valjastaminen

Tuomariluokitus

Tuomaristojen kokoonpanoille asetetut minimivaatimukset määräytyvät kilpailujen tason mukaisesti. Jotta tuomareiden osaamistasoa voidaan määritellä, tehtiin tuomareille samankaltainen luokitus kuin ajoluvissa.

 

Tuomariluokituksen vaatimukset perustuvat kolmeen osa-alueeseen:

- sääntötuntemus tarkastetaan kirjallisella sääntökokeella

- velvollisuus osallistua jatkokoulutukseen

- rutiinitason lisääminen toimikertoja lisäämällä

 

Jaksoittain vaadittava kirjallinen sääntökoe voidaan suorittaa esimerkiksi korttikurssien loppukokeiden yhteydessä. Koe on osallistujille maksuton. Hyväksyttyyn koesuoritukseen sallitaan korkeintaan kuusi virhettä/50 kysymystä.

 

Valvojilta vaaditaan kolme ja tuomareilta kaksi koulutustapahtumaa kaksivuotisjakson aikana. Jokaisesta hyväksytystä koulutustapahtumasta saa myös yhden toimikertamerkinnän. Varsinaisia tuomarointikertoja tulee kuitenkin olla vähintään viisi jakson aikana.

 

Hyväksyttäviä koulutuksia ovat:

- valtakunnalliset tuomaripäivät

- valvojapäivät

- alueelliset tuomarikoulutukset

 

Mikäli henkilö menettää kilpailutuomarioikeutensa liian vähäisten toimikertojen vuoksi (ei täytä luokan C vaatimuksia), on ne mahdollista saada takaisin toimimalla tuomariharjoittelijana totoraveissa viisi kertaa kuuden kuukauden aikana. Tällöin väliin saa kuitenkin jäädä korkeintaan yksi kalenterivuosi. Muussa tapauksessa voi tuomarioikeudet saada vain suorittamalla uudelleen koko tuomarikurssi.

 

Suomen Hippos ry:n sääntövaliokunta voi perustellusta syystä muuttaa kilpailutuomarin tuomariluokitusta myös kesken toimikautta.

 

Tuomariluokat

SKV

Suomen Hippos ry:n sääntövaliokunta valitsee sopivaksi katsomansa henkilöt kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Henkilön tulee täyttää A-luokituksen vaatimukset.

A

 

Henkilö on toiminut valvojana tai kilpailutuomarina edellisen kaksivuotisjakson aikana vähintään 30 kertaa, joista vähintään viisi kertaa valvojana. Tämän lisäksi hän on osallistunut järjestettyyn jatkokoulutukseen edellä esitetyllä tavalla ja läpäissyt sääntökokeen ennen seuraavan jakson alkua. Ainoastaan SKV- tai A-luokituksen omaava henkilö voi toimia valvojana kaikissa raveissa. Valvojanoikeudet myöntää Suomen Hippoksen sääntövaliokunta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

A2 


Henkilö on toiminut valvojana tai kilpailutuomarina edellisen kaksivuotisjakson aikana vähintään 30 kertaa sekä osallistunut järjestettyyn jatkokoulutukseen edellä esitetyllä tavalla. Tämän lisäksi hänen on läpäistävä sääntökoe ennen seuraavan jakson alkua. A2-valvojaoikeus oikeuttaa toimimaan valvojana lounas-, paikallis- ja poniraveissa. Valvojanoikeudet myöntää Suomen Hippoksen sääntövaliokunta. 

A3


Henkilö on toiminut valvojana tai kilpailutuomarina edellisen kaksivuotisjakson aikana vähintään 30 kertaa sekä osallistunut järjestettyyn jatkokoulutukseen edellä esitetyllä tavalla. Tämän lisäksi hänen on läpäistävä sääntökoe ennen seuraavan jakson alkua. A3-valvojaoikeus oikeuttaa toimimaan valvojana paikallis- ja poniraveissa. Valvojanoikeudet myöntää Suomen Hippoksen sääntövaliokunta. 

B

 

Henkilö on toiminut valvojana tai kilpailutuomarina edellisen kaksivuotisjakson aikana vähintään 15 kertaa ja osallistunut järjestettyyn jatkokoulutukseen edellä esitetyllä tavalla. Tämän lisäksi hänen on läpäistävä sääntökoe ennen seuraavan jakson alkua.

 

C


Henkilö on toiminut valvojana tai kilpailutuomarina edellisen kaksivuotisjakson aikana vähintään 5 kertaa sekä osallistunut järjestettyyn jatkokoulutukseen edellä esitetyllä tavalla. Tämän lisäksi hänen on läpäistävä sääntökoe ennen seuraavan jakson alkua.

 

 


 

Tuomariston kokoonpanon vähimmäisvaatimukset 1.1.2016 alken

Kuninkuusravit
2 SKV + 2 A + 4 B

Suurkilpailut ja Toto76-ravit
SKV + A + 4 B

Toto65- ja profiiliravit
A + 2 B + C

Totoravit
A + B + 2 C

Lounasravit
A2 + B + 2 C

Ravikilpailut ja paikallisravit
A3 + 3 C

Poniravit
A3 + 2 C + tuomariharjoittelija tai poniraviurheilun määrittelemätön henkilö

Harjoitusravit
A3 tai Suomen Hippoksen hyväksymä valvoja. 

Kuninkuusraveissa tulee olla valvoja ja vähintään viisi kilpailutuomaria. Totoraveissa valvoja ja vähintään kolme kilpailutuomaria. 
Lounasraveissa valvoja ja vähintään kolme kilpailutuomaria. 
Ravikilpailuissa ja paikallisraveissa valvoja ja vähintään kolme kilpailutuomaria.


Tulosta sivu