salama sara 918x159

Hevosen hankinta

Elävää eläintä ostettaessa täytyy ottaa huomioon monta asiaa. Oman taitotason ja taloudellisten resurssien tarkan kartoituksen jälkeen tärkeintä on löytää käyttötarkoitukseen sopiva hevonen. Aloittelevalle hevosharrastajalle soveltuu parhaiten kokenut ja hyvin koulutettu hevonen. Hevosen sijoituspaikka – on se sitten omassa tai vuokratallissa – täytyy olla etukäteen selvillä.

Hevonen rinnastetaan kaupassa irtaimeen tavaraan. Erityisen tärkeää on ymmärtää, että halvalla ei yleensä saa virheetöntä. Oikeuskäsittelyssä ostajan turva on usein parempi, kun ostos on ollut arvokas.

Ennen kaupan tekemistä tulee tarkistaa, että hevosen paperiasiat ovat kunnossa. Hevosilla tulisi olla hevospassi tai rekisteritodistus, josta ilmenevät sen perustiedot kuten suku- ja tunnistetiedot sekä hevosen omistaja. Astutettua tammaa ostettaessa pitää myyjältä pyytää myös oriinpitäjän allekirjoittama astutustodistus. Kannattaa varmistaa, että hevosta myyvällä henkilöllä on todellisuudessa oikeus myydä hevonen ja allekirjoittaa sitä koskevat asiakirjat.

Hevoskaupasta tulee aina tehdä kauppakirja, jossa sovitaan hevosen kauppahinnan suorittamisesta, hevosen siirtymisestä myyjältä ostajalle ja mahdollisista muista kaupan ehdoista. Hevoskauppa ilmoitetaan Suomen Hippokseen omistajanvaihdosilmoituksella, josta jää omat kappaleet sekä myyjälle että ostajalle.

Hevoskaupassa hevonen myydään siinä kunnossa kuin se kauppahetkellä on, ja kaupan kohteeseen tulee tutustua ennakkoon huolellisesti. Etenkään aloittelevien hevosharrastajien ei pidä epäröidä asiantuntija-avun pyytämisessä. Usein säästyy monelta hankaluudelta, kun käyttää hevosen eläinlääkärillä ostotarkastuksessa ennen kaupan tekoa. Koska hevoskaupan kohteena on elävä eläin, aiheuttavat riitatilanteet joskus näkemyskiistoja kaupan kohteen virheen eli yleensä terveysvaivan syntyajankohdasta. Ennen kaupantekoa kannattaakin olla huolellinen, jotta ikäviltä riitatilanteilta vältyttäisiin.

Omistusoikeus ja vastuu hevosesta siirtyvät uudelle omistajalle, kun hevonen on maksettu, ellei muuta ole sovittu. Hevoskaupassa ei suositella osamaksukauppaa. Myös koeajan käyttäminen hevoskaupassa on riskialtista ja aiheuttaa usein riitatilanteita vastuukysymyksistä.

Hevosen ostamisen rinnalla on viime vuosina yleistynyt hevosen vuokraaminen. Hevosen voi vuokrata harraste-, kilpailu- tai siitoskäyttöön. Ratsuja vuokrataan usein vain muutamiksi päiviksi viikossa. Myös vuokrattaessa kannattaa tehdä tarkka kirjallinen sopimus oikeuksista ja velvollisuuksista.

 


 

Lisätietoja

Hevoskauppaan ja -vuokraukseen liittyviä sopimusmalleja löytyy mm. Suomen Hevosenomistajien Keskusliitosta
Suomen Ratsastajainliitosta


Tulosta sivu