliimpia.

Ratsuhevosen kustannukset kasvavat, jos harrastus on tavoitteellista ja hevosen kanssa käydään valmennuksissa. Ratsastuskilpailuissa kustannuksia koituu mm. kilpailuluvasta, kilpailujen lähtömaksuista ja hevosen kuljetuksesta.

Ravihevosen kilpailukustannuksia kertyy kuljetuskuluista ja ajajalle maksettavista palkkioista. Kuljetuksista vastaa yleisimmin valmentaja tai kuljetusliike, jolloin kilometrikorvaus on yleensä 0,14–0,35 e/km. Ajajalle maksettava ajopalkkio on ajajakohtainen. Palkkiot saattavat vaihdella 17–20 euroon, jonka lisäksi ajajalle maksetaan sopimuksen mukaan 10–15 % voittosummasta.


 
juomassa

Tulosta sivu