Sääntömuutos 1.6. 2014 alkaen

 

Suomen Hippoksen hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.4. muutoksen Ravikilpailusääntöjen pykälään 31.

 

31 § Palkinnot

Rahapalkintoja on jaettava kaikissa lähdöissä vähintään neljä. Ensimmäisen palkinnon suuruus on mainittava kilpailukutsussa. Rahapalkinnot sekä osallistuvien hevosten lukumäärän mukaan jaettavat palkinnot on mainittava käsiohjelmassa.


Mikäli ensimmäinen palkinto on vähintään 2 000 euroa, maksetaan lisäksi palkintoja osallistuvien hevosten lukumäärän mukaan seuraavasti:
 9 tai 10 hevosta  viisi palkintoa
11 tai 12 hevosta  kuusi palkintoa
13 tai 14 hevosta  seitsemän palkintoa
15 tai 16 hevosta  kahdeksan palkintoa.

 

Lähdössä jaetaan palkintoja seuraavasti:
2. palkinto 50 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
3. palkinto 25 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
4. palkinto 15 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
Viidennen ja sitä seuraavien palkintojen suuruus on viisi prosenttia ensimmäisestä palkinnosta.

 

Mikäli ensimmäinen palkinto on alle 2000 euroa, maksetaan palkintoja enintään viidelle hevoselle seuraavasti:
2. palkinto 50 % ensimmäisestä palkinnosta
3. palkinto 25 % ensimmäisestä palkinnosta
4. palkinto 15 % ensimmäisestä palkinnosta
5. palkinto 10 % ensimmäisestä palkinnosta, mikäli lähdössä on vähintään yhdeksän hevosta.

 

Palkinnot jaetaan yhden euron tarkkuudella. Mikäli palkintoja maksetaan kilpailuissa useampia kuin hevosten lukumäärä edellyttää, järjestäjä määrää ylimääräisten palkintojen suuruuden. Kaikki rahapalkinnot merkitään tulospöytäkirjaan.

 

Lähdössä, jonka ensimmäinen palkinto on vähintään 20 000 euroa, voidaan edellä mainituista palkintokaavioista poiketa. Poikkeava palkintokaavio on kokonaisuudessaan julkaistava kilpailukutsussa ja käsiohjelmassa.

 

Ennakkomaksullisissa suurkilpailuissa on loppukilpailussa palkittava kaikki hyväksytyn juoksun tehneet. Näiden ylimääräisten palkintojen tulee olla vähintään ilmoittamismaksujen suuruisia, paitsi Suur-Hollola-ajojen ja St Legerin loppukilpailuissa, joissa ylimääräisten palkintojen tulee olla vähintään kilpailuvuonna perittävien ilmoittamis- ja osallistumismaksujen suuruisia.

 

Jos kahden tai useamman palkintosijalle sijoittuvan hevosen juoksu päättyy tasapääjuoksuun, jaetaan vastaavien palkintojen summa niiden kesken tasan yhden euron tarkkuudella. Jos viimeisestä palkintosijasta tulee tasapääjuoksu, on kaikille tälle sijalle sijoittuville hevosille maksettava vähintään edellä kerrotun mukaiset vähimmäispalkintomäärät.

 

Kausi- tai erikoispalkinnon maksava yhteisö merkitsee tulospöytäkirjaan.

 

 

Välimatkapalkintoja ei saa maksaa.

 

Kunniapalkinnoista ja niiden jakoperusteista tulee olla käsiohjelmassa maininta. Kiertopalkinnoista tulee kilpailla niiden sääntöjen mukaan.


 
Tulosta sivu