valjastaminen

Sääntömuutokset

1.1. 2011 voimaan tulleet muutokset

19 § Hevosen ikä ja kilpailuoikeus
2-vuotiaiden suomenhevosten kilpailuoikeus alkaa 1. syyskuuta.

2-vuotiaat suomenhevoset voivat suorittaa opetuslähdön 1. syyskuuta alkaen.

21 § Koelähtöjärjestelmä
Koelähdön hyväksymiseen vaadittavat aikarajat vähintään km-aika
3-vuotiaat suomenhevoset 1.50,0
4-5-vuotiaat suomenhevoset 1.45,0
6-vuotiaat ja vanhemmat suomenhevoset 1.40,0

23.6. Opetuslähtöjärjestelmä/opetuslähdöt - koelähdöt
Opetuslähtöjä voidaan järjestää toto- tai paikallisraveja järjestävillä raviradoilla toto- tai paikallisravien yhteydessä. Ne ajetaan kilpailupäivänä vähintään 2000 metrin matkalla volttilähetyksellä.
Opetuslähtöjen hyväksymiseen vaadittavat aikarajat ovat lämminverisillä 1.30,0 - 1.40,0 sekä kaksivuotiailla usomenhevosilla 2.00,0 - 2.20,0 ja kolmevuotiailla suomenhevosilla 1.50,0 - 2.00,0.

25.1. Raviratsastus (monté)
Ratsastajan painon satuloineen tulee olla vähintään 52 kg. Montéajovitsan pituus saa olla enintään 90 cm ja paino enintään 120 g.

28 § Käsiohjelma
Kilpailuja järjestävä yhteisö laatii kilpailuja varten käsiohjelman, jossa on oltava seuraavat tiedot:
1 Kilpailujen järjestäjän nimi
2 Kustakin lähdöstä seuraavat tiedot:
- lähtöjen kilpailuvärit
- juostava matka, sarjamääritys, palkinnot ja kilpailukohtaiset hevostiedot, joista ilmenevät hevoskohtaiset tiedot ja omistaja-, ohjastaja- ja valmentajatiedot
3 Verryttelyajat
Kilpailupäivänä toimessa olevat kilpailusääntöjen 4 §:ssä mainitut toimihenkilöt ja Toto-peliohjeet tulee olla saatavilla järjestävän radan internetsivuilla ja kilpailupaikalla.

37.2. Ohjastajan valintaa koskevat rajoitukset
Ohjastaja ei saa ajaa toisen omistamaa hevosta kokonaan tai osittain omistamaansa hevosta vastaan.
Valmentaja ei saa ajaa toisen valmentamaa hevosta itse valmentamaansa vastaan, paitsi ohjastajakilpailuissa, joissa on Suomen Hippoksen lupa.
Sellaisen oikeushenkilön, jonka omistaja ohjastaja on, omistama tai osaomistama hevonen rinnastetaan ohjastajan omistamaan hevoseen.
Vuokrattu (leasing) hevonen on verrattavissa omistuksessa olevaan hevoseen.
Ohjastajan valintaa koskevat määräykset eivät koske koe- ja opetuslähtöjä.

40.4. Nuorten hevosten karsintapisteet
3-vuotiaiden lämminveristen ja 4-vuotiaiden suomenhevosten karsintapisteet lasketaan kaksinkertaisina.
Jos 3-vuotias lämminverinen tai 4-vuotias suomenhevonen on startannut edellisellä kaudella, sovelletaan viiteen ensimmäiseen starttiin taukopistejärjestelmää.

62.2. Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä kahden sadan (200) euron muutoksenhakuraha, joka voidaan palauttaa sääntövaliokunnan päätöksellä silloin, kun annettu rangaistus on muuttunut oleellisesti tai asian saattamisella muutoksenhakumenettelyn piiriin on muuten oleellista yleistä merkitystä.

65 § Rajoituksia totopeliin ja raviveikkauksiin
Hevosenomistaja saa V5-, V75-, V4- ja Päivän Duo -peleissä merkitä vain oman tai osaomistamansa hevosen siihen V5-, V75-, V4- ja Päivän Duo -lähtöön, johon kyseinen hevonen osallistuu. Jos kyseessä on oikeushenkilön omistama hevonen ja hevosenomistaja käyttää tosiasiallista määräysvaltaa oikeushenkilössä koskee em. velvollisuus myös oikeushenkilön omistamaa hevosta.

Jos hevosen omistajaksi on merkitty rekisteröity peitenimi tai oikeushenkilö, josta hevosen omistajalla on omistusosuus, hevonen katsotaan hänen omistamakseen.

 

Muutokset Poniravisääntöihin

20 § Tunnistaminen ja mittaus
Ponit mitataan ja tunnistetaan 3-6-vuotiaana ennen vuoden ensimmäistä kilpailua ja 8-vuotiaana suoritetaan loppumittaus. Kaikki ponit mitataan ja tunnistetaan kuitenkin aina ennen ensimmäistä starttiaan. Mittaustulos (=säkäkorkeus ilman kenkiä) on voimassa kalenterivuoden loppuun. Mikäli kilpailupaikalla ei ole asianmukaista mittaa, voi tuomaristo vaatia ponin virallisen mittaustodistuksen ennen seuraavaan kilpailuun ilmoittamista. Mikäli vaaditussa virallisessa mittauksessa poni mitataan ylikorkeaksi, mitätöidään edeltävä kilpailu, jossa mittausta ei pystytty suorittamaan. Virallinen mittaustodistus saa olla enintään kuukauden vanha kilpailuun osallistumispäivänä ja sen jälkeen todistus on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Mittaustulos merkitään ponin passiin.

Liite 1 - Ponimonté A-kategoria
Lähdöissä voi ohjastajana toimia enintään 14-vuotias P-ajoluvan haltija. Ratsastajan enimmäispaino varusteineen on 50 kg. Ponin säkäkorkeuden tulee olla vähintään 100 cm. Lisäksi ratsukon on oltava sopusuhtainen.


 
Tulosta sivu